sulfur-bacteria

Stáze sirných bakterií – nejvyšší absence evoluce všech dob

Jakob HaverEvoluce organizmů Napsat komentář

Navzdory předpokládané evoluční historii trvající více než dvě miliardy let se sirné bakterie na mořském dně nezměnily

David Catchpoole

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 06/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Image credit: UCLA Center for the Study of Evolution and the Origin of Life.

Výrok orwellovského dvojakého myšlení novořeči „Ministerstva pravdy“, že černá je vlastně bílá,1 se jeví ještě jako mírný ve srovnání s prohlášením, že absence evoluce je důkazem evoluce! Zde je přesné znění z jedné vědecké zprávy:

 • „Mezinárodní tým vědců odhalil nejvyšší absenci evoluce, o které se kdy psalo – jde o typ mikroorganismu v hlubokých mořích, který se za více než 2 miliardy let zjevně nevyvíjel. Ale vědci říkají, že chybějící evoluce organismů ve skutečnosti podporuje evoluční teorii Charlese Darwina.“2

Tým vědců vedl J. William Schopf, ředitel UCLA3 Centra pro studium evoluce a původu života – takže vůbec nepřekvapuje, že od základu vycházejí z evolučního rámce.

Jejich vědecká práce zaznamenává, že pozorované fosílie sirných bakterií v západní Austrálii jsou „k nerozeznání“ od současných sirných bakterií, které byly v roce 2007 nalezeny živé v pobřežních oblastech Jižní Ameriky.4 Pokud by vědci u tohoto zůstali, nebyl by tu žádný problém. Ale oni se dostali do potíží přijetím evoluční časové osy. Konkrétně tím, že své zkameněliny „datovali“ na 1,8 miliardy let (a identické fosilie sirných bakterií, nalezené již dříve ve stejném regionu na 2,3 miliardy let).5 Proto musí čelit otázce, proč sirné bakterie „za tak mimořádně dlouhou dobu vykazují absenci jakékoli rozpoznatelné změny“ – tj. „extrémní evoluční stázi“.4,6

Jak profesor Schopf, zabředlý ve svých evolučních předpokladech, poznamenal:

 • „Je ohromující, že život se za více než 2 miliardy let nevyvíjel – to je víc než polovina celé historie Země. Nicméně protože evoluce je fakt, je potřeba tento nedostatek vývoje vysvětlit.“2
“Dostali se do potíží přijetím evoluční časové osy.”

Evoluce není faktem, ale Schopf má pravdu v tom, že stáze je pro evolucionisty problém. Ve své studii se Schopf a jeho kolegové snaží problém vyřešit. Všimněte si, že klíčovým předpokladem, který je základem jejich nabízeného „vysvětlení“ neexistence evoluce v průběhu více než dvou miliard let je to, že prostředí, ve kterém sirné bakterie žijí, se během této doby nezměnilo:

 • „Pokud nedochází k žádným změnám fyzikálně-biologického prostředí dobře přizpůsobeného ekosystému, nemělo by docházet k žádné speciaci, k žádnému vývoji forem, funkcí nebo metabolických požadavků jeho biotických složek.“4

Na dalším místě jinými slovy,

 • „Biologické zákony říkají, že pokud se fyzikální nebo biologické prostředí nezmění, k žádné evoluci nedochází, což je v souladu s Darwinem. Tyto mikroorganismy jsou svému jednoduchému, velmi stabilnímu prostředí dobře přizpůsobeny. Pokud by byly v prostředí, které se nezměnilo, a přesto by se vyvíjely, svědčilo by to o tom, že naše chápání darwinovské evoluce je vážně chybné.“2

Ale i tak historie ukazuje, že nezáleží na tom, nakolik jsou evoluční „doktríny“ převrácené, ten „celkový obraz“ evoluce samotné (tedy že se miničástice nějakým způsobem proměnily v lidi a všechno ostatní) – nebude nikdy zpochybněn.9 Je to jako s oním příslovečným házením mincí: padne-li panna – evoluce je pravdivá, padne-li orel – stvoření je chybné.10 Takže zcela rekordní evoluční stáze sirných bakterií je prezentována jako „potvrzení Darwinovy ​​teorie“4 a že je „dokonale v souladu s jeho myšlenkami“.2 Krátce řečeno, „žádná evoluce = evoluce“. Vypadá to, že „nová řeč“ zpravodajských a vzdělávacích správců ve smyšleném románu George Orwella Devatenáct set osmdesát čtyři je zde hrozivě skutečná.1

“Vypadá to, že „nová řeč“ zpravodajských a vzdělávacích správců ve smyšleném románu George Orwella Devatenáct set osmdesát čtyři je zde hrozivě skutečná.”

Nicméně tvrzení, že se životní prostředí nezměnilo, je v rozporu s evolučními představami o historii Země, včetně období „Země jako sněhová koule“, které mělo údajně probíhat v časovém rámci, vykazovaném pro tyto bakterie.11

A je tu i další paralela s orwellovským dystopickým románem. Jeho „Ministerstvo pravdy“ – podle vzoru stalinistického Ruska – bylo odpovědné za falšování historických událostí podle toho, jak to vláda považovala za nutné. Podobně ti, kteří podporují evoluční teorii, ve skutečnosti podporují falšování historických událostí stvoření podle Genesis (přibližně před 6000 lety) a Noemovy globální Potopy (přibližně před 4,500 lety).

Odmítnou Potopu, a její celosvětové pozůstatky obrovského množství fosilních ložisek následně použijí naopak jako důkaz, že byly ukládány miliardy let. A tím, že popřou stvoření, už v jejich myslích není žádný Stvořitel, kterému by se museli odpovídat za „šíření falešného svědectví“ o historii. Není tedy divu, že navrhují něco, co by jinak vypadalo jako naprosto pošetilé. Konkrétně tedy „skvělý“ příběh o tom, že blátivé prostředí těchto sirných bakterií se nezměnilo skoro tři miliardy let – a všimněte si, že toto „životní prostředí“ zahrnuje také přítomnost a působení nesčetného množství jiných organismů, které se údajně ve stejném časovém rámci vyvinuly.

Odkazy a poznámky

 1. Ze slavného románu George Orwella Devatenáct set osmdesát čtyři (napsaného v roce 1948) – fundované vykreslení útlaku národů pod diktaturou jediné strany socialistického režimu. „Ministerstvo pravdy“ této vlády mělo neprodyšnou kontrolu nad médii, vzděláváním, zábavou a výtvarným uměním. Neustále propagovalo velkolepá vládní hesla o tom, že „Mír je válka“, „Otroctví je svoboda“ a „Síla je nevědomost“.
 2. Wolpert, S., Scientists discover organism that hasn’t evolved in more than 2 billion years, phys.org, 3 February 2015.
 3. University of California—Los Angeles.
 4. Schopf, J.W., and 9 others, Sulfur-cycling fossil bacteria from the 1.8-Ga Duck Creek Formation provide promising evidence of evolution’s null hypothesis, PNAS 112(7):2087–2092, 2015 | doi: 10.1073/pnas.1419241112.
 5. Van Kranendonk, M., Schopf, J., Grice, K., and 7 others, A 2.3 Ga sulfuretum at the GOE: Microfossils and organic geochemistry evidence from the Turee Creek Group, Western Australia, Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, Brisbane, Australia, Abstract P3M-259, p. 2422.
 6. Cf. Bell, P., Evolutionary stasis: double-speak and propaganda, Creation 28(2):38–40, 2006; creation.com/stasis.
 7. Catchpoole, D., Created or evolved?, creation.com/coe , 25 June 2013.
 8. Batten, D., Evolutionists can’t dodge ‘Living Fossils’, Creation 33(4):42–43, 2011;creation.com/dodge.
 9. .E.g. see: Grass-eating dinos: a ‘time-travel’ problem for evolution, Creation 29(2):22–23, 2007;creation.com/dino-grass.
 10. Statham, D., Heads I win, tails you lose—the power of the paradigm,creation.com/evo-coin-toss , 11 November 2010.
 11. Oard, M., ‘Snowball Earth’—a problem for the supposed origin of multicellular animals, J. Creation 16(1):6-9, 2002, creation.com/snowball

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments