creationism-at-school

Těžké váhy vypochodovaly zakázat stvoření

pavelkabrtOstatní, různé Napsat komentář

Proč je mezinárodní kreacionistická společnost označena za „hrozbu“ pro britské školáky

Dominic Statham

(Z creation.com/cmi-in-british-schools přeložil M. T. – 10/2011. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.)

Sir David Attenborough (Credit Wikipedia)

V květnu roku 2011 promluvil pracovník pobočky CMI (Mezinárodní společnosti kreacionistů) ve Velké Británii k některým žákům v rámci diskusního dne o vyučování náboženství ve škole anglikánské církve v Exeteru. V reakci na to odstartovalo samozvané „Britské středisko pro výuku vědy“ (BCSE) svou kampaň „Kreacionizmus ve školách není vědou“ (CrISIS) podporovanou Národní sekulární společností. V rámci zmíněné kampaně zaslaly uvedené organizace dopis britskému ministru školství spolupodepsaný četnými význačnými vědci a požadující, aby byly podniknuty kroky k zamezení výuky kreacionizmu ve školách, protože nemá žádnou vědeckou hodnotu.

Poté se ke zmíněným aktivitám přidala Britská humanistická asociace (BHA), aby pomohla v úsilí umlčet všechny, kdo by se snažili informovat děti o vědeckých omylech evoluční teorie a nabídnout jim alternativní názory na původ vesmíru, života i člověka. Za podpory ještě daleko vlivnější skupiny vědců než byli badatelé přizvaní organizací BCSE odstartovala BHA svou kampaň „Učte evoluci, ne kreacionismus!“. Zaštítěná více než dvaceti členy Královské vědecké společnosti včetně Sira Davida Attenborougha (na obrázku výše) a profesora Richarda Dawkinse volá BHA po „vymahatelné zákonné směrnici, že [kreacionizmus a inteligentní plán] nesmějí být vyučovány coby vědecké teorie v žádné veřejně financované škole.“ (1)

Zoufalé úsilí rozdrtit opozici

Uvedení lidé požadují, aby byla vyučována víra v „evoluci od molekul k člověku“ jako vědecky dokázaná skutečnost, a jsou rozhodnuti odepřít žákům možnost slyšet jakoukoli vědeckou kritiku tohoto názoru. Není tedy pochyb o tom, že pod takovýmto přesvědčovacím tlakem bude určitě jen velmi málo žáků opouštět školu se znalostí faktu, že mezi vědci existuje dosti početná skupina těch, kdo o takto interpretované evoluci pochybují, nebo že mnoho z čelných evolučních vědců připouští, že nemají představu o tom, jak se z neživé hmoty mohly vyvinout živé organizmy. Spoluobjevitel DNA Francis Crick připustil, že „se zdá, že původ života byl takřka zázrak – velmi mnoho podmínek by totiž bylo třeba splnit, aby celá věc fungovala.“ (2) Podobně napsal špičkový evoluční vědec profesor Stuart Kaufman, že „Jestliže vám někdo řekne, že on či ona ví, jak život na zemi před nějakými 3.4 miliardami let začal, pak je to blázen či darebák. Nikdo to totiž neví.“ (3) Oddaný evolucionista a bývalý ředitel projektu lidského genomu Francis Collins napsal, „Žádná současná hypotéza ani zdaleka nevysvětluje, jak…v prebiotickém prostředí, které existovalo na planetě zemi, vznikl život.“ (4)

„A skutečně, vše co o vědě víme nám říká, že běžné chemikálie se samy do živých buněk neuspořádají.”

A opravdu, vše, co o vědě víme nám říká, že běžné chemikálie se nikdy samy neuspořádají do živých buněk. Podle chemických zákonů se biopolymery potřebné pro život spíše rozštěpí, než aby se zorganizovaly ve složitější struktury. Navíc ze zásadních matematických analýz vyplývá, že i kdyby se chemikálie nějakým zázrakem samy poskládaly, je absurdní představit si, že by prostřednictvím neřízených procesů získaly správný tvar (5). Informovaní evolucionisté tohle všechno samozřejmě velmi dobře vědí – přesto však trvají na tom, že „abiogeneze proběhla“ (6). Proč? Protože jsou oddanými stoupenci náboženství scientizmu, víry, že všechno, co kolem sebe vidíme, může být a mělo by být vysvětlitelné pouze přirozenými procesy. Skutečnost, že nepozorujeme žádné přirozené procesy, které by byť vzdáleně byly s to vytvořit život z neživé hmoty, je pro ně irelevantní. Prostě předpokládají, že takové procesy existovat musí či musely existovat v minulosti, protože život tu zkrátka je – a je nemyslitelné, aby nějaký Bůh Stvořitel byl odpovědný za biologický život. Z takových úvah vyplývá, že debata stvoření/evoluce není o vědě: jde o střet dvou světových názorů. Ironií zůstává, že víra ve scientizmus je vyznávána navzdory vědeckým poznatkům.

Jedním z prominentních vůdců kampaně vedené BHA je neurovědec z Oxfordské univerzity profesor Colin Blakemore, kterého cituje BHA na svých webových stránkách:

  • „Důkazy o evoluci jako základu života na zemi jsou naprosto přesvědčivé a vidíme je všude kolem sebe – od výsledků šlechtění domácích i hospodářských zvířat až po proměnlivost chřipkových virů.“
„Pro evoluci od mikroba k člověku jsou nutné mutace, které přinášejí nové informace i funkce – a to v nesmírném množství. Nepřítomnost takových změn je nápadná.”

V současnosti nám veškeré zkušenosti z terénu říkají jasně, že ať už vyšlechtíme jakékoli množství psů, skotu, drůbeže a koní, zůstanou psi stále psy, skot zůstane skotem, drůbež zůstane drůbeží a koně zůstanou koňmi. Navíc, kdykoli studujeme změny, o kterých se tvrdí, že demonstrují evoluci chřipkových virů, bakterií odolných vůči antibiotikům či hmyzu odolného vůči pesticidům, nejsme s to najít jakýkoli důkaz o nových vlastnostech či strukturách, které jsou postulovány v teorii evoluce od mikroba k člověku. U těchto „příkladů evoluce“ neustále zjišťujeme, že byly zapříčiněny buď využitím již stávající genetické informace nebo naopak její ztrátou a následně s tím spojenou ztrátou funkce. Pro evoluci od mikroba k člověku by však byly třeba mutace, které přidávají informaci i funkce – a to v ohromné míře. A právě tyto změny nápadně chybí.

Prolhanost médií

Bohužel, téměř všechny zprávy v médiích o zmíněných současných pokusech „vymazat ze světa“ kreacionizmus jsou stejně zavádějící jako výroky vědců podporujících BHA a její apoštoly sekularizmu. Podle listu Guardian „cestují hlasatelé idejí Mezinárodní společnosti kreacionistů po Velké Británii, vydávají se za vědce a své kreacionistické názory za vědu, a navštívili již mnoho škol.“ (7) Ve skutečnosti probíhá většina našich přednášek v církvích a školy navštěvujeme jenom občas. Když už přece jen ve školách přednášíme, pak poté, co nás tam pozvali nebo co někdo z místních důvěryhodných občanů, nikdy žádný aktivista CMI, takovou přednášku inicioval. Navíc přednášíme jen velmi vzácně v hodinách exaktních věd. Noviny také napsaly, že „nikdo ze Společnosti kreacionistů nám nechtěl odpovědět na naše dotazy.“ Avšak pozvání k vyjádření pro noviny jsme dostali e-mailem v sobotu ve 20:15 večer spolu se sdělením, že svůj článek musíme odevzdat nazítří v neděli v poledne, takže asi nikoho nepřekvapí, že jsme zmíněnou uzávěrku nestihli; tímto článkem tak nyní své stanovisko sdělujeme v této formě.

Na své webové stránce BHA hrdě cituje novinářku Ariane Sherinovou: „Všechny děti by měly mít právo vyrůstat ve světě, kde se mohou vyptávat, pochybovat, svobodně myslet a činit si vlastní závěry o tom, čemu věří.“ Ironií je, že přesně tomuhle se BHA a její spojenci snaží tak usilovně zabránit.

Nejnovější tažení BHA bude mít patrně mnohem vážnější dopady než kampaně BCSE a CrISIS. V dobách, jako je tahle, obzvlášť oceňujeme podporu a modlitby křesťanů.

Podobné články (v angličtině)

Odkazy

  1. See evolutionnotcreationism.org.uk and evolutionnotcreationism.org.uk/position-statement.
  2. Crick, F., Life Itself: Its origin and nature, Simon and Schuster, New York, 1981, p. 88.
  3. Kauffman, S., At home in the universe, Oxford University Press, 1995, p. 31.
  4. Collins, F., The language of God, Free Press, 2006, p. 90.
  5. That is, the necessary sequence of molecules (nucleotides or amino acids) required to give rise to something biologically useful.
  6. Abiogenesis is the emergence of living organisms from non-living matter.
  7. Butt, R., Scientists demand tougher guidelines on teaching creationism in schools, The Guardian, 19 September 2011; www.guardian.co.uk/education/2011

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments