belwhal

Překvapivý „belval“

Pavel AkrmanEvoluce organizmů Napsat komentář

DNA odhaluje křížence mezi běluhou severní a narvalem

Philip Robinson

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 09/2021. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní obrázek: Hybridní „belval“.

V Grónsku na konci 80. let minulého století byly inuitskými lovci chyceny tři neobvykle vypadající velryby – byly úplně jiné, než které Inuité vůbec kdy viděli. Všechny měly šedivou barvu, ploutve jako běluhy severní a ocas jako mají narvali.

„Zachovala se jedna z jejich lebek; nyní byla podle studie DNA identifikována jako hybrid první generace mezi samcem běluhy a samicí narvala – belval.”

Zachovala se jedna z jejich lebek; nyní byla na základě studie DNA identifikována jako hybrid první generace mezi samcem běluhy a samicí narvala – tedy „belval“.1 (Některé články uvádějí „narluha“, ale obvykle se uvádí na prvním místě „znak“ samčího rodiče.) Evoluční bioložka Eline Lorenzenová to nazvala „prvním a jediným důkazem na světě, že se tyto dva druhy arktických velryb mohou křížit“.2

Výrazně bílá běluha (Delphinapterus leucas) a tmavě šedý skvrnitý narval (Monodon monoceros) jsou jedinými žijícími zástupci čeledi velryb Monodontidae. Ačkoli mají podobnou délku 4–5,5 m (13–18 stop) a obývají stejnou oblast, jsou dostatečně rozdílné, aby mohly být umístěny do dvou různých rodů (genera = množné číslo rodu genus).

Běluha může mít až 40 zubů, zatímco narval nemá žádné, kromě neobvyklého levého špičáku horní čelisti (většinou pouze u samců). Tento zvětšený zub proniká skrze horní pysk. Vypadá jako spirálovitý „kel“ dorůstající délky až 2,5 m (8 stop); tyto kly byly kdysi prodávány jako „rohy jednorožců“. Ve výjimečných případech také vyraší odpovídající pravý zub a vytvoří druhý kel. Předpokládá se, že kly se tvoří v důsledku degenerativní mutace.3

Zuby u hybridního potomka však byly zcela neobvyklé; mnohé „trčely vodorovně a některé měly dokonce spirály, které se otáčely stejným směrem jako kel u narvala“.4

Křížení

Obrázek vpravo: Morfologie lebky: (a) běluha, (b) hybrid a (c) narval.

Evolucionisté věří, že větve rodů běluhy a narvala se rozdělily asi před 5 miliony let (MYA) a že „genový tok mezi běluhami a narvaly přestal mezi 1,25 až 1,65 MYA“.1 Tj. předpokládá se, že tyto dva rody se vyvíjejí nezávisle na sobě už více než několik milionů let.

Když tedy byla tato překvapivá (evolucionistická) zjištění předložena konferenci v Connecticutu, Lorenzenová řekla: „Když jsme uvedli, že jde o hybrid první generace, byli všichni tak překvapení, že by bylo slyšet spadnout špendlík na zem.“5 V takovém případě by je však tyto miliony let mutací měly učinit vzájemně neplodnými; koneckonců, vždyť evolucionisté tvrdí, že ve stejné době se takto rozdělili lidé a šimpanzi. Nicméně pro biblické kreacionisty to žádným překvapením není, protože si uvědomují, že k rozdělení čeledi Monodontidae došlo teprve před několika tisíci lety.

Stvořené druhy daly vzniknout mnoha odrůdám

Bibličtí kreacionisté před i po Darwinovi také uznávali, že stvořený druh (baramin) dal vzniknout různým „odrůdám“ a často dokonce i různým „rodům“. Protože se běluhy a narvali mohou křížit, musí už ze své podstaty pocházet ze stejného stvořeného druhu (třeba druhu Monodontidae), stvořeného v 5. den Stvořitelského týdne, tedy přibližně před 6 000 lety. (Poznamenáváme, že tvorové, kteří se nemohou vzájemně křížit, nemusí nutně pocházet z odlišných druhů; dokonce i některé lidské páry jsou z různých důvodů neplodné.)

Nové odrůdy, druhy a rody často vzešly z potomků původních druhů podle Genesis – aniž by se do toho jakkoli musela zapojovat „evoluce“. Například lvi, tygři, jaguáři, šavlozubé kočky, domácí kočky atd. pocházejí ze stejného „druhu kočkovitých“. To je také důvod, proč se např. lvi a tygři mohou stále křížit a plodit ligery a tygony.6

Tato rozmanitost nevznikla nějakým přidáním nových, významných informací DNA, ale naopak díky jejich ztrátě. V té původní populaci byly prakticky všechny potřebné informace. Jak v průběhu let vzniká více druhů a „větví se“, každý z nich má stále menší a menší potenciál se dále měnit. Takový proces nikdy nemůže přeměnit jeden druh na úplně jiný druh, navzdory působivě vypadajícímu množství dosažené rozmanitosti. To je i důvod, proč již není možné v případě jakýchkoli moderních plemen domácích koček chovat kočky o velikosti tygrů.

Kel narvala

narval-kel

Tento „špičák“ je bohatě zásobený nervovou tkání jako všechny zuby a používá se jako vjemový orgán. Výzkumnice-kreacionistka Jean Lightnerová je toho názoru, že v tomto případě jde nejspíš o důsledek mutační degenerace; v horním pysku není žádná úprava, která by klu umožňovala jeho průnik.1 Vzhledem k tomu, že běluhy a narvali jsou zjevně stejného druhu a kel u ostatních (vyhynulých) velryb v této čeledi není znám, to dále ukazuje na to, že kel nebyl součástí informací designu původního stvořeného druhu.

Poznámka

  1. Viz  creation.com/the-enigmatic-narwhal.

Odkazy a poznámky

  1. Skovrind, M. et al., Hybridization between two high Arctic cetaceans confirmed by genomic analysis, Scientific Reports 9(7729), Jun 2019.
  2. Cockburn, H., Hybrid „narluga“ whale discovered by scientists in the Arctic, independent.co.uk, 21 Jun 2019

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments