spider-fake

Odhalena další falešná fosilie

Jakob HaverDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Falešná fosilie pavouka prošla odborným hodnocením!

Phil Robinson

Vybrané části z článku na creation.com přeložil Jakob Haver – 04/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Na první pohled to vypadá jako skvělý, výjimečně zachovalý zkamenělý pavouk. Žel, přestože byl publikován v recenzovaném sekulárním časopise1 jako fosilní pavouk, rozhodně tomu tak není.

Výzkumný tým ve své práci z roku 2019 říká, že vzorek zkoumali pod mikroskopem, podrobně jej popsali, vyfotografovali a nakreslili diagram toho, co považovali za velkého pavouka. Pojmenovali ho jako nový druh Mongolarachne chaoyangensis kvůli řadě různých vlastností, včetně delších nohou, než mají ostatní pavouci.

Původní práce konkrétně uvádí, že vzorek byl zkoumán pod pitevním mikroskopem Olympus SZX12 a použitý technický jazyk jasně ukazuje, že vědci dobře rozuměli anatomii pavouků (snad to jen nepředstírají!), takže určitě měli být schopni rozpoznat podvrh.

Až nakonec „pavoučí smysl“ přivedl paleontologa bezobratlých Paula Seldena z University v Kansasu k divným pocitům a došlo mu, co se vlastně stalo – „dostal se mi do rukou velmi špatně zachovalý rak, kterému jen někdo přimaloval nohy.“ A dále řekl:

“Studie uvádí velmi málo podrobností, takže moji kolegové v Pekingu si půjčili vzorek od lidí v Southern University a já se na to musel podívat. Okamžitě jsem si uvědomil, že s tím není něco v pořádku – zjevně to nebyl pavouk. Chyběly různé části, měl v šesti nohách příliš mnoho segmentů a obrovské oči.“2

Fosilie jsou a budou i nadále důležitou zbraní při prosazování jak evolučního, tak i biblického světonázoru. Evolucionisté (dosud marně) hledají „chybějící články“ na podporu světonázoru evoluce a dlouhých věků. A bibličtí kreacionisté budou pokračovat v poukazování na fakt, že vytvoření dobře zachovaných fosilií vyžaduje jejich rychlé uložení v sedimentu, což je zcela v souladu s podmínkami, které nastaly během Noemovy Potopy.

Odkazy

  1. Xiaodong, G., et al., A new species of Mongolarachnidae from the Yixian Formation of Western Liaoning, China, Acta Geologica Sinica 93(1):227–228, 2019.
  2. Star, M., A fossil spider discovery just turned out to be a crayfish with some legs painted on, sciencealert.com, 20 December 2019.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments