Výzkumy ukazují, že ateisté vědí o náboženství víc než věřící

pavelkabrt Bible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Christine Daová *)

(Z www.icr.org/article/5695/ přeložil M. T. – 10/2010)

Výsledky nedávné ankety pořádané Pew fórem pro otázky náboženství a veřejného života (obdoba Gallupova ústavu, ale soustřeďuje se na náboženské průzkumy – pozn. edit.) ukazují, že ateisté a agnostici toho vědí o náboženství víc než sami evangelíci či katolíci.

„Průměrný Američan dokáže odpovědět správně na 16 z 32 anketních otázek ohledně náboženství“, konstatovala zpráva Fóra (1). Účastníci průzkumu orientovaní ateisticky a agnosticisticky vykazovali průměrně 20,9 správných odpovědí, zatímco u Židů to bylo 20,5 a u mormonů 20,3. Protestanti a katolíci pak dosáhli výsledku 16 respektive 14,7 správných odpovědí.

V otázkách o Bibli a křesťanství „zabodovali“ nejvíce mormoni, zatímco Židé a ateisté/agnostici odpovídali lépe na otázky týkající se různých světových náboženství i úlohy náboženství ve veřejném životě.

Anketa probíhala mezi 19. květnem a 6. červnem letošního roku (2010) formou telefonických rozhovorů pracovníků Výzkumného ústavu sociologického s reprezentativním vzorkem 3 412 dospělých (18letých a starších) žijících na území Spojených států.

I když snad mohou výsledky studie svědčit o tom, že křesťané toho o náboženství nevědí tolik jako ateisté, je třeba vzít v úvahu fakt, že pokládané otázky se týkaly spíše triviálních poznatků se vztahem k náboženství než specifických doktrín nebo – což je důležitější – otázek aplikace církevního učení na praktický život. Například pouhé povědomí o tom, že dalajláma je buddhistou, není v každodenním životě tak rozhodujícím faktorem jako řekněme znalost Ježíšova učení o nutnosti platit daně (2). Na rozdíl od Caesara – či jiného dřívějšího nebo současného správního orgánu – nepotrestá dalajláma lidi za vyhýbání se placení daní.

Křesťané si nicméně nemohou dovolit být nevzdělaní. Král Šalomoun, po Kristovi nejmoudřejší člověk, který kdy žil, kdysi řekl, „Pravdu získej a nekupči moudrostí, kázní a rozumností“. (3) Protože jinak „bude umlčen můj lid, protože nechce znát Boha“. (4)

Odkazy

1. U.S. Religious Knowledge Survey. The Pew Forum on Religion & Public Life. Posted on pewforum.org September 28, 2010, accessed October 1, 2010.
2. Mat 22:21; Mar 12:17; Luk 20:25.
3. Přís 23:23.
4. Oze 4:6.

*) Paní Daová je zástupkyní vydavatele v Institutu pro výzkum stvoření (ICR).

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments