kviz-noemova-archa

Genesis Pro: Noemova Archa (kvíz)

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Jak dobře znáte okolnosti týkající se biblické Potopy?

Pavel Akrman

Úvodní foto: Replika Noemovy Archy v Kentucky – Encounter, Williamstown. (foto Luke Sharrett pro Washington Post.)

Ti, kteří jsou obeznámeni s Biblí vědí, že celosvětová Potopa je jednou z klíčových událostí celkového Božího plánu ve stvoření. Tento chronologický Boží obraz zásadních událostí je v angličtině často nazýván jako “Historie 7 C” (viz obrázek níže). Je dobrou pomocí k zapamatování si důležitých událostí, které ovlivnily nebo teprve ovlivní celý vesmír. Jde o tato anglická slova:

seven-c

Bůh stvořil dokonalý svět za šest obvyklých dní (Genesis 1–2), ale Adam neuposlechl Boží příkaz a jedl zakázané ovoce, a tím přivedl na svět porušení a smrt (Římanům 5:12). Adamův hřích přešel na všechny jeho potomky, tedy včetně nás všech. To nás přivádí v historii ke třetímu „C“, jehož popis nalezneme v Genesis 6-9.

Historie sedmi “C”

Většinu informací o Potopě tedy známe z Bible, ale mnohé naše představy o těchto dávných událostech mohou pocházet také z mimobiblických zdrojů – např. z popkultury, různých tradic anebo třeba jen z naší vlastní představivosti. Někdy mohou být tyto myšlenky správné, ale není vyloučeno, že některé informace vás překvapí. Proto je důležité vycházet především z Bible a také vědět, co říká.

Jak dalece jsme si jisti, co opravdu říká Bible? Nesdělujeme lidem něco, co je tak trochu jinak anebo vlastně v Bibli vůbec není? Vyzkoušejte si své znalosti pomocí tohoto krátkého kvízu v podobě dvanácti výroků. Pozorně si je přečtěte, porovnejte s tím co říká Bible, a poté u každého zvolte jednu ze tří možných odpovědí (pravdanepravdanení to zcela jasné).

Kvíz si otevřete na tomto odkazu, výsledek se dozvíte hned po vyplnění všech otázek.

KVÍZ – NOEMOVA ARCHA

Kvíz obsahuje tyto výroky:

 1. Než Noe postavil Archu, nikdo předtím takovou loď nikdy neviděl.
 2. Když Noe stavěl Archu, neměl žádné zvláštní znalosti o stavbě lodí.
 3. Duha po Potopě byla první duhou na světě.
 4. Noe a jeho rodina postavili celou Archu sami.
 5. Bible říká, že Noe byl okolními lidmi zesměšňován.
 6. Archa přistála na Hoře Ararat.
 7. Potopa trvala 40 dní a 40 nocí.
 8. Na Arše byla také masožravá zvířata.
 9. Noe vzal s sebou sedm z každého druhu čistých zvířat.
 10. Noe strávil dlouhou dobu shromažďováním všech správných zvířat na Archu.
 11. Bible výslovně říká, že Noe lidi prosil, aby nastoupili k němu na Archu.
 12. Bůh dal Noemovi veškeré podrobné pokyny, potřebné ke stavbě Archy.

Centrum Ark Encounter (Setkání v Arše) představuje repliku Noemovy archy v plné velikosti, postavenou podle rozměrů uvedených v Bibli. Tento inženýrský skvost, který ohromuje jak mladé, tak i starší návštěvníky, je 155,5 m dlouhý, 26 m široký a 15,5 m vysoký. Centrum Ark Encounter se nachází v regionu Grant County, Williamstown v Kentucky, USA.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments