synapsid_00

Obří synapsid ve „špatné“ hornině

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Brian Thomas, M.S.

Z icr.org přeložil Pavel Akrman – 01/2019.

V listopadu 2018 dva polští výzkumníci popsali ve své studii pozůstatky velkého synapsida velikosti mohutného dospělého slona afrického, který byl nalezen v horninách svrchního triasu. Jenže tam nebyl vůbec očekáván. Sekulární reakce na tento zvrat v dlouhodobě ustáleném evolučním příběhu lze přirovnat k šoku.

synapsid

Ilustrace: Karolina Suchan-Okulska

Synapsidi jsou běžně označováni jako „savci podobní plazům” – ale ani plazi ani savci to nebyli. Byli jedineční – do třídy synapsida patřil např. dimetrodon se svou hřbetní plachtou. Stejně jako dinosauři, celá tato skupina zanikla. Většina z nich, například Moschops nebo Gorgonopsid, měla přední nohy, které bylo možné skrčit. Tento nově nalezený obr měl přední nohy napřímené. Z hlediska mechaniky to pomáhalo nést jeho mohutné tělo.

Polský pár svůj nález publikoval v Science.1 Avšak místo vědecky přesných vysvětlení, jak se u tohoto synapsida (který dostal název Lisowicia bojani) objevil design rovných nohou, používali jen fráze senzačního charakteru. Například psali: „Hybnou silou procesu vývoje této unikátní tělesné konstrukce mohly být ekologické tlaky“. Stejně tak bychom mohli říkat, že vzduch může konstruovat křídla nebo že voda nějakým způsobem formuje rybí ploutve. Naopak myšlenka, že Bůh stvořil synapsidy jako “pozemská zvířata”2 společně se všemi dalšími druhy pozemských tvorů – včetně dinosaurů – vysvětluje tento vhodný design jako akt účelného stvoření.

Paleontolog Univerzity v Edinburghu Stephen Brusatte, který se této studie nezúčastnil, mluvil v Science o fosiliích svrchního triasu podle standardního evolučního příběhu. Ten předpokládá, že savci a jejich příbuzní (včetně synapsidů) “ustoupili do ústraní, zatímco povstali dinosauři a narostli do obrovských rozměrů.” Řekl, že ten nově objevený kolosální synapsid “nyní hází tomuto jednoduchému příběhu klacky pod nohy.”

synapsid_02

Kosti, analyzované ve studii. Zdroj: Tomasz Sulej and Grzegorz Niedźwiedzki

Lisowicia však přesně zapadá do modelu Potopy. Standardní sekulární model předpokládá, že vzestupné horninové vrstvy na Zemi prozrazují postupný vývoj eonu. Model Potopy naopak říká, že vzestupné horninové vrstvy Země odhalují pořadí, v němž byly pohřbeny předpotopní ekologické systémy od mořského dna až po ta nejvyšší místa.

“Podle Bible žili všichni dinosauři, synapsidi, ptáci a savci ve stejné době, ne však nutně na stejných místech.”

Podle biblické výpovědi žili všichni dinosauři, synapsidi, ptáci a savci ve stejné době, ne však nutně na stejných místech. V počáteční fázi roční Potopy vody pohřbily mořské dno. Později vody pohřbily tvory mělkých moří dříve, než Potopa zdevastovala pobřeží, kde byly ukládány vrstvy triasu.

Není tedy divu, že tento nový synapsid měl vhodný tělesný plán. Takto ho stvořil Bůh. A podle historie Genesis žil ve stejné době jako dinosauři a stejně tak jako všechny ostatní základní živočišné druhy.

Odkazy

  1. Sulej, T., and G. Niedźwiedzki. An elephant-sized Late Triassic synapsid with erect limbs. Science. Published online before print, November 22, 2018, accessed November 26, 2018.
  2. Genesis 1:24.
  3. Vogel, G. Giant mammal cousin rivaled early dinosaurs. Science. 362 (6417): 879.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments