Vědecký důkaz, že jsme byli stvořeni mimozemšťany?

pavelkabrtGenetika-teorie informace Napsat komentář

Myšlenka stvořitele z hvězd získává stále nové podněty

Gary Bates

(Z Creation.com přeložil M. T. – 05/2014. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.)

(compilation: stock.xchng and wikipedia.org)

V jedné mediální zprávě se píše:

„Podrobná analýza ukázala, že lidský genom disponuje naprosto precizním typem uspořádanosti v sestavě DNA nukleotidů a aminokyselin. ´Sama prostá uspořádanost kódu ukazuje, že jde o soubor aritmetických a ideografických vzorců symbolického jazyka …Tyto přesné a systematické vzorce, na kterých vše stojí, jsou zřetelně produktem sofistikované logiky a důsledkem vyspělé počítačové techniky.“1

A v tomto duchu pokračují Vladimir I. Ščerbak z Kazašské národní univerzity al-Farabiho v Kazachstánu a Maxim A. Makukov z Fesenkovova astrofyzikálního institutu dále:

„inteligentní signál vložený do našeho genetického kódu je matematickým a sémantickým (tj. význam majícím) poselstvím, které nelze vysvětlit darwinovskou evolucí“2.

Krátce řečeno, DNA je příliš složitá – „příliš inteligentní“ – než aby se mohla vyvinout. Jejich řešení této zdánlivé záhady zní, že nějaká dávná pokročilá cizí civilizace stvořila život na Zemi. To samozřejmě není nic nového. Psali jsme o tom již dříve při mnoha příležitostech. Viz například Off the planet! (Nikoli na planetě!).

Science fiction ožívá

Lidé obeznámení s názorovým spektrem organizace CMI zřejmě dobře vědí, že předpoklad obecné evoluční teorie považujeme jen za neověřitelnou a nedokazatelnou hypotézu, lépe řečeno za věroučnou dějepravu. Myšlenka panspermie (zárodky života přišlé z vesmíru) či řízené panspermie (život úmyslně zasetý mimozemšťany) byla kdysi považována za extravagantní představu, která byla vyhrazena pro oblast science fiction. Jde o samoúčelnou věc, jelikož většina filmů s tématikou science fiction je implicitně založena na evoluci. Nic neilustruje vysoce spekulativní povahu evolucionizmu lépe než fakt, že se stále víc odvolává na neznámé činitele – oni nespatření cizinci jsou našimi stvořiteli. Následující webové odkazy rozebírají mnohé z důsledků tohoto typu myšlení.

Panspermie – Přinesli život mimozemšťané?

Některé klíčové body

  1. Toto je nejotevřenější přiznání toho, že mnoho vědců, včetně jednoho ze spoluobjevitelů samotné molekuly DNA, dokáže věřit v design, pokud jeho autorem není biblický Bůh Stvořitel. Údajné mimozemšťany, které jsme nikdy neviděli ani nepotkali, a kteří nás nenavštěvují pravidelně, aby dohlédli na naši evoluci, zřejmě už zas tak moc nezajímáme. Můžeme tak v nich mít stvořitele, aniž se mu/jim musíme zodpovídat.
  2. Evoluční věda se snaží najít „první příčinu“ života. Tato myšlenka však pouze odsouvá problém prvního života do vesmíru, kde ho nelze prověřit, a vrší tak jednu neověřitelnou hypotézu na druhou. Koneckonců, pokud nás stvořili cizinci, pak kdo stvořil je, a kdo stvořil stvořitele našich stvořitelů, a tak dále. Říká se tomu problém nekonečné regrese.
  3. Pokud platí teorie řízené panspermie, pak musela evoluce v určitém stadiu kdesi ve vesmíru začít. Protože je vesmír údajně miliardy let starý a velmi rozlehlý, vyplývá z toho, že je-li cizí civilizace starší (v evolučním časovém měřítku) než lidé, pak by mohla být technologicky pokročilejší a mohla by navštívit zemi (opět, proč tak nečiní právě teď, samozřejmě).
  4. Jenže dosavadní výzkumy nikde ve vesmíru nezjistily žádný cizí život či signál, a ani jedinou planetu prokazatelně nesoucí život, navzdory tomu, že už jsme objevili tisíce planet. A kromě toho, že lidé jsou organizmy s jedinečně perfektním designem, se stále více ukazuje, že Země je jedinečnou planetou, a že je dokonale vymyšlena pro život člověka. To je dobře známo jako antropický princip.
  5. Schopnost navštívit zemi ze vzdálené hvězdy či galaxie není jen záležitostí pokročilé technologie. Aby se to stihlo za dobu života smrtelných, myslících bytostí, vyžadovalo by to jistý druh nadpřirozeného vysvětlení, jak se vyrovnat s problémem překonání vzdálenosti mezi hvězdami za tak krátkou dobu. Cesta rychlostí vyšší než je rychlost světla v našem časoprostoru by vyžadovala porušení známých zákonů fyziky, které vládnou našemu vesmíru.

Souhrnem

V raném stadiu evoluční biologie se věřilo, že z neživých chemikálií mohou jakousi cestou vzniknout živé buňky. Jak vidíme, na tomto neřešitelném problému zjevně ztroskotaly původní předpovědi evolucionistů. Aby se s tímto nepřekonatelným problémem vyrovnali, uchylují se tito lidé často k ještě nevědečtějším a nepodloženějším tvrzením. A přece jsou podobné představy nadále přitažlivé. Proč?

Dítě bezprostředně narozené do hříšného stavu dospívá, a pokud není „poučeno o způsobu, kterým má žít“, má přirozený sklon nestarat se o Boha (ignorovat ho a hřešit). Krátce řečeno, pokud člověk vyrůstá či dospívá bez Boha, nezmění se nic, pouze bude mít sklon vytvářet si stále exotičtější představy, aby nemusel přijmout jasné důkazy o tom, že existuje Tvůrce, který to vše učinil.

Odkazy a poznámky

  1. news.discovery.com/space/alien-life-exoplanets/could-an-alien-message-be-embedded-in-our-genetic-code-130401.htm, 11 December, 2013.
  2. Ibid.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments