pakobylka_header

O revoluci v evoluci

Jakob HaverEvoluce organizmů Napsat komentář

Výzkum pakobylek vyvrací jednu dlouhodobě zastávanou část evoluční věrouky

Philip Bell

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 06/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Už jako křesťanský student na univerzitě jsem vnímal naprostý nedostatek důkazů o evoluci létavého hmyzu, což mě přivedlo k odmítnutí evoluce ve prospěch biblického stvoření.

Proto jsem byl překvapen, když jsem četl o nejnovějším výzkumu v této oblasti, který nutí evolucionisty „přepisovat pravidla“ evoluce.

Evoluce není míněna tak, že poběží obráceně – toto je přinejmenším základní princip evoluce, který je všeobecně přijímán. Evolucionisté věří, že jakmile je komplex genetických instrukcí v DNA živých tvorů jednou zakódovaný (pomocí přirozeného výběru náhodných mutací1), je zcela nepravděpodobné, že bude zase zrušen,2 a tím méně je pravděpodobné, že bude později znovu získán zpět. Nedávná zpráva o pakobylkách v prestižním časopise Nature nutí evolucionisty k přehodnocení tohoto svého základního přesvědčení.3

Dnešní pakobylky (nebo strašilky, jak je vědci také nazývají) vykazují obrovskou rozmanitost; např. některé mají křídla a některé nemají. Tradiční představa předpokládá, že okřídlený předek hmyzu dal povstat různým skupinám okřídlených pakobylek, přičemž mnohé z nich se později vyvinuly do bezkřídlých forem.4 Avšak na základě studia DNA u 59 druhů pakobylek dospěli autoři tohoto nejnovějšího výzkumu ke zcela odlišnému závěru: křídla byla v “primitivním” předku pakobylky ztracena, znovu se potom objevila nejméně čtyřikrát (nezávisle na sobě), a pak byla ještě dvakrát či vícekrát opět ztracena!

Takže o těchto skvěle komplexních strukturách, kterým říkáme křídla (nemluvě o připojených svalech, kloubních vazbách a řídících nervových systémech), se nám nyní říká, že se musely vyvinout, degenerovat a několikrát zase “znovu vyvinout”.

Navíc tyto výkyvy nahoru a dolů ve vývoji létání hmyzu údajně probíhaly v období 300 milionů let, přičemž období bez křídel trvalo až 100 milionů let. Není divu, že tato “re-evoluce” v evolučním myšlení je popisována jako “revoluce”!5 Genetické informace pro křídla, které již neslouží k žádnému selektivnímu účelu, by měly být ztraceny a / nebo by měly v důsledku nepoužívání degenerovat vlivem mutací.6 Při vědomí toho autoři spekulují, že instrukce pro křídla byly nějak spojeny s instrukcemi pro nohy, takže se mohly později znovu zapnout. Obrněni svou nezpochybnitelnou vírou v evoluci, vůbec nepochybují o tom, zda tyto nefunkční geny mohly existovat skutečně tak dlouho!

Samozřejmě, toto jen dokazuje, jak “plastická” je evoluční teorie, jestliže se protichůdná data mohou proměnit v důkazy této teorie! Jak jsme již dříve několikrát uvedli, ztráta informací (v tomto případě pro křídla) není evolucí, protože ta vyžaduje nové informace.7 Zapnutí již existujících informací (i kdyby k tomu došlo) by i tak nemohlo vysvětlit, odkud v první řadě tyto instrukce pro vytvoření křídel pocházejí.

Odkazy a poznámky

  1. Mutace jsou ojedinělé genetické chyby, které se mohou objevit při dělení buňky nebo když je DNA poškozena něčím škodlivým v životním prostředí, jako je radiace nebo toxické chemikálie.
  2. Tento princip poprvé formuloval belgický biolog Louis Dollo, a proto nese jméno „Dollův zákon“. Viz: Dollo’s Principle: Irreversability [sic] of evolution, in Milner, R. (Ed.), The encyclopedia of evolution, Facts on File, Oxford, p. 143, 1990.
  3. Whiting, M.F., Bradler, S. and Maxwell, T., Loss and recovery of wings in stick insects, Nature 421: 264–267, 2003.
  4. Přibližně 60 % žijících druhů pakobylek nemá křídla.
  5. Jeden komentátor cituje hlavního autora článku v Nature takto: „Pamatuji si, jak jsem seděl s entomology [odborníky na hmyz] a slyšel jsem je říkat „to je nemožné, nemožné, nemožné“? … [ale] reevoluce je asi běžnější, než jsme si mysleli.“ Viz Jones, N., Stick insect forces evolutionary rethink, newscientist.com, 16 January 2003.
  6. As there would be no selection against mutations in unused genes (for wings), mutations would accumulate in these genes so that they would become completely scrambled and no longer able to specify how to make wings. With such a long period proposed (100 million years), this would be inevitable.
  7. CMI has repeatedly pointed this out—see, for example: Wieland, C., Beetle bloopers, Creation 19(3):30, 1997; Wieland C., Muddy waters, Creation 23(3):26–29, 2001. See also the fascinating video: From a Frog to a Prince.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments