population

Příběh dvou vědců a světová populace

pavelkabrtMatematické pravděpodobnosti Napsat komentář

John Heffner

(Z www.kolbecenter.org přeložil Pavel Kábrt – 08/2010. Publikovalo The Kolbe Center For The Study of Creation)

Pokud půjde evolucionista s kreacionistou do města do nějaké velké knihovny, aby studovali světovou populaci v minulosti, a budou počítat roční přírůstek pro každé století, opustí OBA knihovnu s následujícími daty:

  1. Spolehlivá data o světové populaci existují jen po několik minulých století.
  2. V letech „morových ran“ byl celosvětový přírůstek pouhých 0,318 %, ale ostatní století byla v celosvětovém měřítku okolo 0,7 % až 1,8 %. (Současný přírůstek v USA, jen pokud jde o narození, je okolo 1,7 % a země třetího světa mají okolo 4 %).
  3. PRŮMĚRNÝ roční přírůstek (narození minus úmrtí) bude lehce pod polovinou jednoho procenta v celé zaznamenané historii. Skutečné číslo je 0,456 %. Toto je vědecký propočet, který byl získán z přibležně 400leté zaznamenané historie populace.

Nyní se oba vědci vrátí zpět na svá pracoviště, aby na těchto získaných datech pracovali. Nejprve tato data pro lidskou populaci dosadí do vzorce evolucionista. (1)

Evoluční propočet

P = P0.ert. Pro P0 dosadí 2, to značí lidský pár (neboli první pár Homo sapiens), pro e dá 2,718, což je základ přirozeného logaritmu, exponent r bude 0,456 % (což je na kalkulačce 0,00456) a t exponent bude číslo 500 000 let.

K jeho velkému údivu mu však nevyjde současný stav populace cca 7,5 miliardy lidí. Toto je správné číslo dle světového sčítání. Něco tu nehraje. Znovu tedy projde a prověří svoje předpoklady: Jeden muž/jedna žena, méně jak půl procenta populačního růstu, a půl miliónu let existence Homo sapiens (dle Biologie, Raven a Johnson, str. 525). A znovu dostane astronomické číslo 2,45.10 990!!! Něco je tu hrozně špatně. Vždyť to vychází na víc lidí než by se do celého vesmíru vměstnalo elektronů!

A tak uvažuje, který parametr by mohl změnit, aby dosáhl současný kýžený počet lidí na zemi kolem 7,5 miliardy. Nemůže změnit původní startovní množství, tedy jednoho muže a jednu ženu (kdyby vyšel z více lidí, bylo by to ještě horší), a jeho lpění na evoluci ho nutí přijmout číslo 500 000 let; a tak je tu jen jedna proměnná, v celém vzorci, kterou může změnit: rychlost růstu (přírůstek). Když si to vykalkuluje, zjistí, že by musel použít pro roční přírůstek lidí směšně nízké číslo (0,00438 %), což doslova a do písmene znamená VŮBEC ŽÁDNÝ PŘÍRŮSTEK po tisíce a tisíce let, a je to také číslo, které je v přímém rozporu s tím, jaká data získal v knihovně z naměřených vědeckých hodnot, nikoli nějakých imaginárních spekulací.

S takovýmhle růstem populace (na kalkulačce to je 0,0000438) by první lidský pár oslavil 10 tisíc výročí, než by lidské populaci přivedl na svět třetí lidskou bytost! Takže by pochopitelně došlo k vymření člověka na zemi. Pokud evolucionista začne počítat s více než jen jednou dvojicí, bude to ještě horší a dojde možná k trilionům trilionů krát vyšší populaci než dnes SKUTEČNĚ je. Evolucionista je z toho sklíčen a rozhodne se, že celou věc odloží na další den.

Propočet kreacionisty

Naproti tomu kreacionista si vezme svoje data, získaná v knihovně, jde do své pracovny a vloží je do stejného vzorce (o kterém ví, že je založen na velmi dobře podložených výzkumech, na výpočtech a historických záznamech). Kreacionista ví, že nemůže začít s jedním párem lidí při stvoření, protože historie zaznamenává událost hromadného vymření před asi 4 500 lety (Potopa za dnů Noe), která redukovala lidskou populaci na 8 lidí (Genesis 9:19). Začne tedy počítat s těmito 8 lidmi pro P0, pro přírůstek r použije číslo 0,456 % a pro čas t číslo 4 500. Jeho kalkulačka mu vyhodí velikost světové populace 7,5 miliardy lidí.

Usměje se a je vděčný biblickému záznamu, který lze tak snadno matematicky ověřit, když vyjdeme z REÁLNÉHO světa a použijeme čísla, která nepotřebují žádnou fantastickou mentální gymnastiku. Taková mentální gymnastika se musí použít jen pro vysvětlení rychlosti takového růstu populace, který v lidské historii NEBYL NIKDY POZOROVÁN, aby tak evoluční předpoklady mohly přece jen „fungovat“.

Kreacionista má soucit s těmi, kteří si formují svůj pohled na svět na základě mylných předpokladů a velice pochybných čísel. Jediná možnost, jak s 500 milióny lety „docílíme“ 7,5 miliardy lidí, je drasticky omezit přírůstek lidské populace na 0,00438 %.

Závěr

Evolucionisté milují giganticky dlouhé věky. Snad věří tomu, že zcela zřejmé evoluční problémy mohou skrýt pod pokličkou času, jak často říkají: “dejte tomu hodně času, a všechno je možné“.

Výše uvedená čísla jejich pokličku pořádně nadzvedají a ukazují, jak hodně musí snížit populační růst, aby se shodoval s jejich půl miliónem let. Tvrdím, že průměrný přírůstek nebyl nikdy tak malý (tak dlouhou dobu) a tudíž tu lidé nežijí 500 000 let. Biblický záznam je příjemně spolehlivý.

Odkazy

  1. Smith, Karl J., Pre-Calculus , 4. vydání, str. 200
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments