pakobylka_header

O revoluci v evoluci

Jakob Haver Evoluce organizmů 4 Komentáře

Výzkum pakobylek vyvrací jednu dlouhodobě zastávanou část evoluční věrouky

Philip Bell

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 06/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Už jako křesťanský student na univerzitě jsem vnímal naprostý nedostatek důkazů o evoluci létavého hmyzu, což mě přivedlo k odmítnutí evoluce ve prospěch biblického stvoření.

Proto jsem byl překvapen, když jsem četl o nejnovějším výzkumu v této oblasti, který nutí evolucionisty „přepisovat pravidla“ evoluce.

Evoluce není míněna tak, že poběží obráceně – toto je přinejmenším základní princip evoluce, který je všeobecně přijímán. Evolucionisté věří, že jakmile je komplex genetických instrukcí v DNA živých tvorů jednou zakódovaný (pomocí přirozeného výběru náhodných mutací1), je zcela nepravděpodobné, že bude zase zrušen,2 a tím méně je pravděpodobné, že bude později znovu získán zpět. Nedávná zpráva o pakobylkách v prestižním časopise Nature nutí evolucionisty k přehodnocení tohoto svého základního přesvědčení.3

Dnešní pakobylky (nebo strašilky, jak je vědci také nazývají) vykazují obrovskou rozmanitost; např. některé mají křídla a některé nemají. Tradiční představa předpokládá, že okřídlený předek hmyzu dal povstat různým skupinám okřídlených pakobylek, přičemž mnohé z nich se později vyvinuly do bezkřídlých forem.4 Avšak na základě studia DNA u 59 druhů pakobylek dospěli autoři tohoto nejnovějšího výzkumu ke zcela odlišnému závěru: křídla byla v „primitivním“ předku pakobylky ztracena, znovu se potom objevila nejméně čtyřikrát (nezávisle na sobě), a pak byla ještě dvakrát či vícekrát opět ztracena!

Takže o těchto skvěle komplexních strukturách, kterým říkáme křídla (nemluvě o připojených svalech, kloubních vazbách a řídících nervových systémech), se nám nyní říká, že se musely vyvinout, degenerovat a několikrát zase „znovu vyvinout“.

Navíc tyto výkyvy nahoru a dolů ve vývoji létání hmyzu údajně probíhaly v období 300 milionů let, přičemž období bez křídel trvalo až 100 milionů let. Není divu, že tato „re-evoluce“ v evolučním myšlení je popisována jako „revoluce“!5 Genetické informace pro křídla, které již neslouží k žádnému selektivnímu účelu, by měly být ztraceny a / nebo by měly v důsledku nepoužívání degenerovat vlivem mutací.6 Při vědomí toho autoři spekulují, že instrukce pro křídla byly nějak spojeny s instrukcemi pro nohy, takže se mohly později znovu zapnout. Obrněni svou nezpochybnitelnou vírou v evoluci, vůbec nepochybují o tom, zda tyto nefunkční geny mohly existovat skutečně tak dlouho!

Samozřejmě, toto jen dokazuje, jak „plastická“ je evoluční teorie, jestliže se protichůdná data mohou proměnit v důkazy této teorie! Jak jsme již dříve několikrát uvedli, ztráta informací (v tomto případě pro křídla) není evolucí, protože ta vyžaduje nové informace.7 Zapnutí již existujících informací (i kdyby k tomu došlo) by i tak nemohlo vysvětlit, odkud v první řadě tyto instrukce pro vytvoření křídel pocházejí.

Odkazy a poznámky

  1. Mutations are rare genetic mistakes that may occur when cells divide or when DNA is damaged by something harmful in the environment, such as radiation or toxic chemicals.
  2. This principle was first formulated by Belgian biologist Louis Dollo and thus called ‘Dollo’s Law’. See: Dollo’s Principle: Irreversability [sic] of evolution, in Milner, R. (Ed.), The encyclopedia of evolution, Facts on File, Oxford, p. 143, 1990.
  3. Whiting, M.F., Bradler, S. and Maxwell, T., Loss and recovery of wings in stick insects, Nature 421: 264–267, 2003.
  4. Approximately 60% of living species of stick insects lack wings.
  5. One commentator quotes the lead author of the Nature article as follows: ‘I remember sitting down with entomologists [insect experts] and hearing them say “impossible, impossible, impossible”? … [but] re-evolution is probably more common than we thought.’ See Jones, N., Stick insect forces evolutionary rethink, newscientist.com, 16 January 2003.
  6. As there would be no selection against mutations in unused genes (for wings), mutations would accumulate in these genes so that they would become completely scrambled and no longer able to specify how to make wings. With such a long period proposed (100 million years), this would be inevitable.
  7. CMI has repeatedly pointed this out—see, for example: Wieland, C., Beetle bloopers, Creation 19(3):30, 1997; Wieland C., Muddy waters, Creation 23(3):26–29, 2001. See also the fascinating video: From a Frog to a Prince.

 

Subscribe
Upozornit na
4 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
admin

RE: jhk – vlasta – „do 15 minut se to musí stihnout, jinak je to už neopravitelné, leda bych řekl Adminovi“ 🙂 To samozřejmě není žádný problém, stačí dát „echo“ a je to otázka minuty 🙂 Ale chtěl bych se dotknout také tohoto: „Izrael byl národ velmi pečlivý a to, co mu Bůh a lidé poslaní od Boha řekl, měl ve veliké vážnosti – zachovával to, co tito lidé napsali – a po celou svojí existenci pečlivě přepisoval“ Izraelité si skutečně vypracovali velice důmyslný systém přepisu, známý jako „másora“. Než… Číst vice »

jhk - vlasta

Jen bych podotkl takovou okrajovou poznámku. Když jsem psal své příspěvky, zpětně jsem si je přečetl, zdali tam někde není chyba. Hlavně v tom, co jsem psal ve slovenštině. A byly. Netýkaly se příliš podstatných věcí – pouze tam bylo místo slovenského písmene české – smysl zůstal zachován a to naprosto. Poté co jsem to opravil, jsem to uložil – do 15 minut se to musí stihnout, jinak je to už neopravitelné, leda bych řekl Adminovi. Vemme si, jak vznikala Bible. Bible vznikala tak, že lidé byli inspirováni tím, co… Číst vice »

jhk - vlasta

A proč jsme to nedělali? No protože evoluční věda je ateistická – proto. Takže z mého pohledu si ona „věda“ může tvrdit co jen chce – vyvrátit existenci Boha však nedokáže a pokud se o to snaží – ukazuje tím spíše na onu zaujatost – která ale vyvěrá nikoli ze znalosti, ale spíše ze vzpoury. Vzpoury, která má základ v tom, že se nám existence Boha příčí – proto to nechceme, i navzdory mnohým důkazům svědčících pro tuto existenci.

jhk - vlasta

Samozřejmě, toto jen dokazuje, jak „plastická“ je evoluční teorie– dejme tomu že ano. Ale možná by se hodilo — že plastický je přístup určitých biologů, kteří by museli tuto teorii buď zcela překopat, anebo v tom nejhorším případě zcela zavrhnout ve prospěch Stvoření. Prostě se ukazuje to, co píše Sarfati v knize Odmítnutí evoluce – „“Eště bezohladnejšíe odporúča kniha Učenie o evolúcii mnohé dalšie knihy, ktoré sú celkom otvorene ateistické, ako například knihy od Richarda Dawkinsa (str. 131). Na strane 129 sa uvádza:“Výroky o stvorení…. by nemali byť považované za… Číst vice »