mountain-uplift

Vyzdvižení horstev

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Stalo se to rychle, ale lidi to nijak neděsilo

ArchivDopisy čtenářů 2023

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 11/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Glarus-Alps

Glarnské Alpy

Na dnešní zpětnou vazbu od Petera R. z Austrálie odpovídá Dr. Tas Walker z CMI, a týká se časového rozvrhu horotvorných procesů na světě:

Nedávno jsem sledoval nové video „Genesis je historií – horstva po Potopě“.

V tomto videu geologové říkají, že existují důkazy o rychlém vyzdvižení hor (a zaplavení údolí) po Potopě (žádná vodní eroze na vrcholcích a zvrásněný sedimentární materiál na vrcholcích mnoha pohoří). A to také vidím.

To vše muselo být extrémně dramatické, možná to viděli Noe a jeho synové nebo později i jejich potomci.

Mnoho kultur zaznamenává, že došlo ke globální Potopě, ale máte vy (nebo vaši mnozí geologičtí experti a spol.) nějakou povědomost o jiných záznamech než biblických (Žalmy), které mluví o těchto masivních horotvorných procesech po Potopě, a případně kdy k nim došlo? Muselo to být děsivé. Hledal jsem na Creation.com něco o pohybu tektonických desek po Potopě, ale nic jsem nenašel.

Ani pomocí vyhledavače Google jsem nenašel nic, a rád bych nějaké písemné záznamy objevil/přečetl, pokud existují.

Díky předem za odpověď, Peter R., Cairns, Austrálie

Odpovídá Dr. Tas Walker z CMI:

Ahoj Petře, děkujeme za váš e-mail a dotaz.

„Někteří kreační geologové vidí vyvrcholení Potopy někde na konci křídy, a její ústup v paleogénu a neogénu. Podle tohoto pohledu se hory zvedly ve druhé polovině Potopy.”

Našel jsem na YouTube krátký klip z nového projektu Is Genesis History o pohořích po Potopě. Klip měl název How Did the Rocky Mountains Form? | Mountains After the Flood | Is Genesis History? (Jak vznikla skalnatá pohoří? | Hory po Potopě | Je Genesis historií?) Představuje se zde Dr John Whitmore z Cedarville University. Myslím, že právě na toto odkazujete. Video je vynikající a představuje dobré vysvětlení toho, jak Noemova Potopa souvisí s horotvornými procesy. Nicméně jak naznačujete, časový průběh „po Potopě“ vyvolává určité otázky.

Everest

Mount Everest

Vlevo: Severní stěna Mount Everestu při pohledu z cesty do základního tábora.

Rychlá odpověď zní: „Nevím o žádných písemných historických záznamech, které by popisovaly nějaké katastrofické události po Potopě v tak obrovském globálním měřítku, jak je dokládá geologie kenozoiku.“ Budu o tom psát níže a poskytnu relevantní odkazy na Creation.com.

Píšete: „To vše muselo být extrémně dramatické, možná to viděli Noe a jeho synové nebo později i jejich potomci … Muselo to být děsivé.” Jistě, pro každého, kdo v té době žil na Zemi to muselo být děsivé.

A dále pokračujete: „Mnoho kultur zaznamenává, že došlo ke globální Potopě, ale máte vy (nebo vaši mnozí geologičtí experti a spol.) nějakou povědomost o jiných záznamech než biblických (Žalmy), které mluví o těchto masivních horotvorných procesech po Potopě, a případně kdy k nim došlo? Hledal jsem na Creation.com něco o pohybu tektonických desek po Potopě, ale nic jsem nenašel. Ani pomocí vyhledavače Google jsem nenašel nic, a rád bych nějaké písemné záznamy objevil/přečetl, pokud existují.“

To podtrhává jednu z právě probíhajících debat mezi kreačními geology o podrobném časovém průběhu Potopy. Někteří se domnívají, že Potopa skončila přibližně na konci křídy (viz Geology Transformation Tool). To se někdy nazývá Dolní hranice Potopy. Takovéhoto pohledu se drží i kreační geolog John Whitmore, který je dotazován ve výše uvedeném videoklipu. V důsledku toho tito geologové umísťují obrovské geologické události po Potopě až do období paleogénu. A to včetně vyzdvižení horstev, jak je uvedeno v názvu videoklipu.

Někteří kreační geologové však vidí vyvrcholení Potopy někde na konci křídy a její ústup v paleogénu a neogénu. Podle tohoto pohledu se hory zvedly ve druhé polovině Potopy. Hory se zvedaly rychle, ale nezvedly se všechny najednou. Zvedly se, když během šesti nebo sedmi měsíců vody Potopy ustupovaly, jejich načasování bylo řízeno pohybem tektonických desek a polohou pohoří na kontinentech. Časový průběh toho, kdy a jaké hory se zvedaly, mělo vliv na míru jejich eroze ustupujícími vodami Potopy.

Otázka časového ohraničení po Potopě je jednou z probíhajících debat mezi kreačními geology už po několik desetiletí. Napsalo se o tom mnoho článků, například Je K/T [nyní K/Pg] hranicí po Potopě? Objevila se také fóra diskutující o hranici po Potopě, jako např. Analýza hranic po Potopě. Zdá se, že geologický sloupec poskytuje obecný řád Potopy, ale existují výjimky, jak je vysvětleno v článku Obecný řád geologického sloupce. To platí zejména pro paleogén, což je doba, kdy vody Potopy ustupovaly a byla vyzdvižena horstva.

„Noe a jeho rodina byli stále na Arše a čekali na opadnutí vody po vyzdvižení horstev.”

Váš komentář o dramatickém a děsivém zvednutí hor ilustruje problém vzniku obrovské geologické katastrofy po Potopě. To je třeba vysvětlit, pokud předpokládáme dolní hranici po Potopě. Vyšší popotopní hranice tento problém nemá. Noe a jeho rodina byli stále na Arše a čekali na opadnutí vody po vyzdvižení horstev. Na Arše nebyli zabiti žádní lidé ani zvířata. Hory se také nezvedaly poté, co lidé a zvířata opustili Archu a rozptýlili se po Zemi. Kdyby se v té době zvedaly hory, bylo by to pro ty lidi opravdu děsivé.

Po Potopě jistě došlo ke katastrofám, a některé byly i historicky zaznamenány, jako např. erupce Vesuvu, povodeň Jishi v Číně a tsunami v roce 2004 v Asii. Ale nevím o žádných písemných historických záznamech, které by popisovaly nějaké popotopní katastrofické události kontinentálního rozsahu, jaké se dochovaly v geologii třetihor.

timescale

Biblický geologický model (© CMI)

Dobré vysvětlení načasování vyzdvižení horstev je uvedeno v článku A hory se zvedaly, který je recenzí knihy sekulárních geologů Cliffa Olliera a Colina Paina, vydané v roce 2000, nazvané „The Origin of Mountains (Vznik horstev)“. Radikální dedukce Olliera a Paina v oblasti vrásnění vrstev, celosvětových planin před středním pliocénem, ​​poté zvednutí a rozdělení rovinatých ploch přesně zapadají do modelu Potopy, zejména do její ústupové fáze.

S přáním všeho nejlepšího,
Tas Walker
Geolog, autor a mluvčí

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments