dino-horns

Rohatí dinosauři byli stvořeni jako jeden druh

Pavel AkrmanEvoluce organizmů Napsat komentář

Tim Clarey, Ph.D.

Z www.icr.org přeložil Pavel Akrman – 04/2019. Úvodní obrázek: Lebky Ceratopsia v Muzeu přírodní historie v Utahu. Dr. Timothy Clarey je výzkumným pracovníkem v ICR. Své akademické vzdělání Ph.D. v oboru geologie získal na Western Michigan University.

Nedávný dokument (2018) publikovaný v Proceedings of the Royal Society B (Sborník Královské společnosti B) bezděčně potvrdil to, co nám Bible říká po celou dobu: Jednotlivé druhy se rozmnožují pouze v rámci svého druhu.1

“Jednotlivé druhy se rozmnožují pouze v rámci svého druhu.”

Dinosauři z čeledi Ceratopsia jsou rohaté odrůdy, které zahrnují Triceratopse a Styracosaura. Tito dinosauři sdílejí společně strukturu těla a podle všeho se liší pouze svými zdobnými prvky, tedy tvarem kostěného týlního límce a samozřejmě růzností rohů.

Andrew Knapp z Queen Mary University v Londýně se svými kolegy z paleontologického muzea Raymonda M. Alfa v Claremontu, Kalifornie a Přírodního muzea historie v Utahu v Salt Lake City se ve své nové studii pokusili zjistit, proč mají dinosauři čeledi Ceratopsia tak mnoho různých variant rohů a týlních límců.1

Je dobře známo, že počet a velikost rohů a kostěných límců se u dinosaurů Ceratopsia značně liší. Tyto rozdíly ve tvarech mohly napomáhat při vytváření sociálního postavení nebo mohly být způsobeny rozdíly v pohlaví. Někteří paleontologové si všimli, že všechna mláďata Ceratopsia vypadají téměř stejně. Rohy a límcové zdobení dostaly svůj odlišný charakter teprve až v jejich dospělosti, což vedlo k úvaze, že možná tyto rozdíly sloužily pro rozpoznávání v rámci rodinných celků.

Článek v Scientific American poznamenal:

Je to něco jako špatný vtip, že rohatí dinosauři mají stejná těla a liší se jen svými hlavami. Nová studie (Knapp et al.) k tomuto konceptu přidává aktuální data, což znamená, že buď došlo k nějakému většímu evolučnímu tlaku, aby se vyvíjely naprosto odlišné variace rohů nebo že těla těchto dinosaurů byla něčím, co by se dalo nazvat jako „stabilizační výběr“, tedy že biomechanické vlastnosti jejich těl jsou odolnější vůči změnám. Důvod pro takový model však zůstává neznámý.3

Knapp a jeho spoluautoři navrhli pro tento rychlý vývoj rozmanitosti rohů a týlních límců u dinosaurů Ceratopsia několik možných vysvětlení, ale nebyli schopni dosáhnout žádného statisticky odpovídajícího závěru.1 Dokonce vyloučili i koncept pohlavního dimorfismu – rozdíly mezi pohlavími – aby vysvětlili rozdíly v rozích a ozdobách.

“Tyto rozdíly lze vysvětlit jednoduše jen jako variace v rámci stejného druhu nebo čeledi, stejně jako je dnes obrovské množství psích plemen, co do velikosti a tvarů.”

Většina studií ozdob a zbraní v existujících taxonech podle pohlavního výběru se zaměřuje na pohlavně dimorfní příklady a u dinosaurů Ceratopsia nebo jakéhokoli jiného kladu dinosaurů neexistuje žádný jasný důkaz pohlavního dimorfismu. S výjimkou extrémních příkladů jsou zapotřebí velké velikosti vzorků pro rozlišení pohlaví na základě morfologie samotné.1

Kreacionističtí vědci jsou přesvědčeni, že rozdíly mezi rohy a límcovými ozdobami u mnoha dinosaurů Ceratopsia nezakládají nutně samostatně oddělené druhy nebo dokonce různá pohlaví. Tyto rozdíly lze vysvětlit jednoduše jen jako variace v rámci stejného druhu nebo čeledi, stejně jako je dnes obrovské množství psích plemen, co do velikosti a tvarů. Evoluční vědci rádi pojmenovávají jakýkoli viditelný rozdíl jako nový druh a uměle tak nafukují celkový počet dinosaurů.2 Nemohlo by to být tak, že Bůh v rámci Svých stvořených druhů prostě jen miluje rozmanitost?

Odkazy

  1. Knapp, A. et al. 2018. Patterns of divergence in the morphology of ceratopsian dinosaurs: sympatry is not a driver of ornament evolution. Proceedings of the Royal Society B. 285: 21080312. Genesis 1:21-25.
  2. Clarey, T. 2015. Dinosaurs: Marvels of God’s Design. Green Forest, AR: Master Books. Available at ICR.org/store.
  3. Switek, B. The latest in horned dinosaur fashion. Scientific American. Posted on scientificamerican.com April 11, 2018, accessed May 9, 2018.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments