rucki-stepan

Ve víru evoluce – MUDr. Štěpán Rucki, CSc

adminKnihy a brožury Napsat komentář

Neodarwinizmus a inteligentní design ve světle faktů

MUDr. Štěpán Rucki, CSc

Vydalo Nakladatelství Křesťanský život; Rok vydání: 2021. Kniha má 308 stran.

MUDr. Štěpána Rucki, CSc je český lékař, křesťanský publicista a komunální politik. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V roce 1993 získal vyšší specializaci v pediatrii a v roce 1995 složil atestaci z dětské kardiologie. Absolvoval odborné stáže v Bazileji, Londýně a Grazu.

Kniha MUDr. Ruckého ukazuje na příkladech mnoha nejnovějších vědeckých faktů z biologie, genetiky, chemie, informatiky, paleontologie a dalších oborů, že nové vědecké poznatky evoluční Darwinovu teorii jako vysvětlení vzniku a vývoje života stále více zpochybňují. Jsou v ní uvedeny desítky argumentů proti makroevoluci.

ve-viru-evolucePublikace ukazuje zejména na skutečnost, že podstatou tzv. adaptačních změn živých organizmů je devoluce (degradace či přímo ztráta) genetického materiálu místo jeho evoluce. Přirozený výběr, který reálně funguje a má význam při udržování stability a rovnováhy biologických typů, prokazatelně nemá tvůrčí schopnosti, které jsou mu neodarwinizmem připisovány. Kniha demonstruje nezbytnou potřebu inteligence pro vznik života a jeho rozmanitosti, jelikož náhoda, nutnost či jejich kombinace nejsou schopny vytvořit obrovské množství informace uložené v živých systémech. Empirické poznatky nám ukazují, že informace nemůže vzniknout v rámci materiálních či přirozených procesů, ale je neměnně spojena s inteligentním zdrojem.

Dalším problémem darwinizmu je “(kambrická) exploze” ve fosiliích, která odporuje základním postulátům darwinizmu, že nové formy života přicházely v důsledku postupných evolučních změn. Kniha také vyvrací některé argumenty evolucionistů, například že lidská DNA obsahuje tzv. odpad. Pravdivý není ani argument o neinteligentním uspořádání lidského oka, stejně jako tvrzení o velmi blízké podobnosti genomu od šimpanze a od člověka.

Naopak existuje mnoho argumentů, které ukazují na jedinečnost člověka, a to zejména s ohledem na náhle objevení se řeči a dalších psychických schopností, které nelze odvodit ze živočišné říše. Kniha není náboženským pojednáním, byť jedna její část (Dodatek 2) je věnována rozporům teistické evoluce a v Dodatku 1 jsou uvedeny některé myšlenky k hypotéze Boha ve vědě.

Autor používá přístup zastánců teorie “inteligentního designu”, kteří zkoumáním vědeckých faktů docházejí k potřebě inteligentního zdroje či činitele pro vznik života a jeho rozmanitosti. Z podstaty tohoto přístupu je zřejmé, že se nemůže vyjadřovat k otázce Boha, jeho charakteru a atributů.

Kniha je určena zejména lidem, kteří hledají odpovědi na otázky vzniku života, živých organizmů a člověka tak, jak je autor hledal ve svém životě sám. Křesťanům může tato publikace poskytnout solidní argumentační základ ve střetu s evoluční teorií, či lépe s evolucionizmem, který představuje současnou ideologickou platformu mnohých vědních oborů.

Srozumitelné čtení i přes složitost argumentace napříč obory vtáhne čtenáře do řešené problematiky, a navíc vyvolává i osobní otázky.

Viz také Video-seminář: Ve víru evoluce – Jak jsem málem uvěřil Darwinovi
Přednášející: Štěpán Rucki

Obsah

 1. Ve víru evoluce
 2. Mapování základů života
 3. Chemie nezná žádnou evoluci
 4. Na počátku byla informace
 5. Programování života
 6. Podpis v buňce
 7. Důvody pro inteligentní design
 8. Darwinovy pilíře
 9. Devoluce místo evoluce
 10. Exploze ve fosilních záznamech
 11. Když nejzdatnější nepřicházejí
 12. Jak vytvořit živočicha?
 13. Skládka odpadu, nebo operační systém?
 14. Mnohem více informace
 15. Boření stromu života
 16. Vznik člověka a fosilní nálezy
 17. Naše jedinečnost
 18. Teorie v krizi
 19. Darwin, nebo design?
 20. Je hodinář slepý?
 21. Světonázorové ovlivnění vědy

Dodatek

 1. Věda a hypotéza existence boha Dodatek
 2. Rozpory teistické evoluce

Slovo závěrem

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments