checklist

Výzkumy ukazují, že ateisté vědí o náboženství víc než věřící

pavelkabrtBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Christine Dao

(Z www.icr.org/article/5695/ přeložil M. T. – 10/2010)

Pro zajímavost

Výsledky ankety pořádané Pew fórem pro otázky náboženství a veřejného života (obdoba Gallupova ústavu, ale soustřeďuje se na náboženské průzkumy – pozn. edit.) ukazují, že ateisté a agnostici toho vědí o náboženství víc než sami evangelíci či katolíci.

„Průměrný Američan dokáže odpovědět správně na 16 z 32 anketních otázek ohledně náboženství“, konstatovala zpráva Fóra.3 Účastníci průzkumu orientovaní ateisticky a agnosticisticky vykazovali průměrně 20,9 správných odpovědí, zatímco u Židů to bylo 20,5 a u mormonů 20,3. Protestanti a katolíci pak dosáhli výsledku 16 respektive 14,7 správných odpovědí.

V otázkách o Bibli a křesťanství „zabodovali“ nejvíce mormoni, zatímco Židé a ateisté/agnostici odpovídali lépe na otázky týkající se různých světových náboženství i úlohy náboženství ve veřejném životě.

Anketa probíhala mezi 19. květnem a 6. červnem roku 2010 formou telefonických rozhovorů pracovníků Výzkumného ústavu sociologického s reprezentativním vzorkem 3 412 dospělých (18letých a starších) žijících na území Spojených států.

Nicméně i když snad mohou výsledky studie svědčit o tom, že křesťané toho o náboženství nevědí tolik jako ateisté, je třeba vzít v úvahu fakt, že pokládané otázky se týkaly spíše triviálních poznatků ve vztahu k náboženství než specifických doktrín anebo – což je důležitější – otázek uplatnění církevního učení v praktickém životě.

Například pouhé povědomí o tom, že dalajláma je buddhistou, není v každodenním životě tak rozhodujícím faktorem jako řekněme znalost Ježíšova učení o nutnosti platit daně.2 Na rozdíl od Caesara – či jiného dřívějšího nebo současného správního orgánu – nepotrestá dalajláma lidi za vyhýbání se placení daní.

Křesťané si přesto nemohou dovolit být nevzdělaní. Král Šalomoun, po Kristovi nejmoudřejší člověk, který kdy žil, kdysi řekl, „Pravdu získej, za nic ji neprodávej, rovněž tak moudrost, kázeň, rozumnost“.3 Protože jinak „bude umlčen můj lid, protože nechce znát Boha“.4

Odkazy

  1. U.S. Religious Knowledge Survey. The Pew Forum on Religion & Public Life. Posted on pewforum.org September 28, 2010, accessed October 1, 2010.
  2. Matouš 22:21; Mar 12:17; Luk 20:25.
  3. Přísloví 23:23.
  4. Ozeáš 4:6.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments