anthropod

Nový poutavý „obr“ v Burgess Shale

Pavel AkrmanEvoluce organizmů Napsat komentář

Lucien Tuinstra

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 03/2024. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Zdroj úvodního obrázku: Hugo Salais / Studio Metazoa; původně publikováno v Left-Lopez, A., & Caron, JB (2022). iScience, 25(7), 104675.

Členovci jsou tvorové s vnější kostrou a členitým tělesným plánem. Patří mezi ně motýli, stonožky, krabi, štíři a vyhynulá skupina trilobitů.

„Balhuticaris má nejvyšší počet segmentovaných článků [110] ze všech kambrických členovců.”

Nedávno byl objeven nový druh: „Balhuticaris voltae – mlž, členovec v 506 milionů let starém horninovém útvaru Burgess Shale.“1 Přiřazené stáří Burgess Shale, odvozené od fosilií, které obsahuje a jeho vztahu k jiným horninám, staví evolucionisty před problém zvaný Kambrická exploze. To je místo, kde se náhle „zničehonic“ objevuje obrovské množství zvířat.2

Toto je pro evoluci závažný problém, protože stvoření představující všechny hlavní tělesné plány se tam objevují „najednou“, poblíž místa, kde se ve skalách poprvé objevují i hojné rostlinné a živočišné fosilie. Taková rozmanitost designu v této rané fázi je prakticky „formálním vyvrácením darwinismu“, jak bylo ukázáno již v dřívějším článku časopisu Creation o Kambrické explozi.2

A ta obrovská rozmanitost těchto vyhynulých mořských obyvatel dosud nekončí:

Neustále se studují a taxonomizují [kategorizují] nové druhy, přičemž dosud jich bylo objeveno již více než 200.3

A nyní je tu i tento exemplář. „Balhuticaris je jedním z největších plně zachovalých zvířat z lokality Burgess Shale a z období Kambria vůbec.“ Také při své „délce přibližně 245 mm [9,5 palců] je Balhuticaris největším dosud známým mlžem“.1

Burgess-ShaleZdroj obrázku: Hugo Salais/Studio Metazoa; původně publikováno v Left-Lopez, A., & Caron, JB (2022). iScience, 25(7), 104675

Asi nejpozoruhodnějším rysem je jeho krunýř, který vypadá jako svěšené uši. Tento krunýř je součástí skořápky, která pokrývá hlavu. Když se jí krevety (humři), musí se uchopit za krunýř, aby bylo možné oddělit hlavu. Jeho oči jsou také fascinující; doslova vyčnívají!

Balhuticaris má „nejvyšší počet segmentovaných článků [110] ze všech kambrických členovců.1 Pokud jde o multi-segmentaci (> 20 článků) vědci říkají, že „původ tohoto rysu zůstává neznámý“.1 Je zřejmé, že úvaha o Stvořiteli jako původci segmentů je nenapadla.

Důvodem probíhající diskuse vědců o množství fosilií těchto malých členovců je jejich vynikající uchování. Pokud by k fosilizaci došlo pomalým pokrýváním uhynulého tvora – po dlouhou dobu – pak by zetlel, rozpadl se a byl recyklován jinými tvory. Není však výjimkou, že „… některé exempláře vykazují známky rozkladu a disartikulace (oddělení částí těla, které již nedrží spojené pohromadě) již před pohřbením“.1,4

„Sekulární vědci stále více uznávají, že dobře zachované fosilie jsou obecně výsledkem rychlého pohřbení, a tomu odpovídá Noemova Potopa.”

Lokalita Burgess Shale, obsahující velké množství společně pohřbených tvorů, není jen svědectvím proti evoluci. Je to i památník Noemovy Potopy. Prudká záplavová voda – nesoucí spoustu usazenin – rychle pohřbila množství zvířat, a tak je uchovala. Sekulární vědci stále více uznávají, že dobře zachované fosilie jsou obecně výsledkem rychlého pohřbení,5 a tomu odpovídá Noemova Potopa.

Odkazy a poznámky

  1. Izquierdo-Lopez, A. and Caron, J-B., Extreme multisegmentation in a giant bivalve arthropod from the Cambrian Burgess Shale, Cell 25(7), 15 Jul 2022.
  2. Statham, D., The Cambrian explosion, Creation 39(2):20–23, 2017.
  3. Delbert, C., Meet This gigantic new Burgess Shale creature that looks like a floppy-eared hound, popularmechanics.com, 18 Jul 2022.
  4. Potopa jistě pohřbila i některá těla mrtvých tvorů, kteří zemřeli přirozenou smrtí.
  5. Tuinstra, L., Flood-buried crocodile’s last supper was a dinosaur, 14 Apr 2022.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments