noahs-ark

Studenti jsou překvapeni, že Noemova archa je proveditelná

pavelkabrtCelosvětová Potopa Napsat komentář

Brian Thomas, M.S.

(Z www.icr.org/article/8039/ přeložil M. T. – 4/2014. Vyšlo na stránkách CMI)

Pokročilí studenti fyziky na leicesterské univerzitě dostali za úkol zjistit, zda by Noemova archa, podle rozměrů uvedených v Bibli – a za předpokladu, že bude správně postavena – unesla 70 000 zvířat. Student Kayie Raymer řekl britskému listu The Telegraph, že po jiných „důležitějších“ úlohách, byl tento úkol „něčím odlišným“1. Co tedy zjistili?

Studenti použili 48,2 cm jako délku lokte k odhadu celkových rozměrů archy. A s ohledem na hustotu vody a na Archimedův zákon vztlaku vypočítali, jak velký náklad mohla archa vézt, aniž se potopila.

„Z dosavadního výzkumu vyplývá, že existovalo přibližně 35 000 druhů zvířat, která musel Noe zachránit“, podle The Telegraph, ačkoli necitovali žádný pramen pro tento odhad. Když tento počet zdvojnásobili, aby u každého druhu zohlednili samce a samici, skupina studentů odhadla, že by archa měla uvézt přibližně 70 000 tvorů. Ke svému překvapení studenti zjistili, že toto množství by nepřesáhlo celkovou hmotnost, kterou archa mohla mít. Student fyziky Thomas Morris řekl The Telegraph, „Lidé si většinou nemyslí, že Bible je vědecky přesným zdrojem informací, takže si myslím, že jsme byli docela překvapeni, když jsme objevili, že to bude fungovat.“ Studenti zveřejnili své výsledky v časopisu Journal of Physics Special Topics vydávaném leicesterskou univerzitou.

Závěr studentů, že archa vezla 70 000 tvorů, činí vlastně více, než s čím počítala Bible, což nás opět ujišťuje o tom, že archa mohla pojmout vše, co bylo potřeba – včetně potravy, a dokonce i vody.

“Ke svému překvapení studenti zjistili, že toto množství by nepřesáhlo celkovou hmotnost, kterou archa mohla mít.”

Tvorové se různí v hranicích svých vlastních „druhů“ čili základních forem, takže Noe určitě nemusel brát na palubu všechny „druhy“, což je moderní termín, který má asi tolik definic, kolik je badatelů, kteří tento termín používají.

A jak rozumět tomu detailu, uvedenému v Genesis, kde je zmínka o sedmi /čistých/ ptácích od každého druhu – patrně se myslí sedm párů od každého druhu ptáka – na palubě Noemovy archy? Kdybychom místo základních „stvořených druhů“ použili k výpočtu dnešní „druhy“ zoologické, pak by celkový počet ptáků patrně překročil kapacitu archy. Avšak kreační biologové prošli záznamy v literatuře týkající se množení zvířat a tyto záznamy jim pomohly odhadnout, které „druhy“ (species) zřejmě náležejí „stvořenému druhu“ („kind“)2. Například studie o křížení spojují vrabce a pěnkavy jako tvory patřící do jediného stvořeného druhu3. Takže místo více než 1000 vrabčích či pěnkavích „druhů“ bylo v arše možná pouhých 14 představitelů pro vrabce a pěnkavy.

Pokud tento princip uplatníme na všechny „druhy“, tak to dramaticky sníží počet 70 000 zvířat odhadovaný studenty leicesterské univerzity. Kreační vědec John Woodmorappe odhadl ve své knize Noah´s Ark: A Feasibility Study (Noemova archa: studie proveditelnosti) počet druhů v arše podle počtu čeledí žijících i vymřelých suchozemských zvířat, závislých na vzdušném kyslíku, na zhruba 8000 druhů čili 16 000 jedinců – včetně zvláštního počtu sedmi pro ptáky a čistá zvířata4. To by vyžadovalo pouhou třetinu objemu archy a ponechávalo spoustu místa pro zásoby a lidi.

Je úžasné, co se stane, vyzkoušíme-li přesnost Bible. Studenti fyziky z leicesterské univerzity byli podle The Telegraph1„šokováni, když zjistili, že archa by se udržela na vodě“. O co překvapenější by byli, kdyby shledali, že by se archa nejen udržela na vodě, nýbrž že by pojala a zachránila všechny své cestující i jejich zásoby na celý rok, přesně tak, jak to říká Písmo? Jelikož Bible obsahuje duchovní pravdy, jeví se objev, že Bible zaznamenává i historickou pravdu, „vážnějším“, než se světsky vychovaní studenti zprvu domnívali.

V Kentucky byla vybudována masivní replika Noemovy Archy (Daily Mail)

Odkazy

  1. Knapton, S. Noah’s Ark would have floated…even with 70,000 animals. The Telegraph. Posted on telegraph.co.uk April 3, 2014, accessed April 3, 2014
  2. Henigan, T. An Initial Estimate toward Identifying and Numbering the Ark Turtle and Crocodile Kinds. Answers Research Journal. 7 (2014): 1-10.
  3. Lightner, J.K. 2010. Identification of a large sparrow-finch monobaramin in perching birds (Aves: Passeriformes). Journal of Creation. 24 (3): 117-121
  4. Woodmorappe, J. 1996. Noah’s Ark: A Feasibility Study. Santee, CA: Institute for Creation Research.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments