mind and cosmos

Thomas Nagel – ateista, který si dovolil zpochybnit materialismus

pavelkabrtOstatní, různé Napsat komentář

Kritik odhaluje důvod, proč se tolik akademiků zlobí na jednoho ze svých lidí

Warren Nunn

(Z Creation.com přeložil David Mašek, zvuková verze Pavel Akrman. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

image

Podcast

Zvuková verze tohoto článku

 

Filozof Thomas Nagel je pod palbou útoků za zpochybňování materialismu.

Filozof Thomas Nagel, který vážně zpochybnil materialismus ve své knize Mysl a Kosmos1 (Mind and Cosmos), je stále středem pozornosti ohnivých debat.

Na sněmu filozofů a vědců, kterého se účastnili Daniel Dennett a Richard Dawkins, se sympozium o naturalismu zvrhlo v naprostý útok proti Nagelovi, profesoru práv a filozofie na newyorkské univerzitě.

Nagelovo tvrzení, že materialistické chápání přírody je mylné, bylo pro účastníky sympozia příliš velkým soustem, jak tvrdí Andrew Ferguson, vedoucí redaktor The Weekly Standard.

Ferguson v článku zvaném „Heretik“ rozebíral, co se stalo na sympoziu a také se zamyslel nad tím, proč Nagelova kniha tolik naštvala jeho kritiky2.

Fergusonův článek je podnětné čtení, pokládá zkoumavé otázky o materialismu obecně a přitom občas s humorem rýpe do filozofů a vědců.

Nejprve nebylo Nagelovo jméno na sympoziu vůbec zmíněno, dokud Dennett neřekl, že někteří filozofové „odmítli včlenit naturalistické závěry vědy do svých filozofických myšlenek a nepřestávali si pohrávat s překonanými myšlenkami, jako jsou morálka a někdy dokonce i duše.“

„Dennett si povzdychl při zmínce jeho jména, spíše v lítosti než v hněvu. Zdá se, že ho znechucení přešlo a nahradila to rezignace.”

Fergusonův popis scény je zábavný:

„A bylo to tu! Ten Tom Nagel, jehož Mysl a Kosmos už způsobil zmatek mezi filozofy v Anglii a Americe.”

Dennett si povzdychl při zmínce jeho jména, spíše v lítosti než v hněvu. Zdá se, že ho znechucení přešlo a nahradila to rezignace. Podíval se na stůl.

„Ano, je to tak, řekl Dennett. Okolo stolu, za zvuku bzučícího PowerPointu, jakoby všichni vydali smutný povzdech – hluboký, filozofický povzdech. Tome, ó Tome … Jak jsme jen ztratili Toma …”

Ferguson dál rozebírá, proč jsou akademici, vědci a filozofové na Nagela rozhořčeni kvůli jeho údajnému, jak to jeden nazval, „mizernému uvažování“.

Všímá si pár narážek:

„Thomas Nagel je v této věci naprosto nedůležitý,“ napsal někdo. „Je to idiot, který si sám protiřečí,“ myslí si jiný.

Ferguson je daleko otevřenější než Nagelovi kritici, ale zároveň se v následující poznámce pevně drží pravověrného evolučního pohledu:

„Nemusíte být biblický fundamentalista, kreacionista mladé země nebo nadšenec pro inteligentní plán – já nejsem ani jedno – abyste shledali Mysl a Kosmos osvěžujícím.”

„Nemusíte být biblický fundamentalista, kreacionista mladé země nebo nadšenec pro inteligentní plán – já nejsem ani jedno – abyste shledali Mysl a Kosmos osvěžujícím.”

Ferguson byl zaujat tím, co považuje za Nagelův vyzývavý přístup: Jeho výchozí předpoklady jsou v dnešním intelektuálním prostředí radikální:

„Pokud materialistická, neodarwinistická ortodoxie odporuje zdravému rozumu, pak je to varovné znamení proti té ortodoxii, ne proti zdravému rozumu. Pokud nás řetězec úvah vede k popírání očividného, měli bychom dvojnásobně prověřit tento řetězec úvah, a to dřív, než se vzdáme toho očividného.”

Ferguson výstižně podotýká:

„Nagelovi hákliví kritici ho obvinili z útoku na vědu, zatímco ve skutečnosti jde o útok na nevědecké použití materialismu.”

Avšak takovéto pozorování by Fergusonovi žádné přátele v táboře Dennet/Dawkins nezískalo:

„Materialismus, aplikovaný za hranicí své vlastní použitelnosti jakožto vědecké metody, je, jak Nagel podotýká, zcela očividně absurdní. Kniha Mysl a Kosmos může být chápána jako rozšířená parafráze Orwellova známého výroku: „Aby mohl člověk věřit takovýmhle věcem, musí patřit k inteligenci: žádný obyčejný člověk by takovým bláznem být nemohl.“

Z toho, co Ferguson napsal, a z námitek Darwinových obhájců z celého světa je jasné, že ať už jste členem jakékoliv evoluční smetánky – akademické, vědecké nebo filozofické – musíte stát ukázněně v lati a o ničem nepochybovat.

Odkazy a poznámky

  1. Nagel, T., Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Most Certainly False, Oxford University Press, 2012.
  2. The Heretic. Who is Thomas Nagel and why are so many of his fellow academics condemning him?, www.weeklystandard.com/articles/heretic_707692.html, 25 March 2013.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments