Oslice porodila „zedonka“

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Brian Thomas, PhD.

(Z www.icr.org přeložil Pavel Kábrt – 08/2010. Článek uveřejnila ICR – Společnost pro výzkum stvoření.

V americké přírodní rezervaci Chestatee Wildlife Preserve se pásli osli a zebry na společných pastvinách a zachovávali si odlišné identity. Když ale jedna oslice porodila, ošetřovatelé byli překvapeni malým „zedonkem“. Měl oslí hlavu, ale na nohách typické zebří pruhování, což znamenalo, že otcem byl zebří samec.

ZOO, nacházející se 45 minut severně od Atlanty, ve státě Georgia, uvedla na svých webových stránkách:

„Zedonkové jsou nanejvýš vzácní a my jsme tímto narozením velmi nadšeni. Matka i mládě se mají moc dobře a můžete je vidět na jedné rozlehlé pastvině.“ (1)

Říká se jim také zonkové, těmto potomkům zeber a oslů, a známi jsou pouze z chovu v zajetí. Jejich velká vzácnost je asi důsledkem skutečnosti, že tito členové koňovitých jsou hodně vybíraví ve volbě partnera, pokud jde o jeho vzhled. Například barevné stádo divokých koní se vyhýbá bílým koňům.

Mimo zedonků existují i jiní kříženci. „Zebrula“ vznikne spojením klisny koně a hřebce zebry (nebo „hebrula“, když je otcem kůň). Mula vzniká ze spojení hřebce osla a klisny koně. (opačně je to mezek – pozn. překl.) Protože se mohou zebry, koně a osli mezi sebou křížit, je to silný důkaz toho, že jsou potomky jediného stvořeného druhu – druhu kůň. (2)

(Kreacionisté pracují na nelinnéovské biologické klasifikaci – pozn. překl.)

Tito zedonkové, zebrulové a muli jsou však běžně neplodní následkem neshodného počtu chromozómů. Osli mají 62 chromozómů, koně 64 a zebry 44. Kůň Převalského – kterého jak evolucionisté, tak i kreacionisté považují za podobného populaci, ze které vzešli moderní koně – má 66 chromozómů, zatímco horská zebra Hartmannové má pouze 32 chromozómů. (3)

Z důvodu těchto rozličných počtů chromozómů můžeme tvrdit, že Bůh stvořil každou z těchto koňovitých variant odděleně. Existovaly zcela jasně v těchto běžných současných formách po většinu pozemské historie. Například v dobách biblického Josefa byli koně rozlišováni od oslů a obě skupiny byly domestikovány. (4)

“Genesis 1 jasně označuje rozlišitelný stvořený druh (kind) života podle možnosti se křížit.”

Oblíbený Jákobův syn Josef se stal mocným úředníkem v Egyptě, jak říká Bible. Asi měl jméno Mentuhotep a byl známým vezírem pod faraonem Sesotrisem I. ve 12. dynastii. Archeolog a spisovatel David Down uvádí: „Sir Alan Gardiner řadí Sesostrise I. k datu 1971-1928 př. Kr., ale podle revidované chronologie panoval v době, kdy byl Josef prodán za otroka do Egypta roku 1681 př. Kr.“ (5) To asi nebylo o moc později než tisíc let po velké Potopě. Jak se potom mohli dva jediní koně na Noemově arše rozmnožit do takové pestrosti čistokrevných plemen v tak krátké době?

Máme spoustu důkazů, že tyto formy koňovitých pocházejí jen z původních několika. Nejpřímnější důkaz tohoto tvrzení poskytuje možnost jejich vzájemného křížení. To je kvalifikuje jako jeden stvořený druh, protože Genesis 1 jasně označuje rozlišitelný stvořený druh (kind) života podle možnosti se křížit.

Dále také většina – pokud ne všechny – případy biologických změn, jak známo, se odehrávají rychle, často jen v jedné generaci. Například vědci ve Francii byli překvapeni nálezem odlišného druhu (species) včel, které běžně opylují svůj jeden určitý druh orchidejí, nicméně opylily a tím zkřížily dvě orchideje, a tak vytvořily novou orchidej, která zase přivábila třetí druh (species) včel. (6) A výzkumníci na galapážském souostroví nikdy neočekávali, že najdou křížence mezi suchozemským a mořským leguánem, ale ten se rovněž objevil v jediné generaci.

Také chromozómy se mohou rychle měnit. (7) To vše ukazuje k Bohu, který byl dostatečně prozíravý a své stvoření vybavil schopností rychlých proměn, a tak mohl být naplněn jeho záměr – aby jeho stvoření bylo plodné, rozmnožovalo se a zaplnilo rychle se měnící lokality (niky) tohoto světa. Zedonkové nejsou častým případem, ale nabízejí vhled do kreativních schopností Tvůrce veškerého života.

Odkazy

  1. Chestatee Wildlife Preserve website at chestateewildlife.com.
  2. Today, there are nine members of the horse kind that have produced 17 known hybrids.
  3. Wichman, H. A. et al. 1991. Genomic Distribution of Heterochromatic Sequences in Equids: Implications to Rapid Chromosomal Evolution. Journal of Heredity. 82 (5): 369-377.
  4. “And they brought their cattle unto Joseph: and Joseph gave them bread in exchange for horses, and for the flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses [donkeys]: and he fed them with bread for all their cattle for that year” (Genesis 47:17).
  5. Down, D. and J. Ashton. 2006. Unwrapping the Pharaohs: How Egyptian Archaeology Confirms the Biblical Timeline. Green Forest, AR: Master Books, 82.
  6. Thomas, B. New Orchid Arose Too Fast for Darwin. ICR News. Posted May 18, 2010, accessed July 29, 2010.
  7. Wichman et al, 372: “Cladistical analyses show that some taxa radically reorganize their genome in a relatively short time frame, whereas others exhibit long periods of karyotypic stasis.”
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments