sunsets--in-space

Převratné objevy ve vesmíru

pavelkabrtVesmír, astronomie Napsat komentář

(Z Creation Matters: ročník 16, číslo 3, květen/červen 2011 na www.creationresearch.org přeložil M. T. – 07/2011)

Tři různé týmy astronomů ohlásily objevy, které otřásly dlouho zastávanými tezemi. Jaký to bude mít vliv na naši důvěru ve spolehlivost dalších vědeckých teorií?

1. Růst galaxií: přímá výzva

Předpokládá se, že se galaxie utvářejí díky gravitačním silám mezi malými sub-galaxiemi‘ a jejich shlukování, v procesu, který by podle standardních kosmologických modelů měl stále pokračovat“, konstatovala Královská astronomická společnost (1). „Nová data zjištěná týmem vědců z liverpoolské univerzity Johna Moorese však tuto tezi bezprostředně zpochybňují, jelikož svědčí o tom, že se růst některých nejmasivnějších objektů zastavil před 7 miliardami let, když bylo stáří vesmíru poloviční oproti nynějšímu.“

Jak převratné je tohle tvrzení? „Zastavení růstu nejmasivnějších galaxií znamená zásadní zpochybnění současných modelů vznikání a evoluce velkorozměrových struktur ve vesmíru“, poznamenala Claire Burkeová, členka týmu. „Ze závěrů naší práce vyplývá, že kosmologům, jak se zdá, chybí některá zásadní fakta, která potřebují k tomu, aby pochopili, jak se galaxie od vzdálené minulosti do dneška vyvíjely.“

2. Rotace hvězd: dostává trhliny

Badatelé na Michiganské univerzitě (2) způsobili trhliny ve „staleté astronomické teorii“. Teorie zvaná von Zeipelův teorém „se užívá už téměř století pro předvídání rozdílů v povrchové gravitaci, svítivosti a teplotě mezi rychle rotujícími póly dané hvězdy a jejím rovníkem.“

(von Zeipelův teorém = jas v každém bodě povrchu rotující hvězdy nebo složky dvojhvězdy je úměrný tíži v tomto bodě. Pozn. překl.)

Doktorand Xiao Che a další astronomové ze zmíněného týmu zjistili, že se data z Regula
rozcházejí s teorií. „Překvapuje mě, že von Zeipelův teorém se v astronomii používá už tak dlouho, aniž by se opíral o dostatečné množství solidních důkazů z pozorování.“

(Regulus = česky Princ, Malý král, Srdce lva; nejjasnější hvězda v jarním souhvězdí Lva. Má dva slabé průvodce – osmé a třinácté magnitudy. Pozn. překl.)

3. Nemožně mokrá kometa: převrat v představách

Podle současných představ nemůže existovat v nitru komety tekutá voda“, konstatuje tisková zpráva Arizonské univerzity (3). A hle, v kometě Wild-2 byly sondou Stardust zjištěny nerosty, které mohly vzniknout jedině za přítomnosti vody.

Jde o převratný poznatek: „Poprvé našli vědci přesvědčivý důkaz o přítomnosti tekuté vody v kometě, což vyvrací současnou představu o tom, že se komety nikdy nezahřejí natolik, aby roztál led, který je tvoří (PhysOrg. 4).

Jsou-li otřeseny představy v jednom vědním oboru, může to mít své důsledky i v oborech dalších; závisí to na tom, jak zásadní výchozí převrat byl. Americký filozof Willard Quine konstatoval, že setkají-li se vědci s daty potenciálně vyvracejícími jejich teorie, absorbují často podobné otřesy ve své „věroučné síti“, aniž by na ní cokoli měnili.

Odkazy:

  1. Anonymous (2011, April 21). NAM 03: Large galaxies stopped growing 7 billion years ago. Royal Astronomical Society News Archive. Retrieved June 7, 2011, from www.ras.org.uk/news-and-press/217-news2011/1947-nam-03- large-galaxies-stopped-growing-7-billion-years-ago
  2. Anonymous (2011, April 18). Zoom-up star photos poke holes in century-old astronomical theory. University of Michigan News Service. Retrieved June 7, 2011, from http://ns.umich.edu/htdocs/releases/story.php?id=8374
  3. Stolte, D. (2011, April 5). Frozen comet had a watery past, UA scientists find. UANews. Retrieved June 7, 2011, from http://uanews.org/node/39041
  4. University of Arizona (2011, April 5). Frozen comet had a watery past, scientists find. PhysOrg. Retrieved June 7, 2011, from www.physorg.com/news/2011-04-frozen-comet-watery-scientists
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments