Objevy zkamenělin rozvracejí evoluční chronologie

pavelkabrt Stáří Země a vesmíru Napsat komentář

Brian Thomas, M.S.

(Z www.icr.org přeložil Pavel Kábrt – 8/2010)

Objevy zkamenělin rozvracejí evoluční chronologie_1.jpg

Klasická geologie předpokládá, že různé skalní vrstvy reprezentují různá časová období. Paleontologové odhadují věk zkamenělých tvorů z vrstev, ve kterých jsou nalezeni. Takže zkamenělý tvor v nižší vrstvě žil dle tohoto mínění mnohem dřív než ten, který se najde ve vyšší („mladší“) vrstvě.

Jenže přečasto se zkameněliny těch samých tvorů najdou ve skalních vrstvách hodně nad nebo pod vrstvami, ve kterých byly původně nalezeny. A velmi často mají stejnou podobu na obou místech, a dokonce vypadají stejně jako jejich živé protějšky. (1) To pak nutí evolucionisty znovu a znovu přehodnocovat časová období, která těmto zkamenělým formám života připisují.

Institut pro výzkum stvoření (ICR, USA) už referoval o několika objevech zkamenělin, které nabouraly klasické evoluční časové schema, včetně pavučiny uvězněné v jantarových ložiscích uložených ve skalní vrstvě údajně o 100 miliónů let starší, než je předpokládaný čas, kdy se pavouci prý vyvinuli. (1) Ta pavučina vypadala přesně tak, jako by ji utkal současný pavouk.

Jiným příkladem je objev z Japonska: zkamenělý zub původně malého Tyranosaura rex. Takový nález by normálně nechala média bez povšimnutí, jenže tento zub byl nalezen ve skalní vrstvě, která předcházela časově věk T. rex o 60 miliónů let. (2)

Dokonce i lidské výrobky – včetně šperků, nástrojů a tmelu – se objevily v sedimentárních vrstvách hodně pod těmi, ze kterých byly původně známy. (3) Nálezy jako jsou tyto představují pro evoluční příběh dost velký kotrmelec.

Jeden nedávný nález dokonce až tolik vybočoval z evolučních povídek, že se raději ani nepovolilo, aby tyto důkazy svědčily o sobě samých. V roce 2009 objevili vědci jantar, který vznikl z krytosemenných rostlin (angiosperms), neboli z pryskyřice kvetoucích stromů. Problém však byl, že podle evolučního časového schematu tento jantar předcházel vzniku krytosemenných rostlin o neuvěřitelných 195 miliónů let. Protože se však evolucionisté rozhodli za každou cenu lpět na svém původním datování, byli nuceni spekulovat, že pryskyřice pochází z neznámého stromu, který však produkuje tu samou pryskyřici jako současné krytosemenné rostliny (stromy) – ale tento neznámý strom sám o sobě k těmto krytosemenným rostlinám (angiosperms) nepatřil! (4)

Další dva objevy také ještě šokovaly stoupence dlouhého geologického času. Nepochybná savčí srst (chlupy) byla nalezena ve „100 miliónů let starém“ jantaru. I když z blízkých vrstev bylo již známo několik savčích zkamenělin, to překvapení spočívalo v tom, že „tvar a struktura savčí srsti zůstala nezměněna po tak dlouhá časová období,“ jak referovala BBC News. (5) Vypadá to, jako kdyby byli savci vytvořeni jako specializovaná skupina, která měla svoji srst od samého počátku.

Zvláštní studie také poukazuje na to, že pelikán, zachovaný ve své nejstarší zkamenělině, má zobák velmi podobný zobákům dnešních pelikánů. BBC News přinesla zprávu: „To, co překvapilo /vědce/ nejvíce na tomto dávném pelikánovi, je, že je téměř totožný se současnými moderními druhy.“ (6)

Uvedené příklady reprezentují jen několik objevů stále stejného charakteru, které rozšiřují floru a faunu nalézanou ve skalních vrstvách. Každý tento nález jen víc a víc zapadá do predikcí kreačního modelu, který používá pro vytvoření svého historického rámce Bibli. Mezi ostatními principy postuluje kreační věda i to, že tvorové byli původně vytvořeni jako stabilní, základní formy, které se neměly nijak podstatně od svého počátku měnit.

A opravdu, důkazy ze zkamenělin podporují tyto předpovědi.

Odkazy

1. Thomas, B. Amber-Trapped Spider Web Too Old for Evolution. ICR News. Posted on icr.org November 20, 2009, accessed June 15, 2010.
2. Thomas, B. T-rex Cousin Evolved 60 Million Years Too Early. ICR News. Posted on icr.org September 29, 2009, accessed June 15, 2010.
3. Thomas, B. Boats and Jewelry: ‘Stone Age’ People Were Surprisingly Modern. ICR News. Posted on icr.org January 25, 2010, accessed June 16, 2010.
4. Thomas, B. Ancient Amber Discovery Contradicts Geologic Timescale. ICR News. Posted on icr.org October 19, 2009, accessed June 15, 2010.
5. Walker, M. Prehistoric mammal hair found in Cretaceous amber. BBC News. Posted on bbc.co.uk June 14, 2010, accessed June 15, 2010, reporting on research published in Vullo, R. et al. 2010. Mammalian hairs in Early Cretaceous amber. Naturwissenschaften. 97 (7): 683-687.
6. Walker, M. Oldest prehistoric pelican also had big beak. BBC News. Posted on bbc.co.uk June 11, 2010, accessed June 15, 2010, reporting on research published in Louchart, A., N. Tourment and J. Carrier. The earliest known pelican reveals 30 million years of evolutionary stasis in beak morphology. Journal of Ornithology, published online May 29, 2010.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments