Hledání Boha ve vědě: ateista obhajuje inteligentní plán

pavelkabrtKnihy a brožury Napsat komentář

 Jeff Stauffer

Informaci o knize Bradleyho Montona Seeking God in Science: An Atheist Defends Intelligent Design přeložil Pavel Kábrt, 10/2009. Měkká vazba, 177 stran, rok vydání: 2009, cena: 25 dolarů v USA, 35 dolarů mimo severoamerický kontinent.

VÄ›da hledá Boha-ateista obhajuje ID.jpgToto je průlomová kniha v debatách o původu světa. Proč? Protože profesor filozofie na sekulární univerzitě a ateista napsal knihu, která obhajuje ID – inteligentní plán. Jak by asi sám autor připustil, jde jen o částečnou obhajobu, protože nepovažuje argumenty ID za naprosto přesvědčující, ale na druhé straně je nemůže považovat za triviální: proto věří, že by tyto argumenty měly být brány otevřeně a měly být v diskuzích školních tříd. Dokonce šel tak daleko, že ve veřejné debatě v roce 2008 obhajoval ID, a tak na svou hlavu svolal hněv darwinistů i svých ateistických kolegů, protože má význačnou etablovanou pozici vyučujícího profesora. Vítáme Vás mezi nás, doktore Montone!

Věda hledá Boha-ateista obhajuje ID_Bradley Monton.jpg

Už jen jeho úsilí o rigorózní definici inteligentního plánu v 1. kapitole stojí za cenu celé knihy. Zatímco mnoho obhájců ID používá zvukově malebné definice inteligentního plánu pro komunikaci s publikem, Monton vytvořil rigorózní definici tak, aby to pomohlo ID testovat. Nic menšího bychom od profesora filozofie vědy nečekali a myslíme, že jeho definice povede k mnohem smysluplnějšímu dialogu. Ale žádné obavy: nemusíte být filozofem, abyste rozuměli jeho knize. Monton vykonal velkou práci, aby svoje argumenty zpřístupnil běžnému čtenáři.

Obsah knihy:

  • Kapitola 1: Co je inteligentní plán a proč by v něj mohl ateista věřit?
  • Kapitola 2: Proč je ve vědě legitimní zabývat se inteligentním plánem?
  • Kapitola 3: Některé víceméně přijatelné argumenty inteligentního plánu
  • Kapitola 4: Měl by se inteligentní plán vyučovat na školách?

Dr. Bradley Monton je profesorem filozofie na univerzitě v Coloradu, Boulder. Pracuje v oblasti filozofie vědy (zvláště fyziky), epistemiologie pravděpodobnosti, eternalismu (filozofie času) a filozofie náboženství. Vysokoškolský diplom ve fyzice a filozofii získal na univerzitě v Rice v roce 1994 a doktorát ve filozofii získal v roce 1999 na univerzitě v Princetonu. Jeho rozsáhlá publikační činnost zahrnovala oblast základů fyziky a teorii pravděpodobnosti a v New Yourk Times se diskutovala jeho práce na téma predikce budoucna ze současnosti. Organizace ARN (Access Research Network) jej zařadila mezi důležité autory pro jeho zájem a práce v tématu inteligentního plánu.

Citát o knize:

  • „Tohle je statečná a důležitá kniha. Monton nebrání inteligentní plán jako pravdivý – myslí si, že nejspíše je falešný. Ale brání ID jako hypotézu, která by se měla brát vážně. Přesvědčivě argumentuje, že ID může být formulován jako vědecky testovatelná hypotéza a že existují jisté empirické důkazy pro ni – ne tolik důkazů, jak zastánci ID prohlašují, ale některé. Nyní je to však tak, že všechny hlasy v této debatě tvrdí buď, že ID není vůbec hoden, aby byl brán vážně, anebo, že je jasně pravdivý. Je velmi osvěžující vidět talentovaného filozofa uvést věci do pravých mantinelů a pokusit se vážně posoudit důkazy pro a proti, aniž by nad každou větou visel těžký boj ideologické doktríny.“ – John T. Roberts, docent filozofie na univerzitě v Severní Carolině

Citát z knihy:

  • „Jeden důvod pro vyučování inteligentního plánu je v tom, že jde o nástroj kritického myšlení. Toto sice zastánci učení ID říkají, ale kritici namítají, že je to jen povrchní služba kritickému myšlení a odmítají to…Mým postojem je, že kritické myšlení by se mělo vyučovat, a pokud to vyvede z míry antievolucionisty, nechť se tak stane. Chci, aby ID byl vyučován férově, což znamená prezentovat nejsilnější argumenty pro a proti ID. A pakliže – jak si většina ateistů myslí – argumenty proti ID jsou silnější než pro něj, pak studenti s kritickým a objektivním myšlením ID odmítnou. Ano, jistě, toto pak vyvede některé nábožensky orientované rodiče z míry, ale vyvede to z míry i některé ateisticky orientované rodiče, protože ti nechtějí o ID ani slyšet. Ale toto je právě pro studenty to nejlepší. Chci, aby všichni studenti, zvláště přesvědčení ateisté a přesvědčení teisté, museli čelit této výzvě. Budeme-li vyučovat kritické myšlení skutečně správně, studenti nebudou testovat jen nějakou vnější autoritu, ale i svoji vlastní víru a vlastní myšlenkový proces, který je k této víře přivedl.“ Bradley Monton, Věda hledá Boha:ateista obhajuje inteligentní plán, str. 12.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments