enceladus

Podivně teplý Saturnův měsíc Enceladus

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Teplo na Saturnově měsíci značně převyšuje jeho očekávané vysoké stáří

Brian Thomas, M. S.

(Z www.icr.org/přeložil M. T. – 03/2011)

Enceladus, malý měsíc obíhající planetu Saturn v prstenci E, se postupně stal zdrojem četných překvapivých astronomických objevů. A další z nich opět vyvrací dřívější předpoklady. Badatelé z JPL (Laboratoř tryskového pohonu NASA) zjistili, že v nitru Encelada vzniká mnohem více tepla, než by kdy vůbec předpokládali.

Sonda Cassini shromažďovala data o tepelném výkonu měsíčku. Tato sonda již dříve studovala podobným způsobem Saturn a zjistila, že planeta je je v rozporu se standardním kosmologickým modelem, který předpokládá její vysoké stáří, příliš horká (1). Podle zmíněného standardního modelu se Enceladus podobně jako ostatní měsíce a planety sluneční soustavy oddělil při rotaci obřího oblaku horkých plynů před několika miliardami let. Po pár milionech let prý planety i měsíce tohle původní teplo (pro které ostatně také neexistuje vysvětlení) vyzářily do okolního vesmíru. Z tohoto důvodu mluví evolucionističtí astronomové o procesu neustálého „tření vyvolaného slapovými silami“ jako zdroj produkující teplo, které nyní registrujeme.

enceladus_heat_wide

Enceladus. Image credit: NASA/JPL/SWRI/SSI

Měsíc se smršťuje a natahuje působením slapových (přitažlivých) sil, jak se přibližuje a vzdaluje od sousedních těles, a to generuje v jeho skalnaté kůře tření. Studie vypracovaná roku 2007 společností JPL (Laboratoř tryskového pohonu) odhadla, kolik Enceladus vyzářil tepla vygenerovaného za mnoho milionů let slapovým třením. Vědci vypočítali, že slapové síly zřejmě nevygenerovaly více než 1.1 gigawattů tepla; malé množství ho vzniklo též přirozenou radioaktivitou uvnitř měsíčku.

Tento odhad však zjevně ani zdaleka neodpovídá realitě, která vykazuje mnohem větší hodnoty. Titulek tiskové zprávy JPL hlásá, že „terén na jižním pólu Saturnova měsíce Enceladus vyzařuje mnohem více energie, než se vědci původně domnívali“ (2). Zpráva zveřejněná v časopisu Journal of Geophysical Research konstatuje, že „energie terénu na Enceladově jižním pólu činí 15.8 ± 3.1 gigawattů“ (3) – to je více než 10krát tolik než vědci očekávali!

Roku 2009 referoval časopis ICR News o obřím oblaku ledových částic tryskajících z trhliny ve zmíněném měsíci (4). Je-li Enceladus starý miliardy let, pročpak se potom energie tohoto chrlícího gejzíru plynů nevyčerpala již před mnoha miliony let? Na tuhle otázku dosud nedal nikdo ze zastánců starého vesmíru přijatelnou odpověď.

Je-li však Enceladus starý jen tisíce let, což odpovídá písemnému svědectví Stvořitele, pak je problém podobných oblaků vyřešen – stejně jako přítomnost tak vysokých teplot. Enceladus tak stále září mladistvým půvabem (5).

Odkazy

  1. Thomas, B. Where Is the Universe Headed–to Order or Chaos? ICR News. Posted on icr.org November 30, 2010, accessed March 11, 2011.
  2. Cassini Finds Enceladus is a Powerhouse. Jet Propulsion Laboratory press release, March 7, 2011.
  3. Howett, C. J. A. et al. 2011. High heat flow from Enceladus’ south polar region measured using 10–600 cm-1 Cassini/CIRS data. Journal of Geophysical Research. 116: E03003.
  4. Thomas, B. Planetary Quandaries Solved: Saturn Is Young. ICR News. Posted on icr.org May 7, 2009, accessed March 11, 2011.
  5. Coppedge, D. 2006. Enceladus: A Cold, Youthful Moon. Acts & Facts. 35 (11).
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments