Abel-3827

Temné fotony: další kosmický nesmysl

pavelkabrtVesmír, astronomie Napsat komentář

John G. Hartnett

Z creation.com/dark-photons přeložil M.T., editace Pavel Kábrt – 08/2015. Translated with permission from Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.

CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Úvodní obrázek: Snímek z Hubblova kosmického dalekohledu, přibližně ve skutečných barvách, ukazující kupu galaxií Abell 3827. Kupu galaxií tvoří stovky nažloutlých galaxií. V jejím středu do sebe prudce narážejí čtyři obří galaxie. Když vpadla do srážky nejhořejší z oněch čtyř galaxií, soudí se, že nechala za sebou svou temnou hmotu oddělenou od hmoty normální. Na tomto obrázku nemůžete vidět tuto temnou hmotu, protože je ´temná´; to znamená neviditelná. Ale její polohu údajně odhaluje pozorování nepříbuzné spirální galaxie za kupou posílené gravitační čočkou; zkroucený obraz této galaxie je vidět jako modrý oblouk kolem skupiny čtyř centrálních galaxií. (credit: Dr. Richard Massey (Durham University) image.12 )

Nejprve to byla temná hmota,1 pak přišla temná energie,2 následovalo temné fluidum,3 temný proud,4 a temné záření5; a teď je navrhována nová entita pro temný sektor částicové fyziky—temné fotony. Temný sektor je plný hypotetických entit určených k záchraně příběhu velkého třesku, ale ve skutečnosti je to pouhá snůška kosmických pohádek.6

“Představa je taková, že srážka galaxií oddělí normální hmotu od temné hmoty díky interakci galaxií.”

Minule jsem se vyjádřil v tom smyslu, že temná hmota je cosi jako ‘bůh mezer’, ‘neznámý bůh7 v astrofyzice. Je to cosi neznámého, čeho se evolucionisté dovolávají, aby vysvětlili nevysvětlitelné,8 které, sledujeme-li logický řetěz, je potřeba, aby se udržela víra v domněnku velkého třesku. Jeho existence je pouze spekulativně dovozována z aplikace známé fyziky na jistá pozorování ve vesmíru.9 Pokud by se nepředpokládala existence nějaké exotické neznámé temné hmoty zahrnující asi 25 % hmotného/energetického obsahu vesmíru 10 musel by se opustit standardní model velkého třesku jako totální neúspěch.

Temná hmota nebyla nikdy pozorována ve vesmíru ani při žádném laboratorním pokusu.

Srážky galaxií

Nyní by nové pozorování srážky čtyř galaxií v kupě Abell 3827 zřejmě mohlo vrhnout nové světlo na celou záhadu.11 Viz čtyři galaxie ve středu úvodního obrázku výše.

Pomocí teoreticky modelovaných účinků toho, co očekáváme, že budeme pozorovat díky fenoménu známému jako gravitační čočka (tj. ohýbání světla při průchodu v blízkosti masivních objektů, v tomto případě galaxií), se přichází s novým tvrzením:

 • “ Pozorování učiněná Hubbleovým vesmírným teleskopem a observatoří Very Large Telescope v Chile odhalila, že se temná hmota obklopující přinejmenším jednu z galaxií významně opožďovala za tamější hmotou běžnou, což svědčí o tom, že částice temné hmoty spolu interagují a zpomalují se – jev, který nikdo předtím neviděl.”11

Představa je taková, že srážka galaxií oddělí normální hmotu od temné hmoty díky interakci galaxií. A protože je temná hmota, která je nepozorovatelná, oddělena od normální hmoty, která je pozorovatelná, ovlivňuje temná hmota ohýbání světla z kupy galaxií odlišně od stavu, kdy zde není žádná temná hmota.

Celé to samozřejmě staví na několika důležitých domněnkách. Dvě nejdůležitější: 1) že efekty gravitačních čoček jsou takové, jaké je pozorujeme, bez jakékoli nezávislé ověřovací metody, a 2) exotická temná hmota existuje, i když ji nemůžeme vidět. Ale tohle všechno může být úplně špatně. Avšak astrofyzici věří, že vzhledem k tomu, že jejich model gravitační čočky je založen na Einsteinově obecné teorii relativity a tato teorie obstála ve zkouškách v jiných případech13, pak by zde měla být spolehlivá také.14

“Mezitím, zpět na zemi, je pátrání po částicích temného sektoru v podzemních detektorech stále bezvýsledné.”

Tato nová pozorování dovedla astronomy k domněnce, že tyto neznámé ‘částice’ temné hmoty mají ještě jinou vlastnost kromě toho, že je ovlivňuje gravitace, a nikoli elektromagnetické záření (světlo atd.), a sice tu, že mohou navzájem interagovat. Jeden astronom přišel s tím, že výměna ‘temých fotonů’ může snad vytvářet potřebnou sílu, analogickým způsobem k tomu, jak jsou fotony nositeli síly elektromagnetického záření. V případě fotonů by se tato síla projevila, když se k sobě přiblíží dvě kladně nabité částice a vymění si přitom fotony a hybnost, což způsobí, že se odpuzují. Podobně se nyní uvažuje o tom, že by si částice temné hmoty mohly vyměňovat ‘temné fotony’.

Ale jelikož pozorování ukázala tento možný jev jenom u jedné galaxie (a nikdy nikde jinde), připustil jeden badatel, že možná nemysleli na všechno. Řekl:11

 • “ Existují neznámé neznámé, které možná celý výsledek mění.”

Překlad: “ Naše interpretace pozorovaných důkazů by mohla být zcela špatná.”

Jiný výzkum, jehož výsledky byly zveřejněny v časopisu Science v březnu 2015, analyzoval 72 srážek galaktických kup, a nikoli jednotlivých galaxií, na rozdíl od této nové zprávy. V tomto výzkumu nebyly pozorovány žádné známky temné hmoty interagující mezi sebou. Mějte na paměti, že vlastní temná hmota nebyla nikdy pozorována, jen předpokládána na základě počítačových simulací, které se snaží odhadnout, kde by nepozorovaná látka měla být. Ale existuje tvrzení, že vzhledem k tomu, že kupy galaxií se srážejí rychleji než jednotlivé galaxie, má temná hmota méně času k interakcím a k tomu, aby se roztáhla, takže dřívější výsledky výzkumu nejsou nutně v rozporu s novým poznatkem.

Mezitím, zpět na zemi, je pátrání po částicích temného sektoru v podzemních detektorech stále bezvýsledné a temná hmota se dosud nikdy neobjevila v zařízení Large Hadron Collider v Evropském středisku jaderného výzkumu (CERN). Navržení kandidáti jsou stále zase rychle vyřazováni. Po 40 let mnoho už rozsáhlých pokusů hledalo důkazy temného sektoru a žádné nenašlo.

Závěr

Bylo by možné, že všechno, co pozorujeme díky světlu a jiným formám záření, je všechno, co existuje? Vesmír se nevyvinul z velkého třesku; důsledkem hledání takového modelu jsou pak všechny ty slátané faktory, aby se to shodovalo s pozorováním. Nyní je navrhován další faktor – slátanina – temné fotony z interakcí částic temné hmoty. K vysvětlení neznámého je navrhována další neznámá.15 Jenže se to všechno topí v Temnotě.

Podobné články v angličtině

Odkazy a poznámky

 1. Dark matter, wikipedia.org, accessed 18 June 2015.
 2. Dark energy, wikipedia.org, accessed 18 June 2015.
 3. Dark fluid, wikipedia.org, accessed 18 June 2015.
 4. Dark flow, wikipedia.org, accessed 18 June 2015.
 5. Dark radiation, wikipedia.org, accessed 18 June 2015. .
 6. Hartnett, J.G., Cosmic storytelling, johnhartnett.org, 9 April 2015.
 7. Hartnett, J.G., Is ‘dark matter’the ‘unknown god’?, Creation 37(2):22-24, 2015.
 8. Hartnett, J.G., Big bang beliefs busted, Creation 37(3):48-51, 2015.
 9. Hartnett, J.G., Why is Dark Matter everywhere in the cosmos?, creation.com, March 2015. Zpět.
 10. But 85% of all matter in the Universe.
 11. Moskowitz, C., Dark Matter Particles Interact with Themselves, scientificamerican.com, 19 May 2015; originally published as Dark Matter Drops a Clue, Scientific American 312(6):15-17| doi:10.1038/scientificamerican0615-15, 19 May 2015.
 12. Potential signs of ‘interacting’dark matter suggest it is not completely dark after all, phys.org, 14 April 2015.
 13. The Hulse-Taylor binary pulsar test of GR via orbit spin-down making close agreement with that expected with energy being lost by gravitational radiation.
 14. However, it must be remembered that, prior to the formulation of Einstein’s General Relativity, Newton’s formulation of gravity had been well tested but could not explain the anomalous precession of the orbit of Mercury. To do so, scientists introduced an unobserved and unobservable planet that had just the right properties and motion to account for the unexplained motion of Mercury. Einstein’s equations provided an explanation without the need for this ‘dark matter’ planet. Perhaps what is needed here also is not more ‘dark matter’ but different physics.
 15. Hartnett, J.G., ‘Cosmology is not even astrophysics’, creation.com, 3 December 2008; creation.com/not-astrophysics.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments