waterfall

Pro evoluci tajemné vodopády

Jakob HaverCelosvětová Potopa Napsat komentář

Ke vzniku vodopádů nejsou nutně potřeba změny tektoniky nebo klimatu

Michael Oard

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 09/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Sekulární vědci dělají o přírodě mnoho předpokladů, které však vedou k závěrům, odporujícím biblické historii. Například kdysi předpokládali, že částice jílu se podle Stokesova zákona usazují velmi pomalu, což znamená, že jílovec a jemnozrnné usazeniny v sedimentárním záznamu, které tvoří více než 50% sedimentárních hornin, by se tvořily miliony let.1 Vědci však zjistili, že jílové částice koagulují (srážejí se) do vloček, což nazýváme flokulací, a to je v přírodě velmi běžný proces. To znamená, že jílové částice se ukládaly mnohem rychleji,2–5, a tak neexistuje žádný problém s biblickou časovou škálou. Další dříve předpokládaná a nedávno zpochybněná víra vycházela z toho, že vodopády jsou výsledkem změny tektoniky nebo klimatu v minulosti.6

Původ mnoha vodopádů je neznámý

„Tento nedávný výzkum ukazuje, že vodopády nejsou nutně ukazateli minulé tektonické aktivity nebo změny klimatu během milionů let.”

Knickpoint (čti nikpoint) je oddělený strmý úsek potoka nebo řeky, zatímco knickzóna (čti nikzóna) je točitý úsek kanálu potoka nebo řeky a může se skládat ze série malých peřejí a / nebo vodopádů. Konečným knickpointem je vodopád (obrázek 2). Předpokládá se, že knickpointy a knickzóny vznikaly v důsledku poklesů hladiny moře, tektonických zdvihů, zemětřesení, sesuvů půdy nebo změn klimatu. V tomto modelu má vertikální změna za následek zrychlení průtoku vody, čímž vznikne vodopád, který se časem rozšíří vlivem eroze. Stejně tak zvýší průtok vody změna klimatických podmínek na vlhčí podnebí, a způsobí tak tvorbu a šíření knickpointů nebo knickzón proti proudu.

Předchozí vzdálenost, po kterou voda cestovala až k vodopádu, umožňuje vědcům odhadnout čas od výzdvihu nebo změny klimatu. Mnohé odhady načasování a výzdvihu pohoří byly provedeny tímto způsobem:

“Vodopády a strmé úseky kanálů (neboli knickzóny) se tedy používají k rekonstrukci poruch enviromentálních sil, jako je klima a tektonické pohyby, v průběhu milionů let.”7

knickpointy

Obrázek 1: Knickpoint. Klikni pro zvětšení

Například ústup knickzón na Krétě v jižním Egejském moři naznačuje, že Kréta se za poslední 4 miliony let zvedla o 1 až 2 km.8 V dalším příkladu byla ze tří knickzón na Big Tujunga Creek odvozena dvě období rychlejšího zdvihu pohoří San Gabriel v jižní Kalifornii v USA.9 V ještě další studii, pojednávající o 236 vodopádech na řece Waipaoa a jejích přítocích na severovýchodě Severního ostrova Nového Zélandu vědci určili, že impuls ke zdvihu a změně klimatu nastal před 18 000 lety.10

Stejně tak se tvrdilo, že vodopády se mohou tvořit různými způsoby, jako např. heterogenitou (různorodostí) horninového podloží, nebo v případě Niagarských vodopádů kvůli ústupu ledového plátu Laurentide. To je však možné vztáhnout pouze na menšinu vodopádů, protože původ mnoha dalších vodopádů zůstává neznámý:

“Nicméně mechanismy, jimiž je řízeno vytváření vodopádů, nejsou dostatečně pochopeny, protože vodopády se formují a vyvíjejí v rámci geologického časového horizontu, což činí tvorbu vodopádů vzácnou. Vznik mnoha vodopádů zůstává neznámý …“7

Spontánní tvorba knickpointů a vodopádů

Obrázek 2. Horní vodopád na řece Yellowstone River v yellowstonském Grand Canyonu, Yellowstone National Park, Wyoming, USA.

Vědci nedávno v experimentu pomocí umělého řečiště objevili, že knickpointy, knickzóny a vodopády se mohou tvořit v homogenní hornině samovolně, bez jakéhokoli vnějšího působení.6 Tím ukázali, že není nutný zásadní zdvih, pokles mořské hladiny nebo změna klimatu. V experimentu byl použit umělý kanál 7,3 m dlouhý, 30,5 cm široký a se sklonem 19,5%.11

Většina experimentů používá jako „podloží“ materiál, který je poměrně měkký a lze ho snadno erodovat čistou vodou. Je však známo, že erozi způsobují i kameny nesené na dně nebo v suspenzi. Vědci tedy použili tvrdé „podloží“ s dostatečným množstvím unimodálního štěrku (tj. štěrku se zrny podobné velikosti a hustoty) ve vodě.

Během první hodiny se vytvořil kanál o šířce 8–10 cm s pokračujícím zařezáváním, až byl nakonec vytvořen „štěrbinový kaňon“. Podél koryta řeky to vyvolalo konkávní (vyhloubené) a konvexní (vypouklé) zvlnění v decimetrovém měřítku, které v amplitudě vzrůstalo. Některé knickpointy přerostly ve vodopády. Dva vodopády se vytvořily s vrcholovou výškou 35 cm a 38 cm. Tyto výsledky mohou potenciálně vymazat mnohé tektonické či klimatické dedukce sekulárních vědců:

„Jsou-li autogenní (tj. nezpůsobené vnější silou) vodopády běžné, jejich existence může změnit naši interpretaci tektonické a klimatické historie zaznamenané v říčních profilech“7

Závěr

Tento nedávný výzkum ukazuje, že vodopády nejsou nutně ukazateli minulé tektonické aktivity nebo změny klimatu během milionů let. Vodopády se mohou tvořit spontánně i v homogenním (stejnorodém) podloží. Tímto způsobem mohlo vzniknout mnoho dnešních větších knickzón a vodopádů, totiž v důsledku proudů v kanálech při ústupu vod Potopy (přibližně před 4 500 lety) nebo vlivem tání ledových plátů ke konci rychlé Doby ledové po Potopě (zhruba před 4 000 lety).

Odkazy

 1. Boggs, Jr., S., Principles of Sedimentology and Stratigraphy, 5th edn, Prentice Hall, New York, 2012.
 2. Walker, T., Mud experiments overturn long-held geological beliefs, J. Creation 22(2):14–15, 2008.
 3. Schieber, J., Southard, J., and Thaisen, K., Accretion of mudstone beds from migrating floccule ripples, Science 318:1760–1763, 2007.
 4. Macquaker, J.H.S. and Bohacs, K.M., On the accumulation of mud, Science 318:1734–1735, 2007.
 5. Strom, K. and Keyvani, A., An explicit full-range settling velocity equation for mud flocs, J. Sedimentary Research 81:921–934, 2011.
 6. Scheingross, J.S., Lamb, M.P., and Fuller, B.M., Self-forming bedrock waterfalls, Nature 567:229–233, 2019.
 7. Scheingross et al., ref. 6, p. 229.
 8. Roberts, G.G., White, N.J., and Shaw, B., An uplift history of Crete, Greece, from inverse modeling of longitudinal river profiles, Geomorphology 198:177–188, 2013.
 9. DiBiase, R., Whipple, K.X., Lamb, M.P., and Heimsath, A.M., The role of waterfalls and knickzones in controlling the style and pace of landscape adjustment in the western San Gabriel Mountains, California, GSA Bulletin 127(3/4):539–559, 2015.
 10. Crosby, B.T. and Whipple, K.X., Knickpoint initiation and distribution within fluvial networks: 236 waterfalls in the Waipaoa River, North Island, New Zealand, Geomorphology 82:16–38, 2006.
 11. Since grade and slope are not the same, a grade of 19.5% is a slope of about 10° or 11°. This steep slope likely was needed in the flume for the water to flow fast enough to be an analogue of a river.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments