Povrch Merkuru vypadá mladě

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Povrch Merkuru vypadá mladě

Image credit: NASA

Brian Thomas, M. S.

(Z www.icr.org přeložil M. T. – 10/2011)

Mise sondy NASA Messenger poskytla vědcům příležitost dovědět se více o vlastnostech nejvnitřnější planety sluneční soustavy. Po údajných miliardách let od svého vzniku by zmíněná planeta měla být mrtvá nebo alespoň nevykazovat žádnou geologickou aktivitu. Nová data Messenger však svědčí o tom, že Merkur zůstává aktivní a jeho povrch stále doznává změn.

Dokud neměli data z Messengeru, pozorovali astronomové, že strana Merkuru přivrácená ke Slunci je dost horká na to, aby se na ní roztavilo olovo, a podobně jako ostatní terestrické objekty ve sluneční soustavě je povrch Merkuru poset krátery. Počátkem roku 2011 byla sonda Messenger opatrně navedena na oběžnou dráhu kolem planety a pořídila její neobyčejně podrobné fotografie.

Na těchto snímcích byly neobvyklé, nepravidelné jámy či deprese se zaoblenými okraji, které tvořil tak světlý materiál, že se u mnoha z nich vytvářela „hala s vysokým albedem“. Badatelé neočekávali, že najdou útvary odrážející tolik světla, které „vypadají čerstvě a nejeví stopy po překrytí impaktem, což svědčí o tom, že jsou relativně mladé“, praví se ve zprávě zveřejněné v časopisu Science (1).

Autoři studie zvažovali několik možných příčin vzniku těchto čerstvě vypadajících útvarů a nakonec se jim jako nejpravděpodobnější vysvětlení jevilo tryskání těkavého plynného materiálu zpod povrchu planety.

Tenhle závěr ovšem vedl pouze k dalším otázkám. Za prvé, kde se na Merkuru vzaly těkavé chemikálie, uvážíme-li, že blízké Slunce by je mělo všechny spálit už v době, kdy planeta údajně vznikala? A připustíme-li už, že tedy prostě nějak přece jen vznikly, proč by na ní jakékoli takové materiály zůstaly po miliardy let? Vždyť jsou přece těkavé. A kde by Merkur po všech těch miliardách let vzal energii k tomu, aby protlačil materiál obsahující zmíněné plyny skrze planetární kůru?

Byl-li však Merkur stvořen, pak by to znamenalo, že jak jeho těkavé tak stabilní složky byly vytvořeny záměrně. A byl-li Merkur stvořen před pouhými několika tisíci let, jak jednoznačně vyplývá z Bible, pak by snadno mohl disponovat spoustou zbylé energie.

Aktivní geologie Merkuru je v přímém rozporu s předpověďmi jeho vysokého stáří – naproti tomu přesně odpovídá tomu, co bychom očekávali, je-li tahle planeta stará pouze několik tisíc let.

Odkazy

1. Blewett, D. T. et al. 2011. Hollows on Mercury: MESSENGER Evidence for Geologically Recent Volatile-Related Activity. Science. 333 (6051): 1856-1859.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments