Drak

Drak je společný název pro řadu velkých tvorů (plazů, hadů, ptáků, veleještěrů), které v minulosti lidé znali a o kterých jsou také zmínky v Bibli. Draci jsou součástí legend mnoha národů po celém světě. Slovo drak pochází z řeckého: δράκων, Drakon, latina: Draco, což znamená “had obrovské velikosti“.

Přestože většina evolučních vědců draky odmítá jako mýtus, existuji relavantní historické zmínky různých kultur z celého světa, na jejichž základě lze předpokládat jejich nedávnou historii. Přestože draci ve vyprávěních vykazují určité odlišnosti, historická vyobrazení draků se velmi podobají dnes známým druhům dinosaurů. Název dinosaurus je však poměrně nové slovo, které pochází teprve z roku 1841.

Mnozí z těchto tvorů byli považováni za posvátné a původní obyvatelé je uctívali jako své božstvo. Z pohledu kolonizátorů to však byli dravci, kteří škodili chovu hospodářských zvířat. Zaměřovali se na ně lovci, kteří je hubili.

Několik historických zmínek o dracích

Herodotus (5. století před Kristem)
– spatřil okřídlené vodní neopeřené hady poblíž města Boto v Arábii

Alexandr Veliký (330 př. n. l.)
– informuje o syčícím obřím hadovi žijícím v jeskyni, kterého lid Indie uctíval jako boha
– pobočník makedonského krále Onesicritus uvedl, že indická královna Abisarus vlastnila hady o velikosti 120 až 210 metrů.

Morvidus (341-336 př. n. l.)
– anglický král, který podlehl v boji obrovskému mořskému hadovi

Beowulf (495-583 n.l.)
– legendární anglický hrdina, který porazil obrovského ptakoještěra

Drak Kroków (8 stol. n. l.)
– žil na břehu řeky Visly v jeskyni u Krakowa, příšera pojídala dobytek a nešla zabít, nakonec jej otrávil Krakus, podle kterého bylo pojmenováno město

Svatý Jiří (město Silene v Lybii)
– obyvatelé krmili draka ovcemi, až došly, tak dcerami
– Jiří probodl draka kopím a zachránil princeznu

Marco Polo (1271-1291)
– popsal draky v provincii Karajan
– zvířata byla 10 metrů dlouhá se silnými čelistmi a mohli spolknout člověka

Zvláštní tvorové v Bibli

Další informace o dracích: