noahs_ark

Noemova archa… či co vlastně?

pavelkabrtCelosvětová Potopa Napsat komentář

Carl Wieland

Z creation.com/noahs-ark-or-what přeložil M. T. – 06/2010. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Přidáno 16. srpna 2011:

Hongkongská skupina promítá film o „nálezu“ v Sydney Opera House: formální prohlášení o pozici CMI v tento den, klikněte zde.

Přidáno 8. prosince 2010:

Videohovor ke stažení s Donaldem Pattonem poskytuje ty nejpřesnější náznaky, které ještě více potvrzují náš dlouhodobý názor, že se jedná o podvod. Video je k dispozici na tomto odkazu (soubor .WMV). Některá tvrzení jsou velmi vážná a CMI je pravděpodobně nebude dále komentovat, s výjimkou náznaků skutečného nálezu Archy.

Aktualizace s obrázky 23. listopadu 2010

Nyní k dispozici mnohem více podrobností ze skupiny spojené s hledačem Archy Dr. Randallem Priceem. Na web své organizace World of the Bible vložili podrobnou 33-stranovou pdf zprávu. To zahrnuje přesvědčivou dokumentaci, včetně fotografických důkazů, vycházející z předchozí historie podvodné činnosti průvodcem Parasutem, který se podílí na těchto posledních obvinění z podvodů.

Priceovu zprávu lze stáhnout z webu Priceofthebible.com nebo přímo z tohoto odkazu.

Nejen CMI, ale také naši misionáři v Hongkongu, stejně jako čínský vědec věřící v Bibli, se po nějakou dobu snaží láskyplně vyzvat NAMI, aby přijal opatření, která by zabránila poškozování evangelia, jakmile se ukazuje, že jde o podvod.

Doporučujeme, aby se s veškerými takovými nároky zacházelo velmi opatrně, navzdory jejich zřejmému zájmu. Důkazní břemeno v této věci je mimořádně vysoké, zejména vzhledem k tomu, že Ararat je aktivní sopka a že Bible tuto konkrétní horu nespecifikuje.

Noemova archa - objev čínských vědců_1-uvnitř jedné z komor.jpg

Foto: Mezinárodní společnost Noemovy archy (NAMI)

Obrázek 1. Levá fošna druhá shora vykazuje rovnoměrně rozložené paralelní stopy napříč vlákny typické pro moderní vysokorychlostní otáčivé hoblovky (viz dále samostatný nákres a vysvětlení)

V současné době vládne značný zmatek, smíšený se zvědavostí, po oznámení hongkongského týmu známého nyní jako Mezinárodní společnost Noemovy archy (NAMI), že objevil dřevěné konstrukce pod ledem ve výšce 4200 m na Velkém Araratu. Konají se tiskové konference za účasti tureckých vládních představitelů i akademiků. Obě strany prezentují nálezy způsobem svědčícím o víře jak NAMI tak tureckých úřadů, že jde s největší pravděpodobností o zbytky Nóachovy archy.

Daleko pravděpodobnější než jakékoli jiné vysvětlení tohoto nálezu je, že jde o moderní podvod – CW (= televizní stanice v USA).

Zároveň s ohlášením objevu začaly všude kolovat pověsti o zinscenovaném podvodu s podrobnostmi zdůvodňujícími tento výklad. V uplynulých dvou týdnech jsme tomuto problému věnovali značnou pozornost, abychom zjistili, zda si již můžeme udělat alespoň dostatečně pravděpodobný závěr. V pověstech o podvodu jsme shledali určité nesrovnalosti (což v každém případě k podobným zvěstem patří a neznamená to nutně, že ti, kdo přinášejí takové zprávy, nejsou důvěryhodní). Přesto jsem došel k názoru, že daleko pravděpodobnější než jiná vysvětlení zmíněných vykopávek je teorie, že jde o podvod zinscenovaný v naší době. V dalším výkladu podávám přehled důvodů, které mě k tomuto názoru vedly.

Technologie opracování se od jedné části dřevěné konstrukce ke druhé nápadně liší. Povrch jednoho z nalezených trámů jevil známky opracování kamennou sekyrou. Naproti tomu, jak je zřejmé z fotografie uveřejněné zde jako obr. 1 (v našem původním článku druhá fotografie zleva v horní řadě), některé fošny byly opracovány dohladka, všechny pěkně v řadě, což svědčí o použití kovových nástrojů (1). Jedním z nejkřiklavějších důkazů pro podvod je však kromě toho fakt, že druhá fošna shora na téže fotografii vykazuje rovnoměrně rozložené paralelní stopy ‚napříč vlákny‘ typické pro moderní vysokorychlostní otáčivé hoblovky či frézy. Viz dále samostatný nákres a vysvětlení detailů. (2). Nicméně nelze vyloučit stopy po pile, jak je to vidět na určitých místech na fotografii.

Místní lidé i další svědci se shodují na tom, že v okolí se nalézají ‚jeskyně‘. Prozkoumat již existující prostor je většinou snazší než ho vytvořit kopáním ve zmrzlé půdě. Lidé znalí terénu vyprávějí o tom, že poté, co po poledni roztaje povrchový led, existuje zde velké nebezpečí sesuvů půdy, dokud opět v noci nezmrzne. Zdá se, že v létě, kdy taje a opět zamrzá větší objem půdy, by bylo možné, aby byl předmět uložený v létě in situ rychle pohřben a pokryt horninou a ledem; led pak vyplní i případné škvíry ve zmíněném předmětu, takže to pak vypadá, jako by tam ležel velmi dlouho.

Noemova archa - objev čínských vědců_2-největší dutina.jpg

Foto: společnost Noemovy archy

Obrázek 2. Rekonstrukce prezentovaná na první tiskové konferenci: největší z dutin odpovídá dutině, o níž píšeme v této zprávě, a v době jejího zveřejnění do ní ještě nikdo z NAMI nevstoupil ani ji nevyfotografoval.

Do největšího ‘sálu’ na fotkách z tiskových konferencí (viz obrázek 2, náčrt prezentovaný na první tiskové konferenci) ve skutečnosti NAMI vůbec nevstoupila ani ho neprozkoumala a nesbírala tu vzorky, ale vyfotografovali ho místní lidé. Osoba, která v něm stojí, byla zřejmě na snímek dodána fotomontáží pro představu o skutečných rozměrech. Zdá se, že jeho znaky svědčí spíše o ‘jeskyni’ vyhloubené v čedičových vrstvách vytvořených opakovanými lávovými proudy (hora Ararat je sopka). Vytahat z ní všechno to dříví z obrázku je pro dnešní konstruktéry práce sice úctyhodná, nicméně snazší než pro lidi v době Noemově.

’20 metrový trám’, o kterém se zprávy zmiňují, neviděl nikdo celý. Jeho délku prostě odhadli na základě předpokladu, že dva podobně vypadající zbytky vyčnívající z ledu představují dva konce jediného kusu dřeva. Nejdelší trám viditelný v celé své délce byl dlouhý asi 5 metrů a měl průměr asi 25 cm x 25 cm. Člověk také snadno podlehne dojmu, že kus dřeva čnící pod úhlem 90 stupňů na ‘reprodukované’ fotce nad tímto textem pokračuje pod kalnou vrstvou ledu dál, důkazy o tom však chybí. Podvodníci samozřejmě mohli postavit celou konstrukci tak, aby budila dojem, že ji tvoří daleko více dřeva než se ve skutečnosti našlo.

V tomhle dosti chudém kraji by stálá přítomnost relativně dobře finančně zajištěných týmů hledajících Archu představovala jednoznačný stimul a silný motiv – únik z pasti bídy a dokonce světový věhlas a dočasný zdroj obživy – dostačující k tomu, aby se místní lidé odvážili pracovat v oblasti, kde je ohrožují letní sesuvy půdy. Tým NAMI byl ve skutečnosti naveden přímo na příslušné objekty svým domorodým průvodcem. Tentýž člověk (Parasut, k vidění na některých videoklipech) jim také řekl, aby nehledali v letních měsících, protože tehdy je nebezpečí sesuvů půdy příliš vysoké. I když to mohl být jeho skutečný motiv (a v oblasti nepochybně hrozí vážné nebezpečí zřícení skalních masivů), odpovídá možná takové varování jeho snaze zajistit, aby práce probíhaly s menším rizikem vyrušení nepovolanými osobami právě v oněch letních měsících, pokud se podílel na podvodu, jak jsme naznačili.

Na fošně jsou patrné rovnoměrné, paralelní rýhy ‘přes vlákna’ typické pro moderní vysokorychlostní otáčivé hoblovky či frézy.

Webová stránka NAMI svědčí o jejím přesvědčení, že by v podstatě bylo téměř nemožné udržet v téhle oblasti tak velký konstrukční projekt pod pokličkou. Došlo-li však zde k podvodu, pak to odpovídá právě existenci zmíněných pověstí, tedy že to udrženo pod pokličkou nebylo.

Terén v oblasti “nálezů” je bezpochyby obtížný a nebezpečný. Jeho znalci potvrdili, že kdyby chtěl někdo dopravit dřevo pro podobný projekt do této výšky, musel by se patrně v posledních zhruba 2 kilometrech obejít bez pomoci jakékoli techniky či zvířat. Prohlásit však proto o podobném projektu, že ‘není v lidských silách’ se zdá být problematické, uvážíme-li, že jsou na něj k dispozici celé měsíce času, že místní lidé mají zkušenosti s podobnou prací a znají hory a jsou zocelení životem v uvedené oblasti, i když v nižších polohách. A třebaže by takový podvod vyžadoval vynalézavost a důvtip, nemusí to nutně znamenat, že šlo o výkon nadlidský. Některé věci by zde svědčily při zpětném pohledu, kdyby se eventuálně dokázalo, že jde o podvod, že projekt byl proveden poněkud amatérsky. Kupříkladu tu a tam přítomné ‘pozůstatky života v Arše’ – kus ‘ohlávky’ (3) a chomáčky sena, jako by kdosi chtěl naznačit, že v prostoru se před nedávnem pohybovala zvířata.

Měli bychom též uvést, že vědecká opatrnost hraje velkou roli v přístupu všech hlavních kreacionistických společností k novému objevu, ačkoli z důkazů přímo z místa tohoto objevu se dá odvodit už nyní toto:

Geologické poměry oblasti. Ararat je sopka, se znaky svědčícími o tom, že byla hodně činná v popotopní době. V důsledku toho nejenže si neumíme dost dobře představit, jak by mohla za těchto okolností Archa přežít; znamená to rovněž, že musíme počítat s možností, že v čase Potopy to nemusela být tak vysoká hora jako je dnes. Jedna z mála věcí, v nichž měl nebožtík Ron Wyatt v záležitosti ‚Archa‘ pravdu, byl fakt, že Bible vlastně netrvá na tom, že místem dosednutí Archy byl Velký Ararat – jmenuje pouze oblast zvanou ‚hory Ararat‘.

Radiokarbonová stáří jsou příliš nízká. Tyhle údaje se navzájem velmi liší, přičemž různé laboratoře poskytly odlišné výsledky dokonce i u týchž vzorků. ‚Stáří‘ se pohybovala od pouhých několika let po několik set let pro menší vzorky; u vzorku většího stanovili vědci stáří 4800 let. Jak však bude vědět každý člověk obeznámený s kapitolou o radiokarbonovém datování v Knize odpovědí na otázky o Stvoření, dá se očekávat, že dřevo z předpotopního světa, s poměrem C14/C12 odlišným od dnešního, by mělo vykazovat ‚stáří‘ desítek tisíc let. Tuto skutečnost běžně zjišťujeme při radiokarbonovém datování uhlí i ropy – a dokonce i fosilního dřeva v pískovcových sedimentech z doby Potopy (4).

Uvážíme-li, že všechny doklady, které již máme, svědčí velmi průkazně o podvodu připraveném v naší době, nebudeme pokračovat v podrobném průběžném komentování celé události, dokud nevyjdou najevo nějaké další rozhodující a důležité informace například o tom, jak byl onen pravděpodobný podvod spáchán a/nebo kým. Zdá se, že publicita dávaná této záležitosti je zárukou toho, že za nějakou dobu budou vykopávky pokračovat (pokud se mezitím podvod neprovalí, např. tak, že se pachatelé přiznají a na videu ukáží, jak postupovali). Zastánci rozšíření myšlenek kreacionizmu již budou, myslím, dostatečně motivováni k tomu, aby se co nejvroucněji modlili za vyjasnění celé záležitosti stejně jako za NAMI.

Obrábění dřeva rotující řeznou hlavou

Rýhy na dřevě, které jsou hladké, jdou napříč vlákny, jsou paralelně uspořádány a rovnoměrně rozloženy, svědčí o tom, že při jeho obrábění byla použita moderní hoblovka s otáčivou řeznou hlavou a rovnými řezacími břity.

Takový nástroj má kulatou řeznou hlavu s četnými rovnoměrně rozloženými břitovými destičkami čili řezacími břity po jejím obvodu (normálně mezi 2 až 5). Většina průmyslových hoblovek si obráběné dřevo průběžně posunuje.

Výsledný řez tvoří sinusovou vlnu – viz následující diagram. Kmitočet této vlny (tj. rozložení rýh) závisí na rychlosti otáčení řezací hlavy, rychlosti obrobku a též na počtu břitů na řezací hlavě.

wood-planing-diagram-lge

Noemova archa - objev čínských vědců_4-ohoblované prkno.jpg

Diagram i foto (a většinu textu) poskytl André Lamprecht, užito zde s jeho svolením.

Jde o Noemovu archu?

Svět se dověděl o dřevěné struktuře vysoko na Araratu

[Další novinky o nálezu dále v textu: poslední ze 4. června 2010]

V neděli 25. dubna 2010 se v Hongkongu v 11 hodin dopoledne místního času konala tisková konference. Místní křesťanská organizace, The Media Evangelism Ltd. (TMEL) na ní ohlásila, že její pracovníci objevili a nafilmovali velmi zajímavý objekt ve výšce 4200 metrů na Araratu ve velmi nebezpečné a těžko přístupné oblasti. TMEL má zřejmě evangelizační ukázku v obrovské betonové hale ve tvaru Neomovy Archy v měřítku 1:1, při cestě na letiště.

Pracovníkům TMEL se podařilo prokopat k asi sedmi místnostem (bylo jich tam víc) pohřbeným v ledu a skále (vysoko nad hranicí lesa), vstoupit do nich a nafilmovat je; místnosti (komory) byly zřejmě zhotoveny ze dřeva a byly v nich patrné malé dveřní otvory, jakási police, trámy s čepy a další podrobnosti.

Až se v příštích dnech dovíme dalších informace, měli bychom být s to konkretizovat některé z těchto podrobností včetně dalších zpráv o historii nálezu.

Již dříve jsme v tisku vyjádřili své pochybnosti o tom, jak by taková struktura mohla přežít onu spoustu sopečných erupcí a zemětřesení, o nichž svědčí geologické poměry hory, a zda by takový vydatný zdroj stavebního dříví i paliva mohl přežít dlouho po Potopě.

Je stále ještě příliš brzy na definitivní úsudek o celé věci a všichni věřící musí být opatrní, aby se neukvapili, neobešli důkazy a rychle oznámili, že se skutečně našla Archa. Je před námi nepochybně ještě spousta další práce, než se prokáže, zda tahle zřejmě člověkem vyrobená struktura představuje skutečně zbytky Noemovy Archy nebo zda jde o konstrukci z novější doby, snad postavenou jako pomník na místě, kde původní Archa přistála. Objevitelé záhadného objektu vyjádřili přání úzce spolupracovat s hlavními kreacionistickými organizacemi v hledání odpovědí na pochopitelné otázky, provázející celou záležitost.

I když se ukáže, že v tomto případě o Archu nejde, přitáhne tento nález (nejde-li o podvod) i následující výzkumy a zájem médií a pozornost k realitě Potopy ve světové historii.

DODATEK 1: Zasláno 27. dubna 2010

  1. TMEL má pobočku s názvem Mezinárodní společnost Noemovy Archy (NAMI), která provozuje webové stránky s některými podrobnostmi o nálezu – www.noahsarksearch.net. [Pozor: to, že uvádíme webovou adresu, neznamená, že tím s tvrzením TMEL souhlasíme či nesouhlasíme.]
  2. Informace, které máme, svědčí o tom, že TMEL uspořádal podobně nadšenou tiskovou konferenci před nějakými dvěma lety, na níž oznámil nález Archy zase na jiném místě na Araratu; nakonec vše utichlo.
  3. Měli jsme příležitost dostat se ještě k dalším snímkům současného nálezu (které ještě nejsou uvolněny pro tisk), z nichž vyplývá, že v tomto případě jde zcela jistě o dřevěné struktury vyrobené člověkem.
  4. Vedoucí jiného týmu hledajícího Archu po Araratu zaslal na kreacionistický chat mail, ve kterém tvrdí, že TMEL/NAMI byli podle jeho názoru chytře podvedeni nastraženou konstrukcí. Sdělil nám dále, že doprovázel čínský tým na jedné z několika expedic a že podle jeho názoru vedl TMEL na místo nálezu ne právě důvěryhodný domorodec. Zmíněný vedoucí si také myslí, že některé z ještě nezveřejněných fotografií pocházejí z jiného místa a že je zřejmě někdo organizaci TMEL podstrčil s tím, že je na nich ta samá struktura. Poté uzavřel celou věc s tím, že očekává jasné výsledky od výzkumů své vlastní skupiny na jiném místě hory.

Zdá se, že všechny uvedené indicie svědčí o nutnosti přijímat veškeré zprávy o Arše s opatrností – v obou směrech, jelikož můžeme očekávat spory a odmítavé reakce i v případě skutečného nálezu původní Archy. Máme v úmyslu sledovat pečlivě relevantní zprávy z terénu a připojovat další doplňky s tím, jak se budou vynořovat další informace.

DODATEK 2: Zasláno 6. května 2010

  1. Mnozí pracovníci CMI jsou v těchto dnech ve stálém telefonickém kontaktu se spolehlivými lidmi z Hongkongu, které známe již léta. Jde o osoby jsoucí v úzkém spojení s týmem, který ohlásil objev Archy, a ručí za jeho poctivost.
  2. Vše dnes svědčí o tom, že teorii, že ‚čínský tým se stal obětí podvodu‘ bude asi nutno opustit. Zejména poté, co jsme byli ujištěni o tom, že /níže/ přiložené obrázky pořídil zmíněný tým v různých dobách přímo na místě. Objevitelé také zveřejnili na svých webových stránkách konkrétní odpovědi na mail Dr. Randalla Priceho.
  3. I když zatím neumíme s jistotou komentovat výskyt takových podrobností jako je sláma a pavučiny na některých fotkách (s ohledem na některé šířené zprávy), chtěli bychom upozornit na to, že pavouci (i hmyz, který chytají) existují i ve vyšších polohách. Mnohé historky o lidech z minulých staletí, kteří podnikali podobné výstupy, vyprávějí o tom, že sláma může dobře posloužit jako tepelná izolace při bivakování atd.
  4. Další výzkumy budou patrně vyžadovat především osobní rozhovory s očitými svědky a možnost osahat si artefakty/vzorky v Hongkongu. Vzhledem k laskavému souhlasu objevitelského týmu vyjadřuje i CMI svou ochotu ze všech sil spolupracovat se všemi relevantními hráči, kteří nám také budou pomáhat, abychom mohli průběžně poskytovat svým čtenářům na tomto webu spolehlivé nejnovější komentáře.
  5. Bude-li z podobných výzkumů stále zřejmější, že nejde o ‚umělý podvod‘, pak bude jasné, že pod ledem v této značné výšce na Velkém Araratu existuje skutečná dřevěná konstrukce, jejíž povaha musí být ještě vyjasněna.
  6. Velký Ararat je sopka se spoustou dokladů o starých (a tedy popotopních) erupcích. Takže objekt našeho zájmu by zcela dobře mohl být pomníkem postaveným na památku přistání (k němuž mohlo dojít jinde v oblasti, uvážíme-li, že Bible říká „hory Ararat/Urartu“) o několik století později. Je-li tomu tak, šlo by stále o významný archeologický objev, o který by měli velký zájem zejména kreacionisté.

Noemova archa - objev čínských vědců_5-uvnitř jedné místnosti.jpg

Noemova archa - objev čínských vědců_7-uvnitř jedné místnosti.jpg

Noemova archa - objev čínských vědců_8-výstroj na zádech.jpg

Noemova archa - objev čínských vědců_6-pohled dovnitř_0.jpg

Noemova archa - objev čínských vědců_9-uvnitř.jpg

Noemova archa - objev čínských vědců_10-detaily v místnosti.jpg

Noemova archa - objev čínských vědců_11-jiné detaily v místnosti.jpg

Noemova archa - objev čínských vědců_12-výstup na Ararat.jpg

Noemova archa - objev čínských vědců_13-nahoře.jpg

Obrázky se vztahují k 2. bodu Dodatku 2

Opírajíce se o zmíněné nejnovější diskuze tedy závěrem vyjadřujeme přesvědčení, že důkazy, jak se nám nyní jeví, nás opravňují nejen k pouhému přístupu „vyčkej a uvidíš“; vyvolávají v nás ochotu zúčastnit se výzkumů beroucích v úvahu všechny soupeřící teorie. Budeme Vám proto i nadále posílat nejnovější zprávy, jakmile se něco podstatného dovíme.

DODATEK 3: Zaslán 28. května 2010

Někteří lidé mají zřejmě za to, že CMI je přesvědčena o tom, že jde o Archu; jiní opět říkají, že si myslíme pravý opak. Ten, kdo si však pozorně přečte všechna naše dosavadní prohlášení, zjistí, že ani jeden z obou názorů nereprezentuje přesně náš postoj.

Naším cílem je v tuto chvíli zajišťovat svým příznivcům stručné informace o skutečně závažných posunech v celé kauze, nikoli je však přetěžovat všemi těmi nepodstatnými zvěstmi dokola potvrzujícími či naopak vyvracejícími existenci Archy. Ani se nezabývat detaily argumentů pro či proti různým výkladům nálezů.

Objevitelé údajné Archy uspořádali nedávno tiskovou konferenci v Amsterdamu. Rozsáhlé video z této konference (zajímavé otázky novinářů a odpovědi na ně jsou v části 5), naleznete na www.thecreativelaboratory.com/conference/part

Na videu mluví i Parasut, horský vůdce, kterého uváděli jako klíčovou osobu ti, kdo uvažovali o možném (či dokonce pravděpodobném) podvodu.

Mezi místními Kurdy se prý také tradují zprávy, že kdosi několik let dopravoval na Velký Ararat do jedné z jeskyní dřevo.

Nutná opatrnost

S vědomím odpovědnosti ke svým příznivcům se v Hongkongu zúčastníme počátkem června krátkého osobního setkání s vedoucími představiteli NAMI. Není to proto, že bychom měli důvod pochybovat o motivech jejich jednání; čistota jejich náboženského přesvědčení je podle vyjádření našich přátel-misionářů v Hongkongu nezpochybnitelná. Opatrnost je namístě prostě proto, že – ať už se zdá být podvod jakkoli organizačně náročný – je vždy možné, že se člověk spálí; historie oplývá příklady inteligentních lidí napálených protřelými podvodníky (Jer 17:9).

Byli jsme informováni, že připravovaného setkání se zúčastní i ti členové týmu, kteří byli na místě nálezu a natáčeli tam. Naším cílem při setkání pak bude porozumět lépe nejnovější argumentaci týmu, a sice spíše z právního hlediska než z hlediska vědeckého. Chceme se ujistit, že neexistovaly žádné případné způsoby, jak by byla mohla být NAMI podvedena, chceme pomoci zjistit, jaká je pravděpodobnost takového podvodu a pokusit se pochopit, proč si NAMI myslí, že eventuální podvod lze s jistotou vyloučit.

Jako věřícím nám Bible říká, abychom ‚všecko zkoumali‘ (1. Tes 5:21). To samozřejmě neznamená, abychom čekali na provedení definitivního konečného testu, než poskytneme lidem byť jen tu nejzákladnější informaci o tom, že pod ledem vysoko na Araratu byly nalezeny místnosti vyložené dřevem. A v tomto smyslu chápeme též snahu NAMI rozšířit tuto zprávu po světě, hned teď, v zájmu evangelizace. Kdyby však šlo o vyložený podvod (například na rozdíl od jiných památek), byl by to ‚velký trapas‘ pro biblické křesťany. Proto chápeme v tuto chvíli pokusy o definitivní vyloučení takového podvodu jako hlavní úkol všech zúčastněných.

DODATEK 4: Zasláno 4. června 2010

Ve chvíli, kdy je odesílána tahle zpráva, je Dr. Carl Wieland v Hongkongu na setkání se členy NAMI, kteří byli na místě nálezu a pořídili tam fotografie. V mailu odeslaném dnes svým příznivcům prosí Dr. Wieland o modlitbu a vyjadřuje svůj názor v těchto dvou odstavcích:

Přes své kontakty v Hongkongu sondovala CMI možnost účasti na červnovém či červencovém fóru (a tiskové konferenci) v Turecku spolu s různými vědci a archeology vyslanými tureckou vládou. Respektujeme nadšení NAMI pro evangelium, které jak se zdá stojí za jejich víceméně jasnými veřejnými prohlášeními, že jde o Archu, neprokáže-li se opak (tentýž postoj zaujali v Amsterdamu turečtí akademičtí archeologové). NAMI pak odpověděla na některé otázky ohledně dřívějších tvrzení, že byla hanebně oklamána. Přesto zatím nic s konečnou platností podvod nevyloučilo; mluví se například o tom, že z velmi starých vzdálených budov bylo tam nahoru dopravováno a postupně v jeskyni instalováno po mnoho měsíců dřevo.

Velmi si vážíme téhle příležitosti k podrobnému rozboru celého problému v osobních rozhovorech, což je nezbytné předtím, než budeme moci uvažovat o tom, zda věnujeme propagaci nálezu svůj čas a vložíme do ní peníze – a než jí propůjčíme přímo či nepřímo jméno naší společnosti. Budeme žádat o podrobné odpovědi na mnoho otázek od těch, kteří byli tam nahoře, fotografovali a filmovali celý nález atd. Myslíme si, že právě prostřednictvím takových průběžných intenzivních soukromých diskuzí dostojíme nejlépe požadavku oné ‚nutné opatrnosti‘ v zájmu svých příznivců. Takže jsme NAMI velmi vděčni za to, že si pro nás (CMI) udělala ve svém nabitém programu čas. Zvláště to oceňujeme s ohledem na to, jak citlivou a bolestnou otázkou jsou pro ni úvahy o tom, že byla podvedena.

Carl nám již psal také o tom, že právě strávil celý den sledováním toho, jak výborně jsou zástupům prostých lidí prezentovány pravdy nejen o Arše a Potopě, nýbrž i o osobě a díle Pána Ježíše, ve velmi pro veřejnost zajímavém podání snaživých lidí kolem NAMI. Projevil jim své uznání s tím, že jejich práce výmluvně svědčí o zaujetí pro evangelium a o lásce k němu.

Předpokládáme, že budeme moci zhruba do týdne zpracovat podrobnější komentář k celé kauze Ararat (aniž vylučujeme možnost, že horké aktuality zveřejníme ještě dříve).

Následující video poslal na YouTube tým výzkumníků sídlící v Hongkongu (TMEL/NAMI); jde o film natočený jejich týmem, na kterém jsou patrny některé z místností vymezené zřejmě dřevěnými přepážkami. Kašlání slyšitelné ve filmu je důsledkem velké nadmořské výšky, ve které tým pracoval. Z malých tvrdých kuliček odebrali členové týmu vzorky, jejichž analýza nebyla ještě k dnešnímu dni (6. května 2010) dokončena.

— Víz také článek v angličtině Diamonds are a creationist’s best friend (Diamanty: nejlepší přítel kreacionistů).

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments