creationism

Portál Creationism.org: Často kladené otázky

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Paul Abramson

(Z portálu Creationism.org přeložil M. T. – 01/2012)

Každý týden dostáváme širokou škálu otázek.
Doufáme, že tohle vydání FAQ odpoví na základní otázky a pochybnosti,
které byste mohli mít.

Jste šílený?

No…těžko říct.

Jak můžete věřit takovým hloupostem?

My se známe? Nezapomeňte prosím, že na druhém konci je člověk, tvrdíte-li (promiňte, ale) bezhlavě o někom z nás, že věří hloupostem.

Není podstatou kreacionizmu tvrzení: „Bůh to řekl, já tomu věřím, a hotovo“?

Jistě, někdo si to tak může vykládat. Ale na druhou stranu, nemohli bychom konstatovat, že většina lidí vidí podstatu evolucionismu ve větě: „Vědci to řekli, já tomu věřím, a hotovo“?

Kdy přestanete „vystupovat proti vědě“?

Kdy Vy přestanete – mlátit svou ženu? Jinými slovy, již v samotné otázce je obsaženo nepravdivé tvrzení. Někdy je menší část vědecky fundovaných, rozumných lidí, kteří přijdou s určitou teorií, jedinou skupinou, která má nakonec pravdu. Naší platformou není „boj proti vědě“.

Mějte prosím na paměti, že všichni zakladatelé moderní vědy byli kreacionisté, třeba Newton, Kepler, Pascal, Boyle, Galileo i mnozí další. Jedině jejich přesvědčení o tom, že existuje logicky myslící, Božský Stvořitel, jim umožnilo pátrat po přírodních zákonech Jeho stvoření, a pokoušet se pochopit Jeho myšlenkové pochody. A my dnes děláme totéž, když uznáváme, že žijeme v logicky naplánovaném vesmíru. Co tedy s představou o tom, že to, co vidíme kolem sebe, kdysi dávno čirou náhodou vybuchlo (velký třesk)? Kreacionisté na základě vědeckých poznatků se vší vážností namítají, že důkazy jasně svědčí o jiném průběhu událostí.

A co dinosauři?

Zkrátka a dobře, žili v téže době jako člověk po tisíce let naší existence, a zdá se, že většina jich vymřela dříve, než začal novověk. Uvědomte si, že slovo „dinosaurus“ je staré pouhých 170 let. Báje o nebezpečných plazech (známých také jako draci) nám zanechali naši předkové po celé Evropě, známe je z Číny i ze zbytku Asie, ze všech koutů Nového světa (ze Severní, Jižní & Střední Ameriky), a vyprávějí si je i v Africe. Proč bychom měli všechny tyhle legendy/příběhy (vyprávěné po celém obydleném světě, považte!) zatracovat a posmívat se jim jen proto, abychom uvěřili módní evoluční teorii? Ve vědě je důležité oddělovat důkazy od subjektivních výkladů. Je dokázáno, že tito velcí nebezpeční plazi existovali. Máme kosti, historické záznamy i otisky nohou; máme jasné důkazy. Výklad (či víra), že všichni vymřeli před mnoha miliony let, tvoří sporný bod mezi evolucionisty a kreacionisty. A četné písemně doložené příběhy z dějin lidstva o tom, že někoho zabil drak/dinosaur, a že se lidé museli spojovat, aby zmíněné příšery přemohli (kromě dalších důležitých důkazů) jsou jednoznačně na naší straně… s tím, jak kreacionizmus každým rokem nabývá na váze.

Nevymřeli dinosauři před 65 miliony let?

Existují přesvědčivé důkazy o tom, že Země je stará pouze několik tisíc let. V KNIHÁCH, viz publikaci Dr. Ackermana Stejně je to mladý svět. Oněch „65 milionů let“ je novodobá myšlenková konstrukce. Evoluce představuje duchovní útěk před naším mocným Stvořitelem. Evoluce tvrdí (coby víra), že náš Bůh je slabý nebo že neexistuje. Jasné? Vezměte si to, co evoluce tvrdí o našem původu. Naši předkové se na všech obydlených světadílech setkávali s draky (viz naše předchozí „odpověď na často kladené otázky“) a občas s nimi i bojovali. Nelhali, když psali o setkáních s velkými nebezpečnými plazy. Zmínění tvorové žili v téže době jako lidé. Lidé pozorovali dinosaury. Samozřejmě, že se uvedené příběhy později přikrašlovaly, avšak zásadní skutečnost, že lidé a dinosauři (draci) žili pohromadě, zůstává pravdou. Žili na různých místech…ale ve stejném čase – dokud nebyli dinosauři dohnáni na pokraj záhuby. (Mimochodem, několik jich stále ještě žije.)

4 004 let př. Kr….to nemyslíte vážně!!

Existuje vlastně několik různých verzí toho, co nazýváme „kreační vědou“. Někteří kreacionisté se kloní převážně k tomu, že přijímají většinu evolucionistických výkladů, avšak zásadně nesouhlasí s tím, že se život na počátku prostě poskládal sám od sebe. Tihle kreacionisté jsou pro „prapříčinu“ (či „prvního hybatele“), tj. někoho, kdo uvedl na počátku vše do pohybu, a pak už onen „Bůh“ „tvořil“ dále procesem evoluce. Adresa www.creationism.org Vás navede na pár takových webových stránek, zajímají-li Vás jejich názory. Další kreacionisté, třeba ti, kdo přispívají na tento web, promysleli věci hlouběji…a došli k názoru (či k víře, jak chcete), že ve skutečnosti nemá evolucionismus vůbec žádné relevantní vědecké opodstatnění; a nelze si představit, že by Země mohla být starší než 10 000 let. Je to až neuvěřitelné, ale mnozí z těchto „kreacionistů věřících v mladou zemi“ opravdu zastávají názor, že 4004 př. Kr. je patrně velmi blízko datu Stvoření. Vím, že tohle tvrzení je žel naprosto k smíchu těm, kdo věří, že datovací metody založené na radioaktivních izotopech a poločasech jejich rozpadu skutečně fungují.

40 dní a 40 nocí, opravdu?

Opravdu, v knize Genesis, kapitola 7, se píše, že vody stoupaly nad pevniny 150 dní, a po následujících 150 dní opět opadávaly. Velká Potopa trvala dohromady asi rok, od chvíle, kdy se Noemova rodina nalodila na Archu, do okamžiku, kdy ji opustila. Tak zní odvěká tradice. A to je celé. Zdá se však také, že v téhle pro lidské dějiny klíčové době po prvních 40 dní a nocí velmi hustě pršelo (a pořádně to foukalo, Gn 8:1). Neexistují ovšem naprosto žádné důkazy toho, že Potopu způsobil déšť, a moderní kreacionisté to nikdy netvrdili. Nezlobte se na mě, ale jedině evolucionisté obhajují neustále tenhle nesprávný názor, aby mohli otevřeně očerňovat kreační teorii včetně Potopy.

Jak mohla Noemova Archa pojmout všechny ty druhy velkých zvířat na světě!

Největší dinosauří (tj. dračí) vejce, která jsme dosud našli, jsou velká zhruba jako kopací míč. Do interiéru auta by se tak například vešel tucet brachiosauřích vajec, a ještě by tam zbylo volné místo! Z uvedeného rovněž vyplývá, že čerstvě vylíhlí dráčci nebyli moc velcí. Noemovým úkolem bylo zachovat všechny zvířecí druhy. Nemusíte tak od každého druhu vyhledávat zrovna ten největší exemplář. A nemusíte také uchovávat všechny příslušné poddruhy. Věděli jste, že většina moderních plemen psů není stará ani sto let? Takže 2 zdravé mladé kusy stačily k tomu, aby byl zachován genom veškerých „psích druhů“. Bible užívá slovo „druh“ v odlišném smyslu, než dnešní přírodovědci. Koně a zebry se mohou klidně pářit (a také se páří), a vznikají přitom plně životaschopní potomci; totéž platí pro tygry a lvy, což svědčí o tom, že (podle kreační teorie) zmíněné „druhy“ pocházejí patrně z téhož původního archetypu. Psi a vlci (ačkoli je lidé dnes považují za zcela odlišné druhy zvířat) pocházejí pravděpodobně rovněž z téhož „prapředka“. Existuje samozřejmě několik málo velkých zvířat (v plné dospělosti): mimo jiné žirafy, sloni a dinosauři druhu Tyranosaurus rex. Průměrně je však živočich velký zhruba jako ovce, tzn., že 3patrová Archa zcela dostačovala k tomu, aby zvládla plný sortiment zvířecích druhů plus spoustu krmiva pro ně. Ke speciaci pak mohlo dojít opět od začátku, z genofondu původních zdravých „kusů“. Vezmeme-li to z vědeckého hlediska, je tu neuvěřitelná rozmanitost živých projektů, je to síla?

I kdyby byla celá atmosféra 100% nasycena vlhkostí a začalo pršet, nestačila by tahle voda k tomu, aby pokryla kontinenty! K Potopě nemohlo dojít, uznejte to!

Tohle je běžná námitka a vztahuje se k odpovědi dané o dvě otázky výše. Zdá se, že zpráva o Potopě zaznamenaná v knize Genesis, vychází pouze z toho, co viděl Noe, a že zřejmě nepodává kompletní obrázek všech událostí, které přispěly k výslednému stavu planety. Není tam například vůbec žádná zmínka o ledu; víme jen, že vzestup vod (po prvních 150 dní) začal s tím, jak začal 40denní déšť, a také se dovídáme, že se protrhly prameny obrovské propasti, což je záhadná formulace. Déšť Potopu nezpůsobil, avšak tenhle symptom kataklyzmatu začal rovněž zhruba v téže době.

Slaná voda přelévající se přes kontinenty by stejně zahubila veškeré rostliny, že ano?

Osladili jste si někdy kávu, ale zapomněli ji zamíchat? Jak pak chutnala? Před Potopou „nebyly ještě oceány zamíchány“. Nebyly zřejmě také příliš nasyceny minerály, dokud nedošlo k Velké Potopě, při které vody spláchly prudce velká množství zeminy. A my víme, že přírodní semena planých rostlin (nikoli vyšlechtěných hybridů, které jsou daleko choulostivější podobně jako shora zmíněná paleta nových psích ras) jsou otužilá a mohou se uchytit tu i onde a přežít celé měsíce rozptýlené ve vodě a tak unášené. Z fosilního záznamu však opravdu vyplývá, že některé druhy rostlin (a mnozí mořští živočichové) nepřežili Potopu ani adaptační nároky na chladnější prostředí na Zemi, které zavládlo po ní. Kupříkladu orobince dorůstaly před Potopou až dvacetimetrové výšky, avšak jejich zbytky, se kterými se setkáváme dnes, jen zřídka vyrostou výše než jeden metr. Moderní svět je pouhým zbytkem toho, co tu bývalo dříve.

Nebyla Noemova Potopa pouhou regionální záležitostí?

Vyloučeno. Někteří lidé to dnes tvrdí, ale kniha Genesis jasně říká, že Bůh chtěl zaplavit celou zemi; všichni lidé, zvířata i ptáci, kteří nebyli v Arše, se měli utopit. Průměrný člověk ujde za hodinu kolem pěti kilometrů, že ano? Za 10 hodin by tedy mohl ujít asi 50 km. Za 100 dní podobného pochodu by tak vlastně mohl urazit vzdálenost mnoha tisíc kilometrů, je to tak? (Vzpomeňte si na první americké osadníky, jak se svými kolonami spřežení brázdili Severní Ameriku dále na západ a za řadu příhodných měsíců zmíněnou cestu zdolali. Zamýšlel-li Bůh seslat na zem „regionální potopu“, proč potom raději nenařídil Noemovi, aby si opatřil „Noemovu maringotku“? Noe se prostě mohl přemístit o pouhých pár údolí dál a uniknout tak takové regionální potopě. Geologové by nám potvrdili, že všechny světadíly pokrývají vysoké vrstvy sedimentů. Většina sedimentů se usazuje z vodní suspenze. A jejich vysoké vrstvy prostírající se rovnoměrně napříč tisíci čtverečních kilometrů svědčí o jednorázové dávné události, při které docházelo ke katastrofickým procesům spojeným s jejich usazením – procesům, které už dnes nepozorujeme. Zmíněné vysoké vrstvy prostoupené uhelnými a ropnými ložisky (rozdrcenými bývalými organizmy) nalézáme na všech světadílech, a všechny svědčí o celosvětové Potopě.

Potopa zasáhla celý svět. Připomínají ji legendy/příběhy z celého světa, nejen zpráva Starého zákona. O jakou jistotu opíráte své názory? Je to „takzvaná věda“ řídící se zájmy a představami dočasné módy?, nebo je to Boží Slovo a vědomí skutečnosti, že většina vědců se občas mýlí…? Přes 1000 let, od Ptolemaia po Galilea, věřili vědci chybnému předpokladu, že se vesmír točí kolem Země, je to tak? Církev tehdy pronásledovala Galilea proto, že se opírala o (to, co tenkrát pokládali za) „vědu“ tak, jak ji učili tehdejší autority. Církevní hodnostáři podporovali tehdejší vědecký establishment proti novátoru-rebelovi Galileovi, který tvrdil, že teorie řeckého vědce a matematika Ptolemaia (platící přes 1000 let) je zřejmě nesprávná. „Věřte vědeckému establishmentu“? neboť musí mít pravdu…? Nikoli, někdy se právě většina mýlí. Neměli pravdu, když tvrdili, že se celý vesmír otáčí kolem Země, a existují dobré důvody pro názor, že se mýlí i dnes, tvrdí-li, že jsme pouhou vesmírnou hříčkou náhod, která se zrodila po bezdůvodném výbuchu z nicoty. Prostě takový statistický happening bez Boha, kterému bychom se měli zodpovídat; takže si žijte svůj život pro přítomný okamžik; zákony tvoří lidé; lidská dohoda je nejvyšší autoritou.

Neprokázal Scopesův proces roku 1925 (známý též jako opičí proces), že evoluce vyhrála a kreace prohrála – skvělá doba!

Ano, přesně tak to neustále opakují od té doby liberální média i Hollywood.

Proč netolerujete odlišné názory?

Cituji výroky i názory obou stran tohoto důležitého sporu…na rozdíl od… chování liberálních médií a Hollywoodu po celou zmíněnou dobu.

Je mi z Vás špatně, Vy kreacionisté vyznávající plochou zemi!

Tak tohle není zrovna otázka, per se, ale s výroky podobného typu se setkáváme často. Zdá se, že obvykle pocházejí od mladých lidí, kteří chtějí kreacionisty (nebo vlastně kohokoli, kdo s nimi v něčem nesouhlasí) usadit. Ach, být tak zase mladý!

Víte, jedna věc, kterou jsem vždy zdůrazňoval všem skeptikům, je, že i když naprosto nesouhlasí s mými závěry, měli by diskutovat věcně. Lidé, kteří budou za 10 či 20 let od nynějška vymýšlet ty nejlepší nové teorie, do nich možná zahrnou důkazní materiál, který je mlčky přehlížen experty téhle generace, protože se ona data nehodí do jejich teorií (viz příští otázku dále v textu).

Radioaktivní datování dokazuje, že ke kreacionizmu nemohlo dojít, ne?

Kreacionisté jsou zastánci vědy, jejíž postuláty lze ověřit opakovanými pokusy. Hm, zase jsme u toho, kreacionisté jsou jediní, kdo stojí na straně vědy. Evolucionisté vědu mlčky přehlížejí, hodí-li se jim to do krámu! Na horninách není razítko, které by potvrzovalo jejich stáří, ani nebyl nikdo nikdy svědkem toho, jak jejich stárnutí (po údajné) miliony let probíhalo. Radiometrické datování je z jedné třetiny faktem a ze dvou třetin jde o pouhé neověřené předpoklady, a nelze je zopakovat. Lávové proudy pocházející z historicky doložené doby vykazují pomocí radiometrie stáří milionů let. Z tohoto důvodu nedůvěřujeme dnešním diskutabilním odhadům o údajném vysokém stáří země.

Na mnoha fosilizovaných dračích kostech i v jejich blízkosti nalézáme nepochybné stopy uhlíku. (Podle současné evoluční teorie musí být tyhle kosti staré nejméně 65 milionů let, ne?) Kreacionisté kousek tohohle uhlíku seškrábnou a pravidelně posílají jeho vzorky do laboratoří k datování pomocí C14; z výsledků je patrné, že uhlík z dinosaurů je starý maximálně několik tisíc let. Věda triumfuje. Ví se, že evolucionisté se pak rozzuří, když kreacionisté zveřejní, odkud datovaný uhlík pocházel. Dalším příkladem je nová lávová kupa na Mount St. Helens. Je stará pouhých 30 let, avšak z radioaktivního datování (K-Ar) vyplývá, že je stará 1 milion let! …Něco tu je hodně, hodně špatně. V Pompejích a na Havaji se rovněž vyskytují historické lávové proudy, které dokazují, že datování K-Ar nefunguje a nestojí za nic. Velekněží evoluce však lpí na podobných údajných vysokých stářích proto, že neexistují jiné relevantní „důkazy“ pro jejich tvrzení, že Země je starší než 10 000 let. Všechny hlavní řeky a vodopády svědčí o tom, že Země je stará pouhých několik tisíc let. Mytické dlouhé věky prostě nikdy neexistovaly. Tohle je věda; věda ověřitelná opakovanými pokusy, o které mluvíme. Tyhle testy…lze zopakovat, to je nad slunce jasnější.

A co fosilní záznam?

„Nejlepší přítel kreacionistů“ (tj. fosilní záznam) neustále vykazuje podstatný nedostatek přechodných forem. Jistě, každá generace evolucionistů nějaké ty další najde, ale žádná z nich dosud neobstála ve zkoušce času. Nejnověji přišli evolucionisté s těžkou municí v podobě tvrzení, že „dinosaurům narostlo peří“, aby měli o co opřít svou dočasnou evoluční teorii. I tohle se jim zhroutí, je počkejme a uvidíme (Mimochodem, ale mají dobré umělce, co?) Existují totiž skvělé obrázky „pravděpodobných“ přechodných forem, aniž by je ovšem podpořil sebemenší vědecký důkaz. Je smutné, když si uvědomíme, jakou škodu působí na dětech takovouhle propagandou.

Evoluce člověka (hominidů) je FAKTEM! Připusťte to!

Dnes žijící lidé mají mozky s objemem od zhruba 700 krychlových centimetrů do 2200 krychlových centimetrů; přitom velikost mozku nemá vliv na inteligenci. (Průměr zde činí zhruba 1300 až 1350 krychlových centimetrů.) Kdysi jsem 5 let prožil v Tokiu v Japonsku. Průměrná „velikost mozku“ Japonců je mnohem nižší než moje (jakožto vysokého člověka kavkazského typu), ale mohu Vás ujistit, že Japonci jsou velmi chytří lidé. Podíváme-li se do světa počítačů, můžeme konstatovat, že obvody, které jsou natěsnány na menší ploše, jsou výkonnější a rychlejší,…takže menší mozek nemusí znamenat nutně nevýhodu, že? Sestavují-li evolucionisté žebříčky starých němých lebek od menších k větším (a úmyslně tají nalezené dávné lebky, které jsou větší, než kolik činí dnešní průměr), vycházejí přitom z nesprávného předpokladu, že čím větší mozek, tím inteligentnější člověk – to nemá logiku! Navíc v první řadě selhávají jejich radioaktivní datovací metody (jak jsme se již zmínili), takže především vůbec nemají tušení o tom, jak stará ta která lebka je.

Promiňte, ale co se děje s kostmi člověka, který ve stravě nepřijímá dostatek vápníku? Nebo kdyby kupříkladu chyběla měď, ovlivnilo by to nepříznivě vývoj mozku. Živilo-li se v minulosti mnoho lidí pouze tím, co si vypěstovali…(a teď dávejte pozor) a příslušná půda na tom kterém místě byla chudá na selen, hořčík či železo či jakékoli další stopové prvky… pak by to po generace ovlivňovalo vývoj daných lidí i zvířat v té které oblasti, že ano? A když tam přijdeme dnes a zkoumáme zachované fosilie tamních hominidů, měli bychom brát v potaz všechny logické vědecké možnosti (včetně možných defektů v důsledku příbuzenských sňatků), a ne nepoctivě argumentovat jen uměle vybranými vzorky z doslova tisíců nalezených pozůstatků hominidů (kdy se přehlíží i zatají jejich velká část!). A to jen proto, aby se zviditelnila módní evoluční teorie a dal se jí punc důvěryhodnosti – jinými slovy, evoluční teorie se propaguje za každou cenu v rozporu s fosilními nálezy. Přijde nás to pořádně draho, necháme-li evolucionisty nadále klamat veřejnost podvodnými, vykonstruovanými důkazy. Fosilní záznam (tj. kreacionistův nejlepší přítel) svědčí o tom, že všechny druhy se vždycky rozrůzňovaly jen v rámci příslušného druhu, což je důkazem úžasně moudrého plánu.

A co dělá evoluce? (Ano, pokládám VÁM důležitou otázku!) Vyplňuje potřebu znát náš původ. Není však testovatelná ani opakovatelná. A poukáží-li kreacionisté na to, že evoluce odporuje vědeckým poznatkům, evolucionisté se rozzuří. Rozzuří? Jakže? Myslel jsem si, že jde o „vědu“…svobodnou výměnu myšlenek, důkazů. My ale ohrožujeme jejich náboženství. Co je to člověk? Proč jsme tady? Kam směřujeme? 3.5 miliardy párů bází v lidské DNA. Páni! Moje víra v to, že jsme vznikli náhodou, není dostatečně silná. Evoluční teorie je cosi zvláštního…nechová se jako jiné vědy, že?

Neví snad i malé dítě, že „věda o stvoření“ je oxymóron?

A jsme zase u oné zásadní a prastaré historie, o které se celou dobu bavíme – u svých počátků. A tenhle spor mezi kreacionisty a evolucionisty nenechává nikoho z nás klidným. Dotýká se nás bytostně niterně, což znamená, že je v něm skryto nebezpečí. Tím se liší od jiných vědeckých odvětví. Existuje-li kdesi mimo nás Bůh, který nás stvořil, a který si nárokuje právo soudit nás po tomhle životě, po tomhle období studií a zkoušek, pak jsme na hlavu padlí, odmítáme-li tuhle skutečnost, zavíráme-li jako lidstvo oči a tvrdíme-li, že Bůh nemá v našem světě co dělat. Koneckonců jsme pouhými nicotnými, smrtelnými tvorečky připoutanými ke křehké modravé kuličce ve vesmíru, která je ztracena kdesi na okraji jedné galaxie; také vše, co máme ke své orientaci, je pouhých 5 smyslů. A někteří z našich „nejchytřejších“ lidí prohlašujících se za moudré předpokládají, že vše, co existuje, musí být poznatelné naším omezeným rozumem a přijatelné pro něj, jinak že to nemůže existovat? Oxymóronem by mohla být spíše „Evoluční věda“ se svojí neustále přítomnou arogancí, ale ne „věda o stvoření“, která především uznává, že my a naše omezené chápání nejme středem všeho dění.

Kreacionisté nepublikují v renomovaných vědeckých časopisech a žádný uznávaný vědec nikdy nerecenzoval jejich knihy, což dokazuje, že nedělají dobrou vědu, že?

No…tahle otázka je přímo úsměvná: titíž strážci věží ze slonoviny, kteří odmítají odsuzované rukopisy, se pak otočí jak na obrtlíku a vytýkají kreacionistům, že málo publikují ve vědeckých časopisech a knihách kvalitní výzkum.

Zesnulý Dr. Henry Morris z Institutu pro výzkum stvoření konstatoval, že mnoho kreacionistických vědců pracuje v průmyslu či ve zdravotnictví, ale že antikreacionistická předpojatost dosáhla v akademických kruzích takových rozměrů, že nikdo nesmí otevřeně promluvit či něco napsat proti evolucionizmu, aniž by ho označili za černou ovci či rovnou vyhodili z práce. Psát recenzi pod tlakem autocenzury i dozoru ze strany nadřízených, navíc v situaci, kdy se každý chce za každou cenu prosadit a dosáhnout významného postavení, má svá omezení. Evolucionisté rozhodli o tom, že neexistuje „Bůh“ (nic s takovými důsledky), kterému bychom se zodpovídali, což znamená, že dohoda mezi lidmi je poslední instancí rozhodující o pravdě. Jak by se pak mohlo stát, že by nějaký profesor, vyučující evoluci, porušil toto pravidlo a doufal, že nepřijde o místo? Jakmile někdo poruší takováto (bezbožná) pravidla, je prostě automaticky špatný; rozumějte, neexistuje-li „Bůh“, kterému se budeme jednou zodpovídat, bude rozklad nabývat na intenzitě (je to jako se zkorumpovaným útvarem městské policie, politickým režimem či hierarchií falešného náboženství).

Uznávaná Společnost pro výzkum stvoření má v současné době zhruba 650 členů; všichni mají doktoráty věd. Mnozí z nich publikovali výborné vědecké články. CRS také vydává pravidelný vědecký časopis a dvouměsíčník-informační bulletin se širokým výběrem vědecky fundovaných článků.

Evoluce je věda; kreacionizmus je náboženství.

Tohle vyznání víry posměváčků je běžné. Obvykle na tyhle nedomyšlené poznámky odpovídám jen stručně. Zde se však zmíním o tom, že evoluce je vlastně vírou, která má objasňovat náš původ. Po všechny ty tisíce let, kdy člověk hospodaří na své planetě, nikdy nikdo evoluci nepozoroval. Nemáme k dispozici žádné přechodné fosilie, o kterých bychom mohli s dobrým svědomím říci, že dokazují evoluci. Vychvalované metody radioaktivního datování, o které se opírají tvrzení o milionech (mytických) let vývoje života, neobstojí před pečlivým přezkumem opakovanými pokusy. A občas…přiznávám… si rád pohraji se zavedenými pojmy, abych docílil účinek. Mluvím o „kreační vědě proti evolučnímu náboženství“. Makroevoluce (od molekul k člověku, automatický proces běžící časem) má ve svých stoupencích oddané zastánce, není však jedinou teorií na stole.

Jaký je rozdíl mezi makroevolucí a mikroevolucí?

Makroevoluce je teorie o tom, že jeden druh živého organizmu se může změnit v jiný, má-li k tomu dostatek času a dobrou příležitost. Avšak mikroevoluce je i dnes pozorovaný biologický proces vytvářející potomky, kteří jsou podobní (ale kteří naprosto nejsou klony) svým předkům. (Není to úžasné, že Stvořitel dal každému druhu do vínku takovou automatickou pružnost!) Dítě obvykle zdědí rysy tváří svých rodičů atd. Mikroevoluce je vědecká. Takhle prostě náš Stvořitel život naplánoval: v rámci všech naprogramovaných „druhů“ živých organizmů může docházet k nejrůznější speciaci. Všimněte si – – nabízejí-li evolucionisté důkazy údajné makroevoluce, citují přitom VŽDYCKY příklady mikroevoluce, a doufají, že si rozdílu nevšimnete. Mendelovy zákony genetiky nám ukazují, proč mikroevoluce nemůže vést k makroevoluci.

…Existuje mnoho dalších otázek a jejich nejrůznějších obměn, které nám lidé kladou, i problémů, které je trápí. Doufáme, že toto vydání magazínu FAQ zodpoví některé otázky, které Vám leží v hlavě, když přemýšlíte o našem důležitém tématu. Jste-li člověkem bohabojným, pomodlete se, prosím, za to, abyste správně pochopil tento základní problém. Poté, co vyslechnete názory obou stran, možná dojdete k jinému závěru, ale prosím, alespoň si uvědomte, že jsme všechny tyto informace napsali a dali na internet proto, aby Vás budovaly a poučily.

========

Okamžikem Pádu, kdy Adam a Eva zhřešili, jsme ztratili přímé spojení se svým Stvořitelem. To se stalo zhruba před 6000 lety. Mezitím lidé bojovali o zachování tohoto našeho místa ve vesmíru a jeho předávání generacím budoucím, a přemýšleli o tom, jak se vrátit do správného vztahu se Stvořitelem. Když se po Potopě naši předkové rozběhli do všech světových stran, předávali si dochované varianty své historické paměti včetně více než 250 stále živých zpráv o Potopě! Žádná kultura si nečiní nárok na to, že zasahuje hlouběji do minulosti než asi 5000 let zpět. Všude po světě je tomu tak. Avšak v uplynulých 200 letech sílí touha „vyspělých moderních lidí“ po totálním zapuzení vzpomínek na nezpochybnitelné události dávných dob (čítajících pouhých několik tisíc let) a jejich nahrazení mytickými „miliony“ let údajného vývoje života. Tvrdí se, že jsme pouhými hříčkami vesmíru a nutí nás semknout se proti svému Stvořiteli. „Cizí civilizace“ (tj. padlí andělé; důvěrně známí duchové čili falešní bozi v novém hávu) budou brzy nastupovat k boji za dokončení antihistorického podvodu evolucionistů. Prosím nepropadněte duchovnímu klamu evoluce a všem důsledkům, které z něho vyplývají.

Uzavřu celý článek modlitbou, kterou se mohou potichu a upřímně pomodlit i ateisté a antiteisté: „Stvořiteli, jsi-li tam a můžeš-li mě slyšet, prosím, pomoz mi.“ Učiňte prostě onen první krok. Nejsme ve vesmíru sami.

Paul Abramson, editor: www.creationism.org, a také MP3 Audio vyučování

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments