suicide

Proč tolik lidí páchá sebevraždu?

pavelkabrtDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

A jak to souvisí s evolucí

Warren Nunn

(Z Creation.com přeložil M. T. – 01/2013. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

*

Je jasné, že počet dokonaných sebevražd v uplynulých několika desetiletích strmě vzrostl, a to především u mladých lidí.

O příčinách tohoto jevu se vedou dlouhé diskuze, ale zdaleka ne každý je si vědom jeho spojitosti s evolučním učením.

Stav věcí v obou ohledech je však jednoznačný; jakmile dogmaticky vykládaná evoluce chápaná jako fakt dosáhla ve vzdělávání i veřejné sféře bodu nasycení, stoupl počet sebevražd po celém světě geometrickou řadou.

Badatelé uznávají spojitost mezi náboženstvím a menším počtem sebevražedných pokusů (1). Zjistili, že ti, kdo patří k nějaké církvi – a dostanou se do psychických nesnází – mají menší tendenci se zabít: „Větší morální námitky vůči sebevraždě a nižší úroveň agrese u nábožensky založených subjektů mohou fungovat jako ochranné faktory proti sebevražedným pokusům.“

„Větší morální odolnost proti sebevraždě a nižší úroveň agresivity mohou u nábožensky zakotvených jedinců fungovat jako ochranné faktory proti pokusům o sebevraždu.” – Dervic. K., et al., American Journal of Psychiatry

A naopak – zjistili že ti, kdo nemají žádný vztah k náboženství, mají méně důvodů proč žít, a méně morálních námitek proti tomu se zabít.

Vědci rovněž našli u dospívajících chlapců souvislost mezi hněvem a agresivitou a sebevražedným chováním v pozdějším životě.

Je nám zhruba jasné, jak se světští humanisté dívají na výsledky takového výzkumu: „Soucitná tolerance pro sebevraždu a eutanázii (sic) je opravdu běžně považována za typický rys mnoha světských společností“ (2). Proč by to tak nemělo být, když jste z hlediska evoluce jen pouhá směsice chemikálií?

Vychází tedy opět najevo, že existuje reálná spojitost mezi evolučním učením, ateizmem a sebevraždou, na kterou kreacionisté poukazují už dávno.

V jednom programu australského rozhlasu ABC (3) zabývajícím se depresemi mluvil muž jménem Gerard o spojitosti mezi evolucí a sebevraždou.

Mluvil o tom, že o sebevraždě přemýšlel několikrát.

Uvedl: „Prostě mě trochu děsí sklon lékařů i společnosti dávat nám všeobecnou nálepku lidí s depresemi, a tedy lidí, se kterými není něco v pořádku. Myslím, že někteří lidé se prostě asi neumí vyrovnat se životem, a snad to bude znít trochu zvláštně, ale mohla by to vysvětlovat Darwinova teorie, teorie o přežívání těch nejzdatnějších. Možná někteří z nás nejsou určeni k přežití, někteří z nás jsou asi předurčeni k tomu, aby se zabili, protože jediní lidé, kteří opravdu trpí, jsou ti, kdo tu zůstávají, ale ten, kdo se zabije, může být vlastně chápán jako někdo, kdo se z tohoto těla osvobodil.“

Jistě, za mnoha sebevraždami se skrývají složité osudy včetně velmi reálného fenoménu klinické deprese. Ale v naší stále více postkřesťanské západní kultuře nejenže stoupá počet lidí trpících depresí, nýbrž je nutno si uvědomit, že sklon člověka trpícího depresí vzít si život vzrůstá u toho, kdo nevěří, že život má nějaký základní smysl – a tato nevíra je logickým důsledkem evoluce (jako pojetí světa, který se vytvořil sám). Neboť jakou základní hodnotu má život, jsme-li všichni jen reorganizovanou pěnou na rybníce určenou v nejlepším případě k recyklaci jako hnojivo, bez naděje po smrti a bez zodpovědnosti vůči Stvořiteli?

Policie vyšetřující nedávnou smrt 29leté Kristin Hermelerové na střelnici v Coloradu a zároveň s tím proběhlý sebevražedný pokus její sestry-dvojčete Candice hovoří o tom, že dvojčata věnovala „neobvyklý zájem“ masakru na vyšší odborné škole v blízkém Columbine roku 1999 (4). A mezi osobními věcmi dvojčat našla policie výtisk knihy The God Delusion (Boží blud) zarytého ateisty Richarda Dawkinse.

Ateizmus činí naši existenci prázdnou. Jak shrnujeme jinde:

Ateizmus je cestou bez cíle, tělem bez duše, nelegitimním náboženstvím, životem beze smyslu, vírou bez naděje, a vesmírem bez Boha (5).

 Sigmund Freud konstatoval, „V okamžiku, kdy se člověk ptá po smyslu a hodnotě života, je nemocný, protože objektivně žádné takové kategorie neexistují“ (6).

Je pravda, že jak věřící tak nevěřící se občas naštvou a jsou občas smutní, ale obojí je nemusí nutně dohnat k sebevraždě, jak dokazují výsledky výzkumu.

Na rozdíl od nesmyslnosti evoluce mají ti, kdo nazývají Pána Ježíše Krista svým osobním Spasitelem, pro koho žít – vědí, že jsou „podivuhodně utvořeni“. (7)

Odkazy

  1. Dervic, K., et al., ‘Religious Affiliation and Suicide Attempt’, accessed from ajp.psychiatryonline.org on 14 Nov 2012.
  2. “Religious Affiliation, Atheism and Suicide”, access from adherents.com/misc/religion_suicide.html on 14 Nov 2012.
  3. ABC (Australia) radio, Life Matters with Norman Swan, 4 May 2000: “Black Dog Days—The Experience and Treatment of Depression”; Wieland, C., Darwin, Spurgeon and the Black Dog , Creation 22(4):54–55, creation.com/suicide.
  4. Catchpoole, D., Creation 22(1): 17, creation.com/bomb.
  5. Kumar, S., Sarfati. J., Christianity for Skeptics, 2012, Creation Book Publishers, Atlanta, Georgia, USA. p89.
  6. Tamtéž.
  7. Žalm 139:14.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments