Jak můžeme vědět, že existuje Bůh?

Boží existence je jasně patrná z jeho díla (přírody, vesmíru), z jeho dopisu člověku (knihy Bible), z jeho skutků (mocných činů), které dodnes koná, a z díla Ježíše Krista (daru spasení). Původ složitosti přírody se nedá vysvětlit jinak než z vysoké inteligence.

Přestože se bezbožní lidé snaží vysvětlit původ světa a složitých soustav prvků (vesmíru, buňky, oka, křídla, mozku, člověka) všelijakými zmatenými teoriemi (Hawking, Darwin, Lamarck, Oparin, Monod, Miller, Dawkins a další), výsledky těchto teorií při srovnání s realitou a pokusem a nálezy z terénu (zkamenělinami) jsou neprůkazné a plné rozporů.

Na neviditelné věci usuzujeme z viditelných, to platilo kdysi a platí to pořád. Nevíme, kdo stavěl pyramidy, ale víme jistě, že to nebyly náhodné, samovolné procesy (zemětřesení, horotvorná činnost atd.). Louis Pasteur, francouzský mikrobiolog a chemik, po mnohaletých pokusech dospěl k závěru, že život pochází jen z předchozího života (zákon biogeneze).

Z toho plyne, že život na naší zemi nemůže pocházet z neživé hmoty a miliónů let, ale jen z předchozího života. Bible pak to, nač ukazuje příroda a výzkum, tedy existenci Boha, rozvádí,vysvětluje celou historii člověka a světa a dává i předpovědi, z nichž se mnohé již splnily a některé plní.

I to ukazuje, že inspiraci k psaní Bible dal Bůh a nejde o lidské dílo. Bůh také dodnes koná zázraky, uzdravuje, mluví s lidmi a mnozí s ním mají osobní zkušenost. Největší skutek Boží je však to, že odpustil člověku hříchy skrze oběť svého Syna, Ježíše Krista. O tom je možné přečíst si v Novém zákoně a zakusit jeho lásku na vlastní kůži, a této Boží lásce se od Krista učit.

Pro další informace:

https://kreacionismus.cz/content/existuje-buh
http://www.kreacionismus.cz/content/vyvoj-nazoru-na-vznik-zivota-az-po-b…
http://www.kreacionismus.cz/content/stvoreni-cloveka