Mohl by Bůh vytvořit kámen, který by pak už sám nezvedl?

Mohl, protože je všemohoucí. Ale neudělá to, protože tím by sebe sama zmařil – a to by byl konec nejen jeho, ale i nás. Bůh neudělá nic, co by ho připravilo o život, o všemohoucnost, o lásku, o spravedlnost nebo o svatost (hřích).

Díky za to, je to pro nás dobrá zpráva a velká jistota. Stejně tak bychom se mohli ptát, jestli by Bůh udělal něco nespravedlivého, hříšného, sobeckého – může, ale neudělá.

Jednu neuvěřitelnou věc Bůh však přece jen udělal: odpustil lidem neodpustitelné – hřích. Vlastně zvítězil nad svým vlastním zákonem, který každého, kdo hřeší, odsuzuje k smrti. Bůh však zákon překonal láskou: sám za náš hřích zemřel.

Bůh tedy nemarní svoje kvality tvořením kamenů, které by neuzvedl, ale koná to, co je užitečnější – pozvedá ze smrti ty, kteří neměli žádnou naději, že se z ní kdy dostanou.

Pro další informace:
http://www.memento.junweb.cz/jakse/aomyl23.htm