Supervelké sesuvy půdy

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Dr. Timothy L. Clarey

Z Answers in Genesis přeložil Pavel Akrman – 04/2018.

Noemova Potopa roztrhala Zemi doslova na kusy. Nemluvíme tu o balvanech, ale o celých horských oblastech. Na některých místech se desky o velikosti měst přesunuly během několika minut o desítky kilometrů.

Velká Noemova Potopa byla podle Božího slova tou nejničivější katastrofou v dějinách. Pokud je to pravda, očekávali bychom, že najdeme důkazy o převratných změnách obrovského rozsahu – něco, co dnes v žádném případě nevidíme. A to právě nalézáme.

Geologové objevili obrovské kusy země, které se v průběhu silných zemětřesení v minulosti uvolnily a během několika minut se přesunuly o desítky kilometrů. Až bude příště někdo pochybovat o Noemově Potopě, ukažte mu tento následující příklad!

Dva monstrózní sesuvy hornin se staly v blízkosti yellowstonského národního parku. Jeden z nich je v geologii velmi známý. Téměř každý student geologie se o něm učil; bývá nazýván sesuv Heart Mountain (Horské srdce).

Yellowstone byl kdysi aktivním supervulkánem. V jedné chvíli se na východní straně sopky uvolnil skoro půl kilometru tlustý nános usazenin a po velmi mírném svahu sklouzl dolů asi 50 kilometrů . Jak se tento kus země přesouval, dělil se na menší a menší kousky.

“Takové ohyby mohly vzniknout pouze v průběhu Potopy, z nánosů ještě měkkých usazenin.”

Ještě více ohromující na tom je, že se během několika minut rozptýlil na ploše větší než 3 400 km2 a dosáhl maximální rychlosti téměř 160 km/h. Nejlepší způsob, jak tento div vysvětlit, je Potopa.

Vypadá to, že přesun Heart Mountain byl příčinou druhého sesuvu, nazvaného South Fork (Jižní rozcestí), ležící poblíž Cody ve Wyomingu. Tento blok byl 1,2 km tlustý a přesunul se o dalších 5-10 km. Vzhledem k tomu, že sesuv Heart Mountain se přesunul jako první, sesuv South Fork převrátil některé části hornin Heart Mountain „na záda“ a znovu je odsunul dál.

Na sesuvu South Fork nejvíce udivuje to, že sedimenty zůstaly ve vrstvách a těsně zvrásněné v náběžné hraně. Takové ohyby mohly vzniknout pouze v průběhu Potopy, z nánosů ještě měkkých usazenin. Staré, zcela ztvrdlé sedimentární horniny se neohnou; rozlámou se a rozdrolí.

Jak se mohly tyto sesuvy hornin přemístit tak rychle na téměř rovné ploše? Opět – nejlepší odpovědí je Potopa. Rychle uložené sedimenty obsahují hodně vody. Jak vrstvy přibývají, vodu vytlačují ven. Voda se zadržuje mezi vrstvami, které jsou vodě odolné, jako např. sádra – podobně jako voda zachycená mezi dvěma deskami plexiskla. Postupem času je tlak natolik obrovský, že k posunu vrstvy pak stačí i ten nejmenší záchvěv. Tření také může vytvořit vrstvu superkritického oxidu uhličitého – to je stav, kdy se plyn stává natolik horkým, že se chová jako kapalina a umožní těmto blokům “plavat”. Toto vyvolalo sesuv Heart Mountain.

Světští vědci, kteří popírají celosvětovou Potopu, jsou zmateni rozlehlostí těchto sesuvů a jejich rychlostí. Vysvětlit to mohou pouze podmínky během Potopy.

Foto laskavě poskytl Tim Clarey. Klikněte pro zvětšení.

Tyto nakloněné horniny poblíž Cody ve Wyomingu jsou pozůstatkem obrovského sesuvu půdy, který se uvolnil a v průběhu Potopy cestoval mnoho kilometrů.

Dr. Tim Clarey získal doktorát v oboru geologie na univerzitě Western Michigan v roce 1996. Pracoval osm let jako průzkumný geolog a 17 let zastával funkci představeného katedry geologických věd na Delta College v Michiganu. V roce 2013 nastoupil do vědeckého týmu Institutu pro výzkum stvoření (ICR).

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments