shocking_eels

Úžasná skupina ryb, paryb a úhořů

pavelkabrtFakta pro stvoření Napsat komentář

 Frank Sherwin, M. A.

Z www.icr.org přeložil M. T. Vyšlo v časopisu Acts & Facts, roč. 38, č. 4 – duben 2009, str. 17.

Představte si, že byste zašli k doktorovi s rozvinutou dnou či migrénou. K vašemu úžasu vám lékař klidně nařídí, abyste sáhli do akvária a sevřeli elektrickou rybu. Právě takhle to předepisoval římský lékař Scribonius Largus ve svých Compositiones Mediacae a opravdu to fungovalo.

Některé z velmi zajímavých ryb jsou ty, které umí vyrábět elektřinu. Jihoamerický elektrický paúhoř rodu Electrophorus umí vyrobit skoro 600 voltů, což stačí k omráčení člověka a dokonce to srazí na kolena i koně. Podobně jako stimulátor v pacientově srdci využívají tito tvorové bioelektrické generátory k vytvoření a pak rychlému vybití elektrického šoku. Z elektromotorových neuronů (nervových buněk) se uvolní neurotransmiter acetylcholin do úhořových úhledně navršených elektrocytů (buněk vyrábějících napětí) a prásk!

Neurotransmiter = přenašeč nervových vzruchů (pozn. překl.).

Pacifický elektrický parejnok (Torpedo) umí také dát ránu, je-li podrážděn. A severoamerická ryba rodu Astroscopus čeledi Uranoscopidae (nebehledovití), s hranatou, velkou hlavou, leží v souladu se svou přirozeností nehybně na dně, dokud kolem nepluje oběť. Poté je kořist omráčena 50 voltovým výbojem a pozřena.

Vědci již dlouho vědí, že tihle vodní tvorové mají svazky svalových vláken, která fungují do značné míry jako baterie v automobilu. Tahle vlákna jsou vysoce účinná, schopná vytvořit výboje několiksetkrát za sekundu o různém napětí v souladu s potřebami zvířete. Jak vyrábějí elektrické ryby a úhoři električtí své náboje a jak je využívají pro široké spektrum účelů? Existuje pro to průkazné a přesvědčivé evoluční vysvětlení?

Roku 2004 objevili britští a francouzští vědci, že slabě elektrické ryby v Africe a Jižní Americe vysílají elektrické impulzy respektive vlny. To je úžasné, protože loví nepatrné larvy v noci, kdy jim oči nejsou k ničemu. A tak jim Stvořitel dal oči elektrické. Neurolog Curtis Bell z oregonské univerzity zdraví a vědy popsal, jak mohou rybky „vidět třírozměrný elektrický svět“ (1).

Christian Graff z laboratoře biologie chování v Grenoblu, Francie a tři další vědci užili termínu „elektropercepce“ k popisu toho, jak ryby rozeznávají vzdálenosti, tvary, pohyby i struktury (2). Každý objekt, který ryby potká, má vlastní elektrický podpis. Ryba pozná onen podpis díky zvláštním nervovým strukturám v kůži, které fungují jako sítnice, ačkoli jsou tahle čidla vyladěna na elektřinu spíše než na světlo. Záplava přijímaných informací je pak zkoordinována a zobrazena tak, že vytvoří barevný trojrozměrný obraz.

Vlastnosti úhořů elektrických zaujaly odborníky na lékařské implantáty. Zdá se, že badatelé z univerzity v Yale a z Národního institutu pro normalizaci a technologie si uvědomili, že zde hraje roli perfektní plán, ne-li jasné působení nejvyššího Plánovače:

Používajíce moderní nástroje strojírenského plánování tvrdí, že by mohli vyvinout umělé buňky, které by nejen napodobovaly elektrotechnické chování buněk úhořů elektrických, nýbrž dokonce ještě jejich vlastnosti vylepšili (3).

Technik NIST (Národního institutu pro normalizaci a technologie) David LaVan použil též tento stvořitelský jazyk, když mluvil o modelových buňkách úhořů elektrických:

Rozumíme dostatečně dobře tomu, jak buňka vyrábí elektřinu, abychom podobnou buňku navrhli – a co nejvíce onen plán rozvinuli? (4)

Jestliže se lidé jako inteligentní bytosti pořádně zapotí, snaží-li se napodobit biologické mechanizmy jako jsou tyhle orgány vyrábějící elektřinu, pak je jen logické se domnívat, že příroda jako neinteligentní hybná síla nebyla odpovědná za počáteční plán. Jakkoli se tahle myšlenka může vyznavačům přírody zdát šokující, veškerá naše úcta patří Stvořiteli.

Poznámka Pavla Kábrta: Je nutné upřesnit v článku zmíněné mechanizmy pro zabíjení druhých tvorů. Chápu, že autor takového článku je nadšen technickým provedením, třeba generujícím silný elektrický náboj, nicméně je třeba to dovysvětlit, aby nedošlo k mylnému připsání účelu těchto zařízení milujícímu Bohu.

Snad by se mělo vždy alespoň jen krátce dodat, že samozřejmě tyto biologické mechanizmy nemohla vytvořit nemyslící evoluce, tak jako lidské zbraně nejsou výtvorem náhody; ale jejich současné použití je výsledkem zhroucení původně stvořeného ekosystému v důsledku lidského hříchu.

Schopnost některých organizmů produkovat elektřinu nevznikla jako evoluční zbraň, ani nebyla projektována Stvořitelem, aby v dokonalých předpotopních rajských podmínkách jedna ryba zabíjela jinou rybu, ale použití a využití elektřiny bylo původně jiné, sloužilo jinému účelu, např. navigaci. Změna účelu vznikla zhroucením původně stvořeného světa následkem neposlušnosti Božích zákonů – jak v duchovní rovině, tak i fyzické.
Pavel Kábrt

Odkazy:

  1. Greene, K. Electric Sense Sharper Than Thought. Science Daily News. Posted on sciencenow.sciencemag.org May 5, 2004, accessed March 5, 2009.
  2. Graff, C. et al. 2004. Fish Perform Spatial Pattern Recognition and Abstraction by Exclusive Use of Active Electrolocation. Current Biology. 14 (9): 818-823.
  3. Xu, J. and D. A. Lavan. 2008. Designing artificial cells to harness the biological ion concentration gradient. Nature Nanotechnology. 3 (11): 666-670.
  4. Models of Eel Cells Suggest Electrifying Possibilities. National Institute of Standards and Technology press release, October 1, 2008.

Autor článku Frank Sherwin je hlavním vědeckým lektorem v ICR.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments