dino-age

Takzvaný „Věk dinosaurů“

Jakob HaverDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Důvody, proč „Země dinosaurů“ před miliony let nikdy neexistovala!

Calvin Smith

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 09/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní foto: © iStockPhoto.com/JoeLena.

Bez ohledu na konkrétní zaměření jednotlivých pracovníků Creation Ministries International je prakticky jisté, že v rámci zodpovídání dotazů dostanou také otázky týkající se dinosaurů. Jak křesťané, tak i nevěřící se chtějí dozvědět, jak dokážeme odpovědět na evoluční výklad údajného „Věku dinosaurů“, a to jak z biblického, tak i vědeckého pohledu.

„Většina lidí si nedokáže představit kráčejícího T. rexe společně s letící kachnou nad hlavou, ale to je přesně to, co dokazují fosilie z tzv. éry dinosaurů!”

Klasické evoluční vyobrazení dinosaurů, jak jej vidíme výše, typicky líčí jejich skupinu v exotickém lese s tropicky vyhlížejícími rostlinami, spolu s různými plazivými tvory po okolí a někde v pozadí vybuchují sopky. Vytváří to dojem jakési „země před dávnými věky“, kdy na Zemi vládli dinosauři.

Typicky bude někde poblíž graf zobrazující geologický sloupec (níže), ukazující takzvané „věky geologické historie Země“ v takovém pořadí a načasování, kdy se údajně objevily na Zemi jednotlivé formy života. Dole se budou obvykle zobrazovat „jednoduché“ organismy, dále mořští živočichové, poté plazi, pak se objeví dinosauři, po nich savci, a nakonec nahoře člověk.

Řada lidí tak získala dojem, že ve fosilním záznamu se objevují pozůstatky takových tvorů vždy v tomto pořadí (při vědomí toho, že zobrazené skupiny na mapě oddělují miliony let).

Mnozí si stále myslí, že například savci a dinosauři nikdy nežili ve stejné době, nebo pokud ano, bylo to jen na krátkou dobu, a šlo jen o nějaké malé savce podobné rejskům.

Nicméně fakta ukazují něco jiného. Postupně se objevují další a další důkazy, které jsou v souladu s tím, co známe z Bible, totiž že dinosauři a další tvorové žili a umírali ve stejné době.

K překvapení mnoha lidí, kachny,1 veverky,2 ptakopysk,3 bobrům4 a jezevcům5 podobná stvoření, ti všichni byli nalezeni v horninových vrstvách „věku dinosaurů“ spolu se včelami, šváby, žábami a borovicemi. Většina lidí si nedokáže představit kráčejícího T. rexe společně s letící kachnou nad hlavou, ale to je přesně to, co dokazují fosilie z tzv. „éry dinosaurů“!

Byl také nalezen tvor nazvaný Gansus, který má být starý údajně 120 milionů let. Kromě několika prvků (jako jsou drápy na křídlech, které se dosud vyskytují i u některých současných ptáků) se velice podobal dnešní kachně nebo potáplici. Avšak standardní scénář věku dinosaurů je natolik zakořeněný, že jeden článek z časopisu National Geographic News prohlásil:

Gansus možná vypadal jako kachna, a choval se jako kachna, ale žádnou kachnou nebyl.”6

Pokud se osobně na to podívám „selským rozumem“, pak se mi to jeví tak, že když něco vypadá jako kachna a chová se to jako kachna (možná tak i dokonce kváká?), pak to je s největší pravděpodobností nějaký druh kachny!7

Mnozí lidé jsou překvapeni, pokud slyší, že tito tvorové jsou pohřbeni společně a diví se, proč o tom nikdy předtím neslyšeli. Níže je vysvětlení jednoho evolučního paleontologa:

“Savce nalézáme téměř ve všech našich nalezištích [vykopávkách dinosaurů]. Celá léta jsme si jich nevšímali…. Máme přes 9 kg bentonitového jílu s fosiliemi savců, které se snažíme předat nějakému výzkumníkovi. Ne snad, že by nebyly důležité, ale je to o tom, že žijete jen jednou a já se specializoval na něco jiného než na savce. Mě zajímají především plazi a dinosauři.“8

Zkuste si představit, kolik dalších fosilních savců v „dinosauřích horninách“ je nejspíš podobně ignorováno v ostatních částech světa – je tu pravděpodobnost, že najdete ještě více zástupců stejných druhů jako jsou dnešní savci.9

Dr. Carl Werner v rozhovoru pro časopis Creation10 poukázal na to, že v „dinosauřích horninách“ bylo identifikováno již více než 432 druhů savců, včetně téměř 100 kompletních savčích koster. Přesto na svých mnohých cestách, kde navštívil 60 muzeí a zkoumal tam materiál pro svůj dokumentární cyklus, bylo vystaveno jen pár desítek těchto druhů, a žádný z nich neměl kompletní kostru.

Pokud jde o „Věk dinosaurů“, podává vysvětlení další evoluční paleontolog;

„V jistém smyslu je „Věk dinosaurů” … nesprávné pojmenování … Savci jsou pouze jednou takovouto důležitou skupinou, která žila s dinosaury, koexistovala s dinosaury a dinosaury přežila.”11

Co se tedy stalo s dinosaury?

Evoluční vědci nabídli již řadu svých představ ohledně vysvětlení toho, co se stalo s dinosaury. Zde je částečný seznam:

 • Kdysi dávno se s naší planetou srazil velký asteroid.
 • Když zanikla skupina rostlin s vysokým obsahem vlákniny, tvorové živící se rostlinami uhynuli na chronickou zácpu, což vedlo k vymření masožravců na nich závislých.
 • Stali se závislými na rostlinách, které měly omamné účinky.
 • Světové klima bylo buď příliš horké, příliš chladné, příliš suché nebo příliš vlhké.
 • Někde poblíž explodovala supernova a zaplavila Zemi škodlivým zářením.
 • Savci jedli svá vejce.

Kterákoli z těchto navrhovaných událostí má vážné problémy s důkazy. Vezměme si například teorii dopadu velkého asteroidu. Proč by tato událost vyhladila pouze dinosaury, a nikoli kachny, veverky, bobry atd., vždyť všichni žili spolu ve stejné době, jak je uvedeno výše? Nemluvě o ještěrech a krokodýlech, údajně jejich blízkých bratrancích? Důkazy o tomto dopadu, který měl zapříčinit vyhynutí dinosaourů,12 zpochybňují i někteří evolucionisté (srov. odkaz 8). Žádná z událostí, které evolucionisté navrhli, nelze úplně prokázat důkazy (to je také důvod, proč existuje tolik rozdílných představ o tom, co se stalo s dinosaury).

Kreacionisté jsou toho názoru, že většina dinosaurů zahynula a byla pohřbena při velké Potopě popsané v Genesis 6–8 (o níž existuje obrovské množství důkazů). Na Arše byly samozřejmě zachovány dva z každého druhu, a tak Potopu přežily.13 Jejich počet se po Potopě jistě výrazně snížil, všechna zvířata byla vystavena mnohým tlakům, například různému podnebí (včetně Doby ledové14). Možná měli zvláštní fyziologii, a proto se po Potopě neadaptovali na mnohá různá prostředí tak rychle. Evolucionisté například navrhli, že dinosauři nemuseli být teplokrevní nebo chladnokrevní, ale možná byli něco úplně jiného. Mohli mít jedinečný typ metabolismu, který se lišil od dnešních žijících zvířat.15

To mohlo přispět k jejich vyhynutí, stejně jako i dnes vymírají zvířata z podobných důvodů (lov, nemoci, klimatické změny, změnou působiště atd.).

Alespoň někteří dinosauři museli přežít až do relativně nedávné doby – například důkazy o dinosaurech ze 14. století vyobrazených ve Spojeném království,16. a kambodžském stegosaurovi, vyřezaném před stovkami let (ale pravděpodobně ne víc než tisíc let).17 To je samozřejmě zcela nepřijatelné pro věřící ve „starou Zemi“, kteří trvají na tom, že poslední dinosaurus vymřel před 65 miliony let, tedy ještě před příchodem lidí.

Existují však i další důkazy, které doslova křičí, že fosilie dinosaurů nemohou být staré miliony let – objevy měkkých tkání, a to včetně nejen pružných vazů s identifikovatelnými proteiny, ale i pružných průhledných rozvětvených cév obsahujících měkkou hmotu, která by se dala vymáčknout jako zubní pasta. A uvnitř těchto cév byly snadno identifikovatelné zbytky červených krvinek, dokonce včetně jader,18 což je typické u plazů (srov. odkazy 13–14).

Pokud dáte všechny tyto důkazy dohromady, dinosauři nejsou pro křesťanský světonázor žádným problémem. Bůh je stvořil spolu s ostatními tvory před asi 6 000 lety. V důsledku velké Potopy před asi 4 500 lety nacházíme jejich zkamenělé kosti vedle kostí jiných zvířat. Žili po Potopě, ale postupně vymřeli (stejně jako mnoho jiných druhů).

Z pohledu Božího slova neexistuje žádné „obrovské tajemství“ ohledně existence a vyhynutí dinosaurů. Bible ve skutečnosti poskytuje lepší vysvětlení těchto věcí než evoluční pohled.

Odkazy a poznámky

 1. Cretaceous duck ruffles feathers, BBC news, www.bbc.co.uk, 20 January 2005.
 2. Mesozoic Squirrel, Nature 444:889–893, 2006.
 3. Swimming with dinos, www.museumvictoria.com.au, 24 January 2008, accessed 1 October 2010
 4. Early Aquatic Mammal, Science 311 (5764): 1068, 24 February 2006.
 5. Dinosaur-eating mammal discovered in China, www. nhm.ac.uk,14 January 2005.
 6. Scott Norris, news.nationalgeographic.com/news, 15 June 2006.
 7. At the least, the same created kind as modern-day ducks.
 8. Carl Werner hovoří Dr. Donaldem Burgem, kurátorem paleontologie obratlovců z katedry Prehistorického muzea ve východním Utahu, 13. února 2001, v Living Fossils—Evolution: The Grand Experiment, Vol. 2, New Leaf Press, 2009, p. 173.
 9. Mnoho současných zvířat je samozřejmě geneticky degenerovaným potomkem předpotopních zástupců svého druhu – neočekávali byste tedy, že najdete „fosilního jezevce“ zcela identického s dnešním jezevcem v „horninách věku dinosaurů“ o nic víc, než byste očekávali nález pekingského psa v předpotopní éře.
 10. Living fossils: a powerful argument for creation, Creation 33(2):20–23, 2011.
 11. Carl Werner hovoří s Dr. Zhe-Xi Luo, kurátorem paleontologie obratlovců a zástupcem ředitele výzkumu a sbírek v Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, 17. května 2004, viz odkaz č. 8.
 12. Viz creation.com/dino-impact.
 13. Viz creation.com/dinos-on-ark.
 14. Viz creation.com/ice-age-q&a.
 15. Viz www.blm.gov/ak/st/en/res/education/akdino/dino_warm_or_cold_blooded.html.
 16. Viz creation.com/brass_behemoth.
 17. Viz creation.com/angkor-stegosaur.
 18. Viz creation.com/still-soft-and-stretchy.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments