whyevil

Proč všemohoucí Bůh dovoluje zlo?

Zlo je důsledkem lidského odklonu od Boha a pádu člověka do pýchy, sebestřednosti a hříchu, a to už v ráji, krátce po stvoření. Protože člověk byl stvořen k Božímu obrazu, dostal také podobnou svobodu, jakou má jeho Stvořitel, a  je mu tak umožněno konat i to, co se Bohu nelíbí, tedy zlo.

Zlo je opakem lásky – ta by však bez svobody, a tedy i možnosti volby konat zlo, nebyla možná (skutečná láska je závislá na svobodě a volbě, jinak by to nebyla láska, ale strojový progam). Přesto Bůh nad zlem neztratil kontrolu a dokonce ho i používá k tomu, aby vykonal svůj záměr a oddělil si svůj lid od těch, kteří patří původci zla – satanu, ďáblovi.

good-evilBible je mimo jiné též velkou kronikou boje dobra se zlem, avšak nejen kronikou, ale také učebnicí dobra, varováním a popisem, jak nakonec zlo a všichni zlí (lidé, andělé a ďábel) dopadnou, a jaký úděl čeká naopak Boží lid. Na konci světa bude Bůh zlo soudit a jeho působení ukončí.

Lze také říci, že existence zla je velkým důkazem existence Boží a vyvrácením evoluční teorie o neřízeném, samovolném vzniku člověka. Protože jen svobodný, pro nás nepochopitelně mocný Bůh mohl dát svému stvoření možnost postavit se proti Němu samotnému a jednat v rozporu s tím, co vede k životu a ke štěstí – přestože ho před touto cestou důrazně varoval.

Žádný lidský výrobce nedává svému výrobku možnost volby „chceš fungovat podle mého plánu nebo nechceš? Můžeš si vybrat“. Natož aby tuto možnost jakkoli dala evoluce. Jen velkorysý Bůh dovolil člověku, aby si vybral osud, který chce on sám – tedy třeba i zlo a smrt. A jen milující Bůh člověka varoval před cestou zla a pobízí ho na cestu dobra.

Viz také video: Proč na světě existuje smrt a utrpení? (17 min.)

Další informace:
www.memento.junweb.cz/jakse/omyl12
kreacionismus.cz/memento/mdeakt2.htm