bird-like-prints

Ptačí stopy v rané vrstvě dinosaurů

Pavel AkrmanEvoluce organizmů Napsat komentář

Buď dinosaurus chodil na ptačích nohách nebo je evoluční příběh o ptačím původu zcela mimo realitu

David F. Coppedge

Z crev.info přeložil Pavel Akrman – 12/2023. Úvodní foto: Space and Science.

Je úsměvné sledovat reakce evolucionistů na „nepořádně uložené“ fosilie. Nejnovější příklad je nutí představit si druh dinosaura, který zanechal stopy totožné se stopami moderních pobřežních ptáků. Tyto stopy se objevují v jihoafrických vrstvách datovaných na 60 milionů Darwinových let, tedy ještě před nejstarší fosilie vyhynulých ptáků, jako je Archeopteryx. Jestliže různorodí ptáci údajně vyvinutí z dinosaurů chodili již v pozdním triasu, kdy teropodní dinosauři si teprve zvykali na chůzi po dvou nohách (jak praví učebnicový příběh o evoluci ptáků), pak čelí vskutku trapnému problému. Jak to vysvětlují?

Neznámá zvířata zanechala ptačí stopy mnohem dříve, než existovali ptáci

(New Scientist, 29. listopadu 2023)1

Vědecký autor Ryan Truscott nemohl říci, že „ptáci již existovali“ tak brzy, a tak se tomu vyhnul pozoruhodnou formulací, že to byla „neznámá zvířata“, která vytvořila „ptačí stopy“. (Tato záhada připomíná jiné tvrzení evolucionistů (v angličtině), že stopy, podobné lidem, zanechaly v Laetoli opice druhu australopitéků, protože lidé se ještě nevyvinuli.)

„Zdá se, že stopy uchované v kameni v Lesothu byly vytvořeny zvířaty, která chodila na ptačích nohách před asi 215 miliony let, tedy dlouho před nejstaršími známými ptáky.  Nejstarší fosilie uznávané za předchůdce moderních ptáků, včetně známého Archaeopteryxe, pocházejí z doby před 150–160 miliony let.“

To znamená, že tyto ptačí stopy byly vytvořeny v hornině o 55 až 60 milionů Darwinových let dříve, než se dosud myslelo. Vědci Abrahams a Bordyová se podívali blíže na tříprsté stopy objevené v Jižní Africe před desítkami let, které byly přiřazeny neznámému druhu dinosaura se zástupným jménem Trisauropodiscus.

„Tyto jakoby ptačí prsty mají velmi široké rozevření, podobně jako vodní ptáci, a prsty na nohou jsou neuvěřitelně štíhlé, přičemž středový prst ve skutečnosti nevyčníval daleko dopředu … Obecný tvar stopy je do značné míry srovnatelný s jinými fosilními ptačími stopami a také s moderními ptačími stopami.“

Vědci podrobně analyzovali tvary stop na místě, kde se nacházejí další možné stopy dinosaurů. Studovali také náčrtky a odlitky zhotovené již dříve. V místním fosilním záznamu to není s ničím srovnatelné, říkají. Truscott ponechává dvě možnosti, jak zachránit Darwina: (1) místo ptákem to nazvat „neznámým zvířetem“, nebo (2) tvrdit, že se ptačí nohy u dinosaura vyvinuly „konvergentní evolucí“ (nezávisle na ptácích).

Neznámá zvířata zanechala v jihoafrickém pozdním triasu stopy podobné ptákům

(Science Daily, 29. listopadu 2023)2

Stejně jako Truscott i autor této tiskové zprávy z Public Library of Science (PLoS) tvrdí, že stopy zanechala „neznámá zvířata“ místo „neznámí ptáci“.

„Ať už tu otisky zanechal kdokoli, tyto stopy ptačích nohou byly vytvořeny přinejmenším již v období pozdního triasu. … Stopy Trisauropodů jsou známy z četných jihoafrických lokalit, které se datují přibližně do doby před 215 miliony let. Tvar stop sice odpovídá stopám moderních a mnohem mladších fosilních ptáků, ale pravděpodobně se jedná o dinosaura s ptačíma nohama, které tu zanechal Trisauropodiscus.

Vítejte ve světě kouzelné konvergence. Evoluce je tak přizpůsobivá, že může dinosaurům připnout i ptačí nohy! Jakmile se zabarikádujete do Darwinovy časové kapsy milionů let, je možné úplně všechno – dlouhé věky v geologickém sloupci jsou prostě svaté. Autoři poznamenávají:

„Je možné, že tyto stopy vytvořili raní dinosauři, a potenciálně dokonce i členové rané linie blízké ptákům, ale mohli to být i další plazi, bratranci dinosaurů, kterým se vyvinuly ptačí nohy konvergentně (současně).“

Nejstarší fosilní ptačí stopy ze svrchního triasu v jižní Africe

(PLoS One, 29. listopadu 2023)3

Toto je článek v recenzovaném časopise PLoS od autorů Miengah Abrahamse a Emese M. Bordyové z University v Kapském městě, Jižní Afrika. Vysvětlují, co našli a jak studovali stopy, které byly poprvé popsány v roce 1955.

gruipeda

„Zde uvádíme četné, dobře prověřené tříprsté stopy z pozdního triasu a rané jury z jižní Afriky – s prokazatelnou příbuzností s tvory podobným ptákům – které tu byly přibližně o 60 milionů let dříve, než fosilie základních ptačích těl.“

Zvláštní pozornost zasluhuje část o tom, jaký tvor podobný ptákům udělal takové stopy. Pokud je skutečně vytvořili ptáci, je možné rozeznat druh ptáka porovnáním se stopami, které vytvořili dnešní živí ptáci. Autoři studovali velikost, chůzi a orientaci stop:

„Na základě interpretačních náčrtků a stručných popisů se o příbuznosti Trisauropoda s ptáky vedly vášnivé diskuse: někteří autoři přirovnali stopy k Anomoepovi, který byl přiřazen k ptakopánvým dinosaurům, zatímco jiní souhlasili s jeho ptačí morfologií a přirovnali jej ke druhu Gruipeda, který je řazen ke kulíkovitým ptákům.“

plover

Čejka (zdroj: Birdfact)

Pohled na internetové obrázky druhu Gruipeda nám ukazuje umělecká ztvárnění pobřežních ptáků, kteří by se dnes mohli procházet po pláži. Kulíci (čejky) jsou známí migrující pobřežní ptáci. Pokud byste viděli jen jejich stopy ztvrdlé v kameni, tvrdili byste, že je vytvořil dinosaurus před 215 miliony let?

Ovšem pamatujme, že kdyby se na tomto místě v Jižní Africe před 215 miliony Darwinových let procházeli skuteční pobřežní ptáci, jako jsou kulíci, znamenalo by to (za použití evolučních předpokladů), že první opeření létající ptáci by se museli „vynořit“ ještě o mnoho milionů let dříve. „Primitivní“ předek by přece potřeboval mnoho času na to, aby se z něj nakonec „vyklubal“ pták jako je kulík, který létal, migroval, chodil po plážích a hledal potravu svým velmi zvláštním zobákem.

Viz také další nové zprávy (v angličtině) o „evolučně nečekaných“ fosilních nálezech, které způsobují evoluční partě bolení hlavy – zkameněliny hrocha obojživelného – Science Daily, 22. listopadu 2023, a dále PLoS One, 22. listopadu 2023.

Odkazy

  1. New Scientist, 29. listopadu 2023
  2. Science Daily, 29. listopadu 2023
  3. PLoS One, 29. listopadu 2023
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments