Stopy po lidských nástrojích nalezeny v období „Lucy“

pavelkabrtPůvod člověka Napsat komentář

Napsal Brian Thomas, M.S.

(Z www.icr.org přeložil Pavel Kábrt – 09/2010.)

Stopy po lidských nástrojích nalezeny v období Lucy.jpg

V šokující zprávě, která okamžitě vyprovokovala skeptický pokřik evolučních antropologů, oznámil tým vědců svoje tvrzení, že stopy na některých kostech byly vytvořeny záměrně lidskými nástroji. Nic neobvyklého by to jinak nebylo, kdyby nešlo o kosti, které jsou datovány o jeden milión let před dobu, než se „objevil“ člověk dle standardního evolučního časování.

Tyto znaky po řezech nelze vysvětlit jako důsledek poškození kopyty, drápy či zuby, ale vypadají jako paralelní rýhy vytvořené řadou řezů kamenným nožem. Výzkumníci potvrdili elektronovou mikroskopií, že se jedná o „stopy po úderu“, jak chtěl kdosi kost otevřít kvůli morku.

Nejstarší nástroje byly předtím datovány na 2,6 miliónu let. Ale tyto kosti – pravděpodobně jde o žebro savce s kopyty a stehenní kost menšího zvířete – byly datovány „už před 3,4 milióny let“ (1).

To je ovšem velký problém pro evoluční teorii, která po mnoho desetiletí učí, že se člověk nevyvinul dřív jak před 2,5 milióny let. Do té doby existovali jen opicím podobní tvorové jako je „Lucy“, kteří později údajně „dali vznik“ lidem.

Zkameněliny Lucy byly datovány v podobném časovém rozsahu jako tyto nově objevené kosti se zářezy, a některé dokonce později. Jenže každý, kdo je schopen řezat si maso, jako to dělá moderní člověk, je k nerozeznání od moderních lidí. A pokud tito řezači masa žili ve stejné době, ve které byla Lucy jasnou opicí, pak už Lucy těžko může být považována za legitimního předchůdce člověka.

Noviny San Francisco Chronicle přinesly některé skeptické reakce na tento nález. Paleoantropolog Richard Potts ze Smithsonova institutu tvrdí, že dřív, než mohou být tyto zářezy označeny jako zářezy lidským nožem, musí být tyto nástroje nejprve nalezeny ve vrstvě stejného stáří. Sileshi Semaw z Univerzity v Indianě s tím souhlasí. (2)

A tak raději než přeorganizovat evoluční příběh (po kolikáté už by to asi bylo?) o tom, jak se opice údajně vyvinuly v člověka a kdy se to stalo, antropologové interpretují tyto nálezy předvídatelným, k evoluci přátelským, vykrucováním se. Místo aby uznali, že tyto „řeznické zářezy“ byly vytvořeny skutečnými lidmi, obdařenými schopností předvídatelnosti a úmyslu, tak prý asi byly učiněny „ranými hominidy“, kteří se podobali Lucy (3).

Podobnou logiku nedávno evolucionisté uplatnili u proslulých afrických stop v Laetoli. Několik studií ukázalo, že jde o jasné stopy lidských chodidel ve ztvrdlém blátě, které byly učiněny prokazatelně lidskou chůzí, ať už je tam zanechal kdokoliv. Ale přestože Lucy měla nohy podobné rukám, jako mají moderní opice, ti, kteří se rozhodli, že v té době ještě lidé nežili, trvají na tom, že tyto stopy udělala Lucy (4).

Tento způsob interpretací ve stylu „udělala to Lucy“ jsou vyústěním pouhých domněnek inspirovaných evoluční teorií, ne však faktů. Předpoklad, že člověk ještě v určité evoluční době neexistoval nutí vědce bránit pozici, že „řeznické zářezy“ na kostech museli udělat nějací předchůdci člověka, pro které ale neexistují žádné důkazy.

Naproti tomu kreační model neomezuje lidskou existenci na nějaký zdeformovaný časový úsek pozemské historie. Protože lidé žili od ukončení stvořitelského týdne spolu se všemi zvířaty, objev jasných pozůstatků člověka – jako jsou stopy chodidel nebo stopy po nástrojích – v těchto popotopních usazeninách perfektně zapadá do kreačního způsobu myšlení.

Odkazy

  1. Lovett, R. Butchering dinner 3.4 million years ago. NatureNews. Posted on nature.com August 11, 2010, accessed August 12, 2010, reporting on research published in McPherron, S. P. et al. 2010. Evidence for stone-tool-assisted consumption of animal tissues before 3.39 million years ago at Dikika, Ethiopia. Nature. 466 (7308): 857-860.
  2. Perlman, D. Scientists report finding earliest use of tools. San Francisco Chronicle. Posted on sfgate.com August 12, 2010, accessed August 12, 2010.
  3. “This, he says, means that early hominins–presumably Australopithecus afarensis–were not only using tools, but also venturing out of the safety of the forests and onto the plains in search of meat.” Shannon McPherron, cited in Lovett, Butchering dinner 3.4 million years ago.
  4. Thomas, B. Human Evolution Story Stumbles Over Footprints. ICR News. Posted on icr.org April 6, 2010, accessed August 15, 2010.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments