raymond-damadian-mri

Nepříliš nobelovské rozhodnutí

Jakob Haver Důsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Ocenění úspěchu skvělého vědce Raymonda Damadiana zamítnuto – protože je kreacionista

Carl Wieland

Z creation.com přeložila Martina R., editace Jakob Haver – 05/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

raymond-damadian

Dr. Raymond Damadian.

Antikreacionisté se často snaží předstírat, že „ve světě vědy“ žádné předsudky proti biblickému stvoření neexistují. Ale kreacionisté již dlouho vědí, že ve skutečném světě tomu tak není. Musíme dokonce vydávat své vlastní odborně recenzované časopisy; jakýkoli dokument, který se nesklání před materialistickými zásadami o původu, má na vydání v sekulárním časopise asi takovou šanci, jako sněhová koule v peci.

Ve skutečnosti dali někteří vydavatelé jasně najevo, že udělají maximum pro to, aby své renomované časopisy drželi daleko od takových „zhoubných vlivů“. Pak se objevil silně medializovaný případ Forresta Mima, vysoce kvalifikovaného vědeckého publicisty. List Scientific American ho veřejně odmítl zaměstnat kvůli jeho kreacionistickým názorům – přestože předmět jeho práce ani v nejmenším nesouvisel s původem.

V červnu roku 1994 vydal časopis Creation článek1 o Dr. Raymondu Damadianovi, vynálezci MRI (magnetické rezonance). Tento lékařský průlom zachránil mnoho životů. Psali jsme o tom, jak byl Dr. Damadian oceněn americkým vyznamenáním National Medal of Technology (viz obrázek níže). Byl také uveden do Národní síně slávy pro vynálezce, po boku Thomase Edisona, Alexandera Grahama Bella a bratrů Wrightových, kde obdržel vyznamenání Lincolna-Edisona.

(V souvislosti s vynálezem magnetické rezonance došlo v té době k porušení patentových práv Dr. Damadiana. Rozhodnutí poroty v jeho prospěch bylo soudcem nepochopitelně zvráceno ve prospěch společností, které doktorův nápad zneužily. Nicméně o tři roky později americký Nejvyšší soud toto rozhodnutí změnil zpět ve prospěch Dr. Damadiana.)

raymond-damadian-reagan

Prezident Ronald Reagan předává Damadianovi americké vyznamenání National Medal of Technology; 1988.

V roce 2003 se v této průlomové oblasti diagnostiky magnetickou rezonancí připravovalo udělení Nobelovy ceny za medicínu. Byla udělena dvěma vědcům. Ale k obrovskému překvapení prakticky všech, kteří v této oblasti působí, Raymond Damadian nebyl jedním z nich, přestože podmínky udělování cen umožňují, aby ji sdíleli až tři lidé.

Dr. Eugene Feigelson je děkanem lékařské fakulty státní univerzity v New Yorku – té instituce, kde k průkopnické práci Dr. Damadiana došlo. Dr. Feigelson řekl, „jsme velmi zklamaní, dokonce i naštvaní … celá magnetická rezonance spočívá na základech práce, kterou zde odvedl Dr. Damadian.“

Není pochyb o tom, že ti dva ocenění vědci, Dr. Paul Lauterbur a Sir Peter Mansfield, svým dílem tento obor obohatili. Lautebur vyvinul techniku pro vytváření snímků ze skenování a Mansfield vylepšil vhodnější používání této techniky. Ale není naprosto žádných pochyb o tom, že průkopnické úspěchy patřily Damadianovi. Byl prvním, kdo v roce 1971 ve své průlomové práci v časopisu Science poukázal (na základě pokusů s laboratorními krysami), že MRI může být použita k rozlišení zdravé tkáně od nemocné rakovinou. Lauterburovi osobní poznámky naznačují, že byl Damadianovou prací inspirován.

„Jako výzkumný pracovník musel Dr. Damadian snášet ze strany teoretických fyziků posměch.“

Jako výzkumný pracovník musel Dr. Damadian snášet ze strany teoretických fyziků posměch. Svůj první fungující MRI skener stavěl za velké opozice. První snímek hrudníku živého člověka byl tímto přístrojem pořízen 3. července 1977. Jeho prototyp je nyní trvale vystaven v síni lékařských věd Smithsonova institutu. První patent pro magnetickou rezonanci podal Dr. Damadian v roce 1972. Na Drexel University je profesorem biochemie a předsedou výboru Akademie věd a umění Dr. James Bradford, který v roce 2004 nominoval Dr. Damadiana na vyznamenání Benjamina Franklina a Bowerovu cenu.2 Profesor řekl, „Není v tom nejmenšího sporu. Když se v této oblasti podíváte na patenty, jsou jeho.“

V konečném vydání knihy The Pioneers of NMR and Magnetic Resonance in Medicine: The Story of MRI (Průkopníci NMR a magnetické rezonance v medicíně: příběh MRI) o 840 stranách od Jamese Mattsona a Merrilla Simona, Bar-Ilan University Press, Jericho, New York z roku 1996 je kapitola 8 věnována Dr. Damadianovi. Název kapitoly zní: „Raymond vs. Damadian: Zakladatel konceptu celotělové spektroskopie nukleární magnetickou rezonancí (MRI) a objevitel rozdílů mezi tkáněmi pomocí NMR, který to vše umožnil.“ A v roce 2001 udělil Lemelson-MIT program Dr. Damadianovi svou Cenu za celoživotní dílo jako „muži, který vynalezl magnetickou rezonanci“.

raymond-damadian-book

Kniha Průkopníci NMR a magnetické rezonance v medicíně: příběh MRI

Na základě toho všeho je vyloučení Dr. Damadiana jako třetího příjemce Nobelovy ceny natolik do očí bijící, že dokonce i některá sekulární média hovořila o možném spojení mezi vyloučením Dr. Damadiana a jeho kreacionismem. Tuto otázku ve své nedávné zprávě vznesl New York Times.3 A skutečně, i tak proslulý antikreacionista a agnostik/deista, jako je kanadský profesor filozofie Michael Ruse, napsal o svém hlubokém znepokojení.4 Za pečlivého výběru slov píše o „možné hypotéze“, že motivem pro zamítnutí Damadiana byl jeho otevřený kreacionismus. Damadian je křesťan, říká Ruse, jehož víra zahrnuje zprávu o stvoření v Genesis: „Adama a Evu jako první lidi, celosvětovou Potopu a vše ostatní“.

Ruse uvádí, že v očích komise pro udílení Nobelovy ceny, „je dost špatné už jen to, že takoví lidé vůbec existují, natož aby jim byla přidávána prestiž a podium, ze kterého by mohli kázat“.

Jako zkušený svědek proti kreacionismu u hlavních amerických soudů, je Ruse celou svou bytostí i nadále odpůrcem biblického stvoření. Ve skutečnosti říká, že pociťuje „určitou sympatii“ k těm, kteří dokáží říci, že kreacionisté by měli být vyloučeni z okruhu vědeckých uznání, aby nedodávali svým „špatným… [a dokonce] nebezpečným“ názorům na důvěryhodnosti. Ale jeho smysl pro fair play ho nutí říci, „při pomyšlení, že Raymondu Damadianovi bylo upřeno jeho zasloužené ocenění jen kvůli jeho náboženskému přesvědčení, mi běhá mráz po zádech.“

Poukázal také na to, že podle těchto měřítek by komise pro udílení Nobelovy ceny (jejíž detaily z jednání zůstávají zapečetěny 50 let) musela odmítnout také Isaaca Newtona.

Odkazy

  1. Super-scientist slams society’s spiritual sickness!, Creation 16(3):35–37, 1994; creation.com/damadian-interview.
  2. The awards were by Philadelphia’s Franklin Institute. Its Vice President, Philip W. Hammer, said they were for ‘taking amazing technology that he has legitimate claim for inventing and taking that technology to market successfully.’
  3. Chang, K., Denied Nobel for MRI, he wins another prize, New York Times, 23 March 2004. [The prize referred to was that in ref. 2.]
  4. Ruse, M., The Nobel Prize in Medicine—Was there a religious factor in this year’s (non) selection?, Metanexus Online Journal, 16 March 2004.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments