power-distribution-system

Skvěle navržený energetický systém v lidském těle

pavelkabrtFakta pro stvoření Napsat komentář

Naddimenzované zásobování mozku krví ukazuje na dobré konstruktérské schopnosti

Dr. Eddy M. del Rio

(Z www.reasons.org přeložil Pavel Kábrt – 10/2014. Článek spolupracujícího autora vyšel na stránkách Reasons to believe.)

„Hjustne, měli jsme tu problém.“

Tato slavná, ale často špatně citovaná slova1 velitele Jima Lovella, charakterizují hrdinský zápas nezdařené mise poškozeného Apolla 13; říká se tomu „úspěšné selhání“, protože zatímco posádka těchto tří mužů Měsíce nikdy nedosáhla, přesto se k Zemi vrátili bezpečně a zdrávi.

Po této dnes už ikonické větě následoval Lovellův popis jejich situace pozemnímu řídícímu středisku NASA: „Měli jsme na Hlavní Sběrnici B PODPĚTÍ .“2 V elektrikářské hantýrce je sběrnice velký kovový rozvaděč, který získává energii z elektrických zdrojů a slouží jako rozvodné místo pro jednotlivé přístroje a elektrické okruhy. Takovou elektrickou sběrnicí je také elektrický rozvodný panel ve vašem domě.

Pokud vám v domě vypadne elektřina, většinou to nevede k nějakým katastrofickým koncům, ale když jste na cestě k Měsíci, budete potřebovat velmi významný nadstav, nadbytek, prostě mít mnohé další zdroje energie a další rozvodové mechanizmy (viz obr. 1). Velitel Lovell zpozoroval, že jeden ze dvou hlavních elektrických rozvodných systémů na palubě Odyssey (Velitelský modul Apolla 13) vykazuje pokles proudu. Později to samé kosmonauti zjistili u Hlavní Sběrnice A.

Obrázek 1: Zjednodušené schéma nadbytečných zdrojů energie potřebných na kosmické lodi. Image credit: Eddy del Rio

Naddimenzovaný systém rozvodu „energie“ v lidském těle

Je jasné, že každý dobrý inženýr vezme v potaz potřebu záložního rozvodu energie. A důkaz takto promyšleného projektu vidíme ve svých tělech.

V lidském těle slouží srdce jako zdroj nezávislého zdroje energie, samotná energie pak spočívá v dodávce kyslíku a cukru. Naše aorta slouží jako sběrnice. Podobně jako elektrická skříň ve vašem domě, tato céva napájí tělo nepřímo přes hlavní tepny, které z ní vycházejí. Ze všech míst, kam je krev dodávána, je mozek asi tím nejdůležitějším. Kde však je ona důležitá, naddimenzovaná podpora pro mozek? Díky Bohu máme pomocnou krevní sběrnici ve formě tepenného okruhu na mozkové spodině, který je též známý jako Willisův okruh (CW), pojmenovaný po anglickém lékaři Thomasu Willisovi (viz obr. 2)

Obrázek 2. Typická anatomická ilustrace Willisova okruhu. (Image credit: Gray’s Anatomy, available at commons.wikimedia.org)

Toto uspořádání je tvořeno prstencově tvarovanými tepnami na spodině mozkové. Dostává krev od srdce přes aortu čtyřmi cestami. Tepny, které zásobují CW, jsou levá a pravá vnitřní karotická tepna a levá a pravá vertebrální tepna (ty dvě druhé se spojují těsně před CW do jedné větší bazilární tepny). CW pak slouží jako tlakový krevní rezervoár, ze kterého se rozvětvuje několik dvoustranných (levých a pravých) tepen, které zásobují mozek krví. Patří k nim zadní mozková, střední mozková a přední mozková tepna a mnohá jejich větvení. Sama bazilární tepna, která je přímo napojena na CW, také přenáší krev dvoustranně (vlevo a vpravo) do předních dolních mozečkových tepen, tepen labyrintu (vnitřních sluchových), několika bazilárních tepen a tepen Varolova mostu a vyšších mozkových tepen (viz obr 3).

Obrázek 3. Toto schéma ukazuje síť tepen zásobujících mozek krví. Všimněte si, že křížení se vzájemně neprotínají. (Image credit: Eddy del Rio)

Jak můžete vidět, pro dopravu krve k našim nejdůležitějším „přístrojům“ je mnoho záložních cest. Inženýři tyto aspekty designu okamžitě ocení. A já tvrdím, že stejně, jako rozvodný systém velitelského modulu Apollo vykazuje inteligenci a předvídavost, přesně to samé prokazuje prstenec mozkových tepen.

Dr. Eddy M. del Rio získal akademické vzdělání MD na univerzitě v Saint Louis v roce 2004, a nyní pracuje jako praktický lékař zdravotnického programu pro vojáky, válečné veterány, jejich rodiny a vysoké státní úředníky v Greater Springfieldu, Missouri, USA.

 

Odkazy

  1. Ačkoliv to byl původně pilot velitelského modulu Jack Swigert, kdo jako první poznamenal „Domnívám se, že jsme tu měli problém“, Lovellova slova uvízla ve veřejném podvědomí a od té doby jsou obvykle špatně citována jako „/Hjustne/, máme problém.“
  2. Apollo 13 – přepis záznamu, apollo13.spacelog.org.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments