big-bang-crisis

Potíže s velkým třeskem?

Pavel AkrmanVesmír, astronomie 4 Komentáře

Žádný problém, stačí jen zdvojnásobit stáří vesmíru!

Jake HEBERT, Ph.D.

Z www.icr.org přeložil Pavel Akrman – 08/2023.

Aby se vyřešilo „silné“ pnutí mezi Velkým třeskem a pozorováními z vesmírného dalekohledu Jamese Webba, navrhl jistý fyzik zdvojnásobení akceptovaného stáří vesmíru.1,2 Zpravodajský článek v ScienceDaily shrnul motivaci tohoto návrhu:

„Na základě výsledků vesmírného dalekohledu Jamese Webba byli mnozí vědci zmateni existencí hvězd, jako je např. Metuzalém, a také objevem raných galaxií v pokročilém stádiu evoluce, které se nyní zdají být starší než odhadované stáří celého našeho vesmíru. Tyto galaxie, existující asi 300 milionů let po Velkém třesku, vykazují takovou úroveň zralosti a hmotnosti, která je obvykle spojena s miliardami let kosmického vývoje.“1

Stručně řečeno, interpretace dat velkého třesku nedává dostatečný „čas“ na to, aby se tyto rané galaxie od domnělého velkého třesku vyvinuly. K vyřešení těchto problémů navrhuje fyzik Rajendra Gupta (Universita v Ottawě) radikální přehodnocení modelu velkého třesku. To zahrnuje začlenění staršího vysvětlení rudého posuvu galaxií v modelu rozšiřujícího se vesmíru, stejně jako změnu hodnot v průběhu času u základních fyzikálních konstant. Věří, že když se posune doba velkého třesku zpět o dalších 13 miliard let, vesmír bude starý téměř 27 miliard let.1,2 Je zřejmé, že zdvojnásobení nynějšího domnělého stáří vesmíru by toto „pnutí“ vyřešilo, ale zdá se, že Gupta je jediný, kdo to navrhuje, a ostatní vědci velkého třesku jsou v tomto směru zdrženliví. Nicméně odhaluje to skutečnost, že data z vesmírného dalekohledu Jamese Webba způsobují velkému třesku reálné a závažné problémy.3,4,5

Pokud by byl takový návrh přijat, nebylo by to poprvé, kdy bylo stáří vesmíru „doladěno“. Volně dostupný kreacionistický dokument poskytuje celkový přehled o tom, jak bylo stáří Země i vesmíru před rokem 2003 opakovaně revidováno, aby splnilo evoluční očekávání.6 Vlastně si ještě dobře pamatuji jako vysokoškolský student fyziky v polovině 90. let min. stol. ten „povyk“ způsobený objevem hvězd, které se zdály být starší než samotný vesmír!7

Toto „pnutí“ při datování stále přetrvává i desítky let poté. V roce 2019 vědci v čele s astrofyzikem Adamem Riessem, nositelem Nobelovy ceny, odhadli stáří vesmíru na 12,5 až 13 miliard let, což bylo ve zjevném nesouladu s (dnešním) všeobecně přijímaným stářím 13,8 miliardy let.8 Problém pramení z protichůdných odhadů hodnoty Hubbleovy konstanty, což je jen dalším znakem toho, že s modelem velkého třesku není cosi v pořádku.9

metuzalemska-hvezda

„Metuzalémská hvězda”

Jak je zmíněno v článku ScienceDaily,1 vypočítané stáří jedné konkrétní hvězdy (viz obrázek z Wikipedia), HD 140283, je obzvláště problematické – naznačuje totiž, že hvězda je starší než samotný vesmír. Navíc tato „metuzalémská hvězda“ není jen tak nějaká stará hvězda. HD 140283 byla popsána jako „nejlepší hvězda na obloze pro přesné výpočty stáří, a to díky své blízkosti a jasnosti“.10 Minulé odhady stáří této přezdívané „metuzalémské hvězdy“ byly až 16 miliard let. V roce 2013 bylo však její stáří zredukováno na 13,7 až 15,3 miliardy let.10 Ovšem v roce 2021 bylo znovu revidováno směrem dolů, na 11,5 až 12,5 miliardy let, čímž bylo dosaženo účelu a konflikt se vyřešil – nicméně stáří je i tak stále velmi blízko spodní hranice Riessova odhadu (12,5 až 13 miliard let).11

Jak se domnívá autor článku v ScienceDaily, ne každý je přesvědčen o vyřešení problému. Fyzik Robert Matthews z Aston University poznamenal, že konflikt lze „vyřešit pouze posunutím tolerančních mezí na jejich extrémní limity“.12 Další odhad stáří vesmíru na rok 2019 byl pouhých 11,4 miliardy let, a v takovém případě konflikt stále existuje.12

Ale i když budeme zcela ignorovat problémy s touto „metuzalémskou“ hvězdou, i tak zůstává nevyřešen jiný dlouhodobý problém velmi vzdálených „zralých“ galaxií,13 který je nyní ještě umocněn daty z Webbova dalekohledu.3,4,5

Bibli věřící křesťany nijak nepřekvapuje, že odhady stáří založené na nesprávných evolučních předpokladech přinášejí nekonzistentní, a dokonce i nesmyslné výsledky. Absolutně nejlepším způsobem, jak určit stáří čehokoli, včetně samotného vesmíru, je spolehnout se na svědectví očitých svědků. Pán Ježíš Kristus, samotný Stvořitel, je tím konečným „věrným a pravdivým“ (Zjevení 3:14) Očitým svědkem. Byl přítomen při Stvoření, nikdy nedělá chyby, nikdy nelže a Jeho Slovo dosvědčuje, že vesmír je starý jen v řádu tisíců let, ne miliard.14 Oč lepší je věřit Jemu než důvěřovat spekulativním, neustále se měnícím příběhům lidí odhodlaných zapřít svého Stvořitele!

Odkazy

 1. Znovuobjevování kosmologie: Nový výzkum odhaduje stáří vesmíru na 26,7 – nikoli 13,7 – miliard let. ScienceDaily. Publikováno 11. července 2023 na sciencedaily.com, přístupné 12. července 2023.
 2. Gupta, R. 2023. Pozorování raného vesmíru JWST a kosmologie ΛCDM. Měsíční oznámení Královské astronomické společnosti
 3. Hebert, J. James Webb Data z dalekohledu: Výzvy pro velký třesk? Creation Science Update. Publikováno 5. září 2022 na ICR.org, přístupné 12. července 2023.
 4. Hebert, J. James Webb Telescope vs. Velký třesk. Zákony a fakta 51(11).
 5. Hebert, J. Webb Telescope pokračuje ve zpochybňování velkého třesku. Creation Science Update. Publikováno 26. ledna 2023 na ICR.org, přístupné 12. července 2023.
 6. Henry, JF 2003. Stáří pro Zemi je srdcem evoluce. Creation Research Society Quarterly 40 (3): 164-172.
 7. Bolte, M. a CJ Hogan. 1995. Konflikt ve věku vesmíru. Nature 376 (6539): 399-402.
 8. Powell, CS Vesmír může být o miliardu let mladší, než jsme si mysleli. Vědci se snaží zjistit proč. Zprávy NBC. Publikováno 18. května 2019 na nbcnews.com, přístupné 12. července 2023.
 9. Hebert, J. Big Bang Hubbleův rozpor potvrzen. Creation Science Update. Publikováno 16. května 2019 na ICR.org, přístupné 12. července 2023.
 10. Hubble našel rodný list nejstarší známé hvězdy. Phys.org. Publikováno 7. března 2013 na phys.org, přístupné 12. července 2023.
 11. Tang, J. a M. Joyce. 2021. Revidované nejlepší odhady pro stáří a hmotnost metuzalémské hvězdy HD 140283 pomocí MESA a interferometrie a důsledků pro 1D konvekci. Výzkumné poznámky AAS 5(5): 117.
 12. Crookes, D. Metuzalém: Nejstarší hvězda ve vesmíru. Space.com. Publikováno 7. března 2022 na space.com, přístupné 12. července 2023.
 13. Thomas, B. „Stará“ galaxie nalezená v „mladé“ části vesmíru. Creation Science Update. Publikováno 24. května 2011 na ICR.org, přístupné 12. července 2023.
 14. Chronologické informace Bible naznačují, že od stvoření vesmíru uplynulo jen asi 6 000 let: méně než 2 000 let od stvoření do Potopy, o něco více než 2 000 let od Potopy do Kristova prvního příchodu a dalších asi 2 000 let od Kristova příchodu do dnešních dnů.

 

Subscribe
Upozornit na
4 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří Zelinka

Re: Jhk-Vlasta – Ano, určitě je to zvláštní projev. Je to tak mělké, plytké – vidím v tom převažovat snahu především vytěžit co nejvíc z letité známosti s Hawkingem, což má dodat kredibilitu jeho knize. Podle mě je toto hlavní cíl – prodat co nejlíp svou knihu. Propadl vidině slávy a vypráví pohádky. Vyzdvihuje sci-fi Hawkingovy citace typu “když se lidstvo dá dohromady, tak dokážeme všechno” a podobně, a vzápětí dodává: “Podstata naší hypotézy spočívá v tom, že částice a síly a hmota a prostor a čas nejsou pevně dané… Číst vice »

jhk - vlasta

RE: – Jiří Zelinka – podle mě se v tom rozhovoru projevuje velmi zvláštní projev vědce, kdy na jednu stranu říká – něco jsme sjednotili a dali jsme dohromady darwina a novou fyziku, přičemž pak říká – uvidíme, co to všechno přinese. To podle mě není dost sourodý vjem z vlastní práce. Copak nejsem schopen si uvědomit, co je moje práce schopna přinést? Alespoň rámcově? Anebo alespoń co by mohla přinést a co se popř. změní?

Jiří Zelinka

Blouznění evolučních pomatenců fakt nezná hranice – taková víra je vskutku monstrózní:

Hledáme evoluci, která vytvořila fyzikální zákony,“ popisuje Hawkingův spolupracovník

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3590203-hledame-evoluci-ktera-vytvorila-fyzikalni-zakony-popisuje-hawkinguv-spolupracovnik

Václav Dostál

Tvrzení, že vesmír vznikl jen tak sám od sebe a k tomu z absolutní nicoty – svým významem zastiňuje dobu tohoto vzniku. Nicota fluktuovala (vykazovala drobné změny) a jedna z těch maličkatých změn byla tak velká, že ta nicota vybuchla. Nejen že vznikla veškerá hmota-energie, ale také veškeré fyzikální zákony a patřičné informace. Některá část hmoty (a nevíme která) měla v sobě od doby toho výbuchu ukrytu schopnost přemýšlení, která se následně – po několika miliardách let – projevila u lidí. A to postupně samovolnou evolucí jak se naši prapředkové vzpřimovali, používali jen zadních… Číst vice »