icelandfactory

Rychlý vápenec

Pavel AkrmanStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Vědci prokazují, že vápenec se může tvořit rychle

Tim Clarey, PH.D.

Z www.icr.org přeložil Pavel Akrman – 07/2021.

Mnozí ekologové se zajímají o antropogenní produkci (tj. produkce, která vzniká činností lidí, pozn. překl.) oxidu uhličitého, vytvářeného spalováním fosilních paliv. Ve snaze zachránit naši planetu jsou po celém světě financovány výzkumné projekty s cílem najít způsob, jak tento „dodatečný“ CO2, vytvářený těmito procesy oddělit.

Jeden z těchto projektů byl diskutován v článku Valerie Perassové z BBC News.1 Zde podrobně popsala úsilí společnosti pod názvem CarbFix, což je konsorcium sestávající z Reykjavík Energy, Francouzského centra pro vědecký výzkum, Islandské univerzity a Columbia University.

„Tyto výsledky ukazují, že základní minerály, z nichž je složen vápenec, se mohou tvořit rychle – snadno tedy v časovém rámci globální Potopy v Genesis.”

Společnost CarbFix spolupracuje od roku 2014 s elektrárnou Hellisheidi asi 25 kilometrů od Reykjavíku na Islandu, za účelem provádění experimentů se zachycováním uhlíku.1

Ředitel elektrárny Edda Sif Aradottir vysvětluje:

Proces začíná zachycováním odpadního CO2 z páry [hydrotermální elektrárny], která se poté rozpouští ve velkých objemech vody. Používáme tedy jakýsi obří automat na sodovku. V podstatě se tady odehrává podobný proces jako ve vaší kuchyni, když si děláte nějakou perlivou vodu: přidáváme do vody bublinky.1

Potom se voda nasycená oxidem uhličitým zavede do hlubokého vrtu přibližně 1 km hlubokého a v této hloubce se vstřikuje do místních hornin.1

Horniny na Islandu jsou druhem vulkanického čediče, který patří mezi nejčastější horniny na Zemi. Minerály v čediči obsahují spoustu prvků, jako je vápník a hořčík Ty se snadno váží s CO2 a vznikají tak uhličitanové minerály, jako je kalcit, a kalcit je hlavní složkou hornin bohatých na uhličitany, jako je vápenec.

Čedič je zpočátku roztavené magma, a jak stoupá nahoru k zemskému povrchu, ochlazuje se. Tato hornina často obsahuje vysoké procento zaoblených otvorů způsobených bublinami plynu v postupně chladnoucím magma. Výsledkem je poměrně porézní hornina, která připomíná švýcarský sýr. Když vstřikovaná voda bohatá na CO2 pronikne skrze otvory v čediči, rozpouští část vápníku a hořčíku z čediče a vysráží tak uhličitanové minerály.

O rok a něco později provedla společnost CarbFix vrt a zahájila vstřikování do okolních hornin v blízkosti vrtu. To, co zjistili, je překvapilo. Čedičová hornina byla potřísněna bílou minerální látkou – téměř všechny otvory byly vyplněny uhlíkatými minerály.

„Ke vzniku sedimentárních hornin prostě nejsou nutné tisíce nebo miliony let.”

To, co bylo úžasné na tomto procesu byla rychlost, jakou k tomu došlo. Sigurdur Gislason z islandské univerzity vysvětluje: „Před zahájením vstřikování realizované společností CarbFix se [světská] vědecká komunita shodovala v tom, že proces od vstřebání CO2 do mineralizace bude trvat desetiletí až tisíce let. Pak jsme zjistili, že k mineralizaci došlo již po 400 dnech.“1

Čtyři sta dní je o něco víc než jeden rok. Uniformitariánská víra znovu selhává. Tyto výsledky ukazují, že základní minerály, z nichž je složen vápenec, se mohou tvořit rychle – snadno tedy v časovém rámci globální Potopy v Genesis. Ke vzniku sedimentárních hornin prostě nejsou nutné tisíce nebo miliony let. Stejně jako nedávný výzkum prokazující, že vápencové horniny byly rychle uloženy dynamickými proudy,2 i tato současná studie nám připomíná, že sekulární představy o hlubokém čase nejsou založeny na pozorování, ale pouze na předpokladech a fantazii.

Odkazy

  1. Perasso, V. 2018. Turning carbon dioxide into rock—forever. BBC. Posted on bbc.com May 18, 2018, accessed May 23, 2018.
  2. Clarey, T. 2018. Rapid limestone deposits match Flood account. Acts & Facts. 47 (6): 9.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments