Proč tolik lidí uvěřilo v evoluční teorii?

Historie nás učí, že lidé od samého počátku inklinovali k víře primitivní, sobecky materiální a takové, kde by se vyhnuli zodpovědnosti, kázni a životu pod vlivem ušlechtilého vyššího řádu – protože takový život logicky vyžaduje sebekázeň, obětavost a usilí hledat pravdu. Toto vše se hříšné lidské přirozenosti příčí a tak hledá jednodušší, širší cestu.

Otcové evoluční teorie, Charles Lyell i Charles Darwin a jejich předchůdci (přestože byli formálně věřící) razili názor, že je třeba z racionálního přístupu ke světu (z vědy) odstranit Boha a Bibli (Mojžíšovu zprávu o stvoření světa). Život bez Boha se zdá svobodnější, někomu možná i hrdinnější, ale skutečným důsledkem je otroctví nejrůznějším závislostem i lidem, a nakonec zmar a smrt – to je cesta, kterou jde mnoho lidí. Často jsou lidé svedeni na zcestí tím, že se hrozné důsledky špatné (mylné) víry či povrchního života nedostaví okamžitě. Přijdou až po delší době, mnohé se projeví až v dalších generacích.

Zvolí-li člověk víru v evoluční teorii a Charlese Darwina jako svůj ideologický vzor, může mít zpočátku dojem, že je osvobozen od Božích přikázání, že je moderní či dokonce vědecký. Opak je pravdou: dostává se do nesvobody vlastní špatné volby, od skutečné vědy k pověrám a pavědám, magii a nepodloženým spekulacím, a k uctívání materialistických model (konzumního způsobu života). Moderní je tento člověk snad jen v tom, že jeho bohem je satan a životním krédem carpe diem (užívej si dne).

Protože je Bůh zdrojem všeho, tedy i svobody, nemůže být člověk svobodnější tím, že se k Bohu otočí zády. Moderní heslo “Nejde-li o život, nejde o nic” je ukázkou současné bezmyšlenkovitosti řady lidí: jde-li totiž o život, už je často hodně pozdě! Je třeba se starat o věci mnohem dřív než když už jde o život.

Proto záleží na dobré (biblické) výchově, proto je velmi důležité hledat pravdu, Boha, dokud je čas, aby naše víra byla založena na pevném zakladě a ne hospodské filozofii či na pořadech komerčních televizí.

Pro další informace:

Jak se nezbláznit – omyl č.21
Ateista se sebevražednými sklony konvertuje ke křesťanství
Ernst Haeckel: svědectví o nepříteli pravdy Bible