no-questioning-header

Pochybovat o evoluci je prý jako pochybovat o gravitaci

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

AiG 14. ledna 2018

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 01/2018

Proč je tento argument falešný? Ukážeme si to. Vezměte si tužku nebo propisku. Držte ji ve vzduchu. Potom ji pusťte (a sledujte, jak padá) na podlahu. To je gravitace. Potom vezměte jednobuněčný organismus – jako je třeba měňavka – a změňte ho na kozu. Nějaký problém? OK, usnadním vám to. Tak změňte měňavku na trepku – to je také jednobuněčný tvor, jen jiný druh. Tak prosím. Nejde to? Jak sám vidíte, je tu zásadní rozdíl mezi operační vědou, která může být testována opakovanými experimenty, a historickou vědou, která testována být nemůže.1

“Historická věda zahrnuje interpretaci událostí, které se staly v (dávné) minulosti, prostřednictvím předem vytvořeného světonázoru.”

Tento argument předpokládá, že evoluce od molekuly k člověku, která patří do oblasti historické vědy, lze porovnávat se zákonem gravitace, který byl prověřený pomocí operační vědy. Operační věda zahrnuje vědeckou metodu – sledování dat, navrhování hypotéz, provádění pokusů a vyvozování závěrů. Historická věda zahrnuje interpretaci událostí, které se staly v (dávné) minulosti, prostřednictvím předem vytvořeného světonázoru. Proto evolucionisté a kreacionisté, pokud interpretují stejné důkazy prostřednictvím svých protichůdných světonázorů, mohou dospět k jednoznačně rozdílným závěrům.

Ironií tohoto argumentu – “pochybovat o evoluci je jako pochybovat o gravitaci” – je to, že vědec, který navrhl teorii univerzální gravitace, sir Isaac Newton, byl kreacionista mladé Země. Newton věřil biblické zprávě o Stvoření v šesti dnech. Newton, geniální matematik, jenž se významně zasloužil o vývoj diferenciálního počtu, studoval a souhlasil s výpočty arcibiskupa Usshera, že stáří Země je přibližně 6000 let. Právě proto, že Newton věřil zprávě v Genesis, tedy že Bůh stvořil nebesa a zemi, předpokládal také, že ustanovil i systematicky uspořádané fyzikální zákony, jako je gravitace a tři pohybové zákony.

Ve světě, který vznikl náhodně bez Designera, nemají tyto konstanty přírody žádný smysl. Pokud žijeme v nahodilém, nevyprojektovaném vesmíru, který se skládá pouze z hmoty v pohybu, jak můžeme počítat logické a matematické zákony přírody, která údajně řídí vše od masivních hvězd až po nepatrný elektron? Jednotnou uspořádanost přírody může podporovat pouze biblický světonázor, bez něhož by vědecké postupy nebyly možné. Základní zákony přírody pracují v neměnné shodě v čase a prostoru, neboť je ustanovil všemocný, neměnný Stvořitel a je to On, kdo udržuje vesmír Svou mocí (Genesis 8:22, Jeremiáš 33:25, Koloským 1:15-17, Židům 1:3).

Není divu, že Bible nazývá ateistu hlupákem (Žalm 14:1). Naproti tomu “bázeň před Hospodinem je počátkem moudrosti” (Přísloví 1:7). Abychom mohli správně porozumět Božímu světu, musíme začít Božím Slovem, počínaje jeho popisem v knize Genesis.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments