blue-stars

V Mléčné dráze byly nalezeny mladé modré hvězdy

pavelkabrtVesmír, astronomie Napsat komentář

Brian Thomas

Článek byl publikován 9. června 2011 na stránkách Acts&Facts. Z www.icr.org/icr-magazines/ přeložil Pavel Kábrt – 07/2011.

Hubbleův vesmírný dalekohled, naprogramovaný k hledání planet, našel 42 „podivných“ modrých hvězd v galaxii Mléčná dráha. Tyto hvězdy hoří tak jasně, že spotřebovávají svoje palivo mnohem rychleji než ostatní hvězdy. I když jsou nalézány ve velké hojnosti ve vzdálenějších galaxiích, objev modrých hvězd poblíž nás představuje význačný problém pro standardní kosmologii dlouhých věků.

Modré hvězdy by ve vesmíru starém 13,7 miliardy let neměly existovat, protože už by před miliardami let měly shořet. Astronom Danny Faulkner z Univerzity v Jižní Karolíně nedávno poznamenal: „Je pravda, že nejteplejší modré hvězdy by mohly existovat přinejlepším jen pár miliónů let. Tento fakt uznávají jak kreacionisté, tak evolucionisté.“ A tak evolucionisté mají za to, že tyto hvězdy byly neustále produkovány během těch dlouhých věků. To ale znamená, že by se modré hvězdy měly tvořit i nyní. „Avšak i přes jejich velmi pilné hledání (astronomové) nikdy nepozorovali vznik nové modré hvězdy – ostatně vůbec jakékoliv jiné hvězdy“, napsal Faulkner. (1)

Fyzikální překážky k tomu, aby se vytvořila hvězda zhroucením plynů – což je jediná standardní teorie pro samovolnou tvorbu hvězd – tento proces neumožňují, protože když se zvyšuje hustota oblaku plynů, velmi prudce se zvyšuje i odpudivost jednotlivých částic, jedné od druhé. (1) A tak se astronomové vyznávající dlouhé věky museli uchýlit k vysvětlení, které žádným vysvětlením není a je tak k nerozeznání od odvolávání se na magii: modré hvězdy se nějak tvořily v dávné minulosti neznámými, nepozorovanými procesy. Ve zprávě NASA, kde se oznamuje tento objev Hubbleovým teleskopem, připouští, že „Není jasné, jak se modří opozdilci tvoří.“ (2)

Tyto hvězdy jsou považovány za „opozdilce“, protože se jakoby loudají za procesem stárnutí jejich domněle starších, červeně zbarvených kolegyň. Podle té samé zprávy je možné, že ne všech 42 objektů jsou modré hvězdy, ale „směsice bližších těles“, a z 37 objektů je 18 pravděpodobně pravých modrých opozdilců. (2) Dalekohled byl nastaven ve směru galaktického jádra, které má velkou hustotu hvězd a plynů.

Během let astronomové pozorovali daleko od nás více modrých hvězd, tím tedy i více do minulosti. Proto výroky, založené na víře, že tyto hvězdy o krátkém životě vznikly samovolně dosud neznámými procesy, mohly být zahalovány závojem velkých vzdáleností. Pokud se něco stalo před miliardami let, pak odvolávání se na „neznámé procesy“ nezní až tak pomateně.

Ale tyto nově objevené modré hvězdy jsou vzdáleny jen 26000 světelných roků. (3) Pokud tedy vznikly samovolně a ne Božím stvořením, pak by mechanizmus tohoto samovolného vzniku měl být zřetelný. Ale není. Mladé horké modré hvězdy jsou velmi blízko (stejně jako jsou i hodně daleko), a tudíž už není možné svalovat neznalost jejich samovolného vzniku na jejich velké vzdálenosti. Na druhé straně, pokud jsou vesmír a hvězdy staré jen tisíce let, pak modré hvězdy nepotřebují žádné zvláštní vysvětlení.

Vědecká zjištění ukazují i Bible to jasně tvrdí, že modré hvězdy byly umístěny na oblohu záměrně nedávno. (4)

Odkazy

  1. Faulkner, D. 2010. Blue Stars—Unexpected Brilliance. Answers. 6 (1): 50-53.
  2. Gundy, C. NASA’s Hubble Finds Rare ‘Blue Straggler’ Stars in Milky Way’s Hub. NASA news release, May 25, 2011.
  3. Světelný rok je jednotkou vzdálenosti, nikoli času. Je to vzdálenost asi 9,46×10^12 km.
  4. “Hledejte toho, kdo vytvořil Plejády i Oriona” /Amos 5:8/.

(Nekreacionistický článek o modrých hvězdách můžete v češtině najít i zde: www.livingfuture.cz/clanek.php?articleID=10280)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments