grand-canyon-facts

Vědec-kreacionista nemohl studovat Grand Canyon

Pavel AkrmanDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

ADF nakonec pomohla překazit útok na náboženskou svobodu

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 01/2018. Tento článek byl upraven z tiskové zprávy, která byla nedávno distribuována v médiích.

Aktualizace 16. září 2021: V srpnu 2021 uveřejnila společnost AiG výsledky výzkumu geologa Dr. Andrewa Snellinga a jeho týmu – zaměřuje se na studium formace Tapeats Sandstone v Grand Canyonu, konkrétně na petrifikaci zohýbaných horninových vrstev. Cílem bylo vědecky prokázat, že k ohybům horninových vrstev muselo dojít v měkkém stavu a také během krátké doby. Více viz článek Výzkum, kterému evolucionisté nepřáli.

Jde o případ, po celé Americe pozorně sledovaný ochránci náboženské svobody, kdy geolog Dr. Andrew Snelling nakonec získal původně zamítnuté povolení k výzkumu, o které požádal v roce 2013 u Národního parku Grand Canyon, aby mohl pokračovat ve své terénní práci uvnitř kaňonu.

Právníci Dr. Snellinga ze společnosti Alliance Defending Freedom (ADF) prokázali, že povolení geologovi s akademickým vzděláním Ph.D. bylo zamítnuto kvůli jeho náboženskému a kreacionistickému přesvědčení. Když se ukázalo, že práva Dr. Snellinga byla protiústavně popřena, Národní park Grand Canyon a ministerstvo vnitra otočili a povolení vydali.

“Když se ukázalo, že práva Dr. Snellinga byla protiústavně popřena, Národní park Grand Canyon a ministerstvo vnitra otočili a povolení vydali.”

Dopis právníkům ADF od ředitele Parku uznal platnost navrhovaného výzkumu Dr. Snellinga: “Program GRCA Research Permits konstatuje, že návrh Dr. Snellinga je dobře formulován a je srovnatelný s metodami, které jsou podobné nebo rovnocenné se standardní vědeckou praxí pro testování předpokládaných hypotéz.”

Výsledkem bylo, že ADF Snellingovu žalobu na Federálním soudu proti americkému ministerstvu vnitra dobrovolně stáhlo. Park prostřednictvím svých právníků vydal jak povolení k výzkumu, tak povolení k výzkumnému zahájení raftů pro práci na místě v kaňonu. Následující výzkumný projekt Dr. Snellinga začne později v létě.

Dr. Snelling prohlásil: “Jsem potěšen, že pracovníci výzkumu Grand Canyon uznali kvalitu a celistvost navrhovaného výzkumného projektu a vydali požadovaná povolení k výzkumu, takže mohu v Parku sbírat vzorky hornin, provést na nich plánované testování, a otevřeně oznámit výsledky ke všeobecnému užitku.”

Dr. Snelling na nedávné cestě v Grand Canyonu. Klikněte pro větší zobrazení.

Ken Ham, prezident a generální ředitel CEO Answers in Genesis (Odpovědí v Genesis), zaměstnavatel Dr. Snellinga, poznamenal, že “můj kolega jen žádal o rovnoprávný přístup do kaňonu.” A dodal: “Věřím, že vládní úředníci a sekulární aktivisté si dvakrát rozmyslí, než se pokusí porušit náboženskou svobodu křesťanů-kreacionistů a kvalifikovaných vědců. Jsem velmi vděčný za práci vynikajících právníků v ADF, kteří se postavili za náboženské přesvědčení vědců. Více než kdy jindy musíme bránit záruky Prvního dodatku ke svobodě vyjadřovat náboženské přesvědčení.”

ADF uvedla, že občanské svobody Dr. Snellinga byly porušeny, když mu bylo Národním parkem Grand Canyon dvakrát zamítnuto povolení pokračovat ve svém výzkumu kvůli jeho náboženským a vědeckým názorům.

“Pokud vláda jednoduše odmítne umožnit křesťanskému geologovi shromažďovat informace, protože se jí nelíbí jeho názory, pak tím podkopává vědu a porušuje zákony,” uvedl vedoucí představitel ADF Gary McCaleb, právní zástupce Snellinga. “Chválíme úředníky z Park Service, ministra vnitra Zinkeho a Trumpovu administrativu za uznání, že důvod zastavit výzkum Dr. Snellinga pro jeho specificky zaměřenou víru bylo jak nepatřičné, tak protiústavní.”

Michael Kitchen, Snellingův vedoucí poradce a právník spojený s ADF, dodal: “Toto řešení je prospěšné všem, protože vysílá zprávu, že vláda nebude zasahovat do základního vědeckého bádání tím, že bude bránit přístupu k údajům na základě náboženské víry výzkumného pracovníka.”

Když zveřejněné záznamy žádosti odhalily, že úředníci Národního parku otevřeně diskriminují Snellingovu víru, právníci ADF a kongresman Trent Franks, R-Ariz. podali další žádosti o vydání povolení k výzkumu. Poté, co Park Service neodpověděl ve stanovené lhůtě, podal Snelling na americký okresní soud pro okres Arizona žalobu.

“Doktor Snelling bude shromažďovat vzorky ve vrásách uvnitř kaňonu; všude, kde byly vrstvy ohnuté.”

Dr. Snelling má působivou akademickou minulost, která zahrnuje publikování mnoha článků na stránkách předních recenzovaných geologických časopisů, získání doktorátu geologie na univerzitě v Sydney (zařazené do prvních 100 univerzit na celém světě) a zkušenosti s vedením významných terénních a laboratorních geologických výzkumů. V průběhu let Dr. Snelling v kaňonu úspěšně dokončil tři přední výzkumné projekty. Jako zkušený profesionální geolog dodržuje předpisy národních parků, jako je například nenarušování citlivých oblastí životního prostředí a rekreačních aktivit.

Dr. Snelling chce zamýšleným výzkumem přezkoumat myšlenku, která je v Parku silně propagována: zejména to, že útvary kaňonu byly formovány po milióny let. Chce s nově vydanými povoleními uvnitř kaňonu shromáždit vzorky z vrás, čili míst, kde byly vrstvy ohnuty, jelikož Dr. Snelling předpokládá, že vrstvy se při ohybu nerozdrtily, protože horniny byly při ohýbání stále měkké. Podle evolučního scénáře by pak tyto horniny musely zůstat měkké po dobu 450 milionů let.

Dr. Snelling poznamenal: “Očekáváme debatu o tom, co to znamená důkaz. Ve svém soudním řízení jsem jen požádal o spravedlnost.”

Alliance Defending Freedom je nezisková právní organizace pro budování partnerství, která prosazuje právo lidí svobodně žít svou víru. Její advokáti Dr. Snellingovi nabídli své služby pro bono (pro veřejné dobro). Answers in Genesis je apologetická organizace se sídlem v severním Kentucky, poblíž Cincinnati. Viz příslušné webové stránky www.ADFlegal.org a AnswersInGenesis.org.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments