Neinteligentní design?

pavelkabrt Úvahy o kreacionismu, stvoření ad. 17 Komentářů

Mike G Matthews

Z creation.com přeložil M. T. – 03/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Existuje mnoho lidí, kteří se staví proti myšlence ‘inteligentního designu’ (ID). Uvědomují si totiž, že to musí znamenat, že v pozadí designu je inteligence, a to inteligence existující vně designu samotného a nad ním; a samozřejmě se tyto skutečnosti týkají i designu živých organizmů. Z termínu inteligentní design si dělají ve školách legraci (žáky, kteří ho přijímají, učitelé ponižují), média ho ignorují a v akademických kruzích se považuje skoro za zločin o něm mluvit.

ID není vlastně ve skutečnosti příliš inteligentním termínem, protože zde jde o tautologii: design musí být už z podstaty věci inteligentní. Možná to nejlépe ozřejmíme tak, že se podíváme na druhou stranu mince. Mohlo by existovat něco jako ‘neinteligentní design’?1

Seznámíme-li se jen trochu blíže s tím, jak se v běžných populárněvědeckých pojednáních hovoří o přírodě, najdeme brzy mnoho formulací užívajících pojmu ‘design’. O mnoha jevech se tam hovoří jako o ‘úžasném designu’, nebo se uvádí, že jsou ‘tak navrženy, aby’ aby plnily nějakou specifickou funkci, třeba udržovat určitou tělesnou teplotu, přilákat partnera, umožnit let a tak dále. Například David Attenborough, který je zapřisáhlým nepřítelem jakékoli myšlenky inteligence sídlící vně našeho světa, užívá v televizních pořadech zmíněné formulace. Úžasný způsob, kterým spolupracují v dokonalé souhře různé části těla, přímo volá ‘design’! Dokonce i Richard Dawkins uznal ve své knize Slepý hodinář, že v přírodě existuje mnoho věcí, které vypadají, jako by byly pečlivě promyšleny.2 Ale kdo či co je odpovědný za takový design?

‘Design’ v sobě nese myšlenku účelu — ve skutečnosti je účel základní složkou designu, což ovšem znamená teleologický čin. Pokud to není účelné, už nejde o design, ale o náhodu.”

Není-li ID přijatelným konceptem, ale fakt designu se nepopírá, pak je jedinou alternativou ‘neinteligentní design’. Tento termín však neoznačuje ‘špatný’ design (dobrý design i špatný design jsou oba v každém případě designem), nýbrž nepřítomnost jakékoli inteligence v pozadí tohoto designu.1 Zamysleme se nyní trochu nad tím, co to znamená.

‘Design’ v sobě nese myšlenku účelu— tato skutečnost je vlastně podstatná pro koncept designu jako takový, což ovšem znamená teleologický čin [télos – cíl, účel, smysl]. Pokud to není účelné, už nejde o design, ale o náhodu. Některá moderní ‘umění’ jsou prostě výsledkem neřízených náhod— o takových výtvorech pak v žádném případě nelze říci, že jsou výsledkem ‘designu’. Uznáme-li, že něco je naplánované, přijímáme zároveň s tím fakt, že to bylo navrženo s určitým záměrem, účelně. Onen účel může být třeba praktický, estetický či zločinný. Ale náhoda či náhodná událost nemůže z povahy věci obsahovat takový účel. Mluvit tedy o ‘inteligentním’ designu je opravdu tautologie, protože jde prostě o vyjádření toho, co slovo design znamená, jiným slovem. Je-li něco plánovitě navrženo, musí jít o produkt inteligence, ať už nízké či geniální.

Dělá v tom evoluce nějaký rozdíl?

Odpovědí je podle odpůrců ID prostě konstatování, že design je výsledkem evoluce. Je mnoho příkladů podobného vyznání víry (protože to víra je a musí být, pokud nelze vědecky dokázat), ale jeden příklad postačí. Roku 2013 zkoumala jedna studie na Stanfordově univerzitě reakce mužů a žen na očkování proti chřipce. V hodnocení zprávy o zmíněné studii v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences se konstatovalo, že “ vědci říkali, že je zaráželo, proč asi evoluce vymyslela hormon, který umocňuje klasické mužské sexuální vlastnosti …”.3 Z toho vyplývá, že alternativou k designu vytvořenému inteligentním činitelem je design vytvořený evolucí — který, jak lze dovodit, musí být ‘neinteligentním designem’.

“Ale co když je evoluce čímsi více než jen procesem? I když je nehmotnou entitou, má možná tajemnou schopnost řídit a vybírat. Je-li tomu tak, pak jsou tytéž schopnosti, které teisté připisují Bohu Stvořiteli, prostě připisovány evoluci.”

Již jsme však zjistili, že z logiky věci nemůže design existovat bez inteligence, ať už na jakékoli úrovni. Jak máme tento paradox vyřešit? Podle většiny slovníkových definic je evoluce slepým náhodným procesem, prostě popisem toho, co se údajně v minulosti stalo, bez jakéhokoli podílu inteligence. Proces nemůže nic naplánovat, takže evoluce nemůže být zdrojem designu! Kdyby tomu totiž tak mohlo být, bylo by to totéž jako říci “Cesta do práce vymyslela design mého auta”— absurdní a nesmyslné konstatování. A stejně tak postulát ‘design vytvořený evolucí’ je stejným nesmyslem.

Ale co když je evoluce čímsi více než jen procesem? I když je nehmotnou entitou, má možná tajemnou schopnost řídit a vybírat. Je-li tomu tak, pak jsou tytéž schopnosti, které teisté připisují Bohu Stvořiteli, prostě připisovány evoluci. To nám kupodivu odkrývá cosi důležitého. Pro své zastánce je víra v evoluci svatým přesvědčením, vyznáním, stejně samozřejmě jako jakákoli jiná víra. Dokonce bychom mohli říci, že se evoluce stala ‘bohem’ pokud jde o to, jaký vztah k ní mají její zastánci, bohem schopným učinit vše, co se mu připisuje.

Pokud je myšlenka evoluce nepřijatelná, zůstává jediné možné řešení. Chceme-li vyloučit inteligentního designéra (který existuje vně hmotného světa, který plánuje a řídí), pak musíme věřit tomu, že existujeme a myslíme v důsledku zcela náhodného souboru naprosto izolovaných, chaotických událostí. Fred Hoyle popsal čirou nepravděpodobnost takové věci velmi dobře, když ji přirovnal k “pravděpodobnosti, že by snad tornádo, ženoucí se vrakovištěm, složilo dohromady Boeing 747.” V takovéto ‘představě’ nejsme nic jiného než harampádím unášeným proudem uprostřed věčné kosmické náhody.

Lze tedy na závěr konstatovat, že odmítneme-li přijmout koncept Inteligentního designu v přírodě, musíme dojít k přesvědčení, že naše existence je pouze výsledkem bezpočtu náhodných událostí a je zcela nesmyslná. Komentátoři uvádějící populárněvědecké programy musí tedy věřit, že: nic není pro své fungování naplánováno, a fakt, že něco funguje, je pouhou snůškou miliard náhod. Je zde však jeden filozofický problém. Jsme tvorové, kteří stále něco vymýšlejí. Odkud se potom vzala naše schopnost vymýšlet design, když nic takového předtím neexistovalo?

Nikdo není tak slepý jako ten, kdo vidět nechce.

Odkazy a poznámky

  1. This concept may more accurately be expressed as ‘non-intelligent design’, as we use the word ‘intelligence’ in several different ways; but for our purposes, by ‘unintelligent’ we mean the absolute ‘lacking any conscious or rational ability’, and not the comparative ‘not very bright’.
  2. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, USA, p. 1, 1986. See also the articles under creation.com/dawk.
  3. Anon, Men suffer more from flu symptoms than women, study suggests, nationalpost.com, 24 December 2013.

Podobné články v angličtině

Pro další čtení v angličtině

Videa k tomuto tématu

Život naplánovaný cizími civilizacemi? (v českém znění Jakob Haver)

Inspirace ze stvoření? – ukázka (anglicky)

17
Můžete přidat komentář

Please Login to comment
17 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Václav DostálJoeljhk - vlastapavelkabrtfilouš Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
jhk - vlasta
jhk - vlasta

Jak k něčemu takovému došlo? Je zvláštní, že dvě tak odlišné skupiny získaly tak podobné schopnosti. K čemu navíc havrani potřebují plánovat? Vědci nyní přemýšlí, jestli existuje nějaká podobnost mezi mozky krkavcovitých a mozky primátů. – všichni známe příběh o tom, jak havrani zásobovali Eliáše jídlem, – Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: „Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo.“ 2 I stalo se k němu slovo Hospodinovo: 3 „Jdi odtud a obrať se na… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Ačkoli je spousty věcí rozporuplných – jsou určité skutečnosti – které jsou dle mého zřejmé a jasné. Mnohobuněční se skládají z jednobuněčných. Je cihla dům? Je okap dům? Je okno dům? Je malta dům? – Ne. Nic z toho není domem. Dům je až soubor oněch ingrediencí poskládaných v určitém smyslu, v určitém postupu a určitém rozmístění. Tašky se nepokládají na podlahu, ale na krov. A malta se nepoužívá na vedení elektřiny – k tomu slouží kabely. Trochu to zjednodušuji – stavím na konceptu tradičního, dlouhodobějšího pohledu na to, co… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Joel. V podstatě ano. “Ateistická věda” člověka k Bohu nemůže přiblížit – protože pak to není ona “pravá věda”. Je to tedy dle mého projev arogance – a možná díky tomu i ignorace. Anebo naopak. Vyjde to tak i tak nastejno. Člověk by mohl vidět působení Boží moci, ale protože takové poznání je projevem subjektivismu – zapadne to dost často do ztracena – a je to pošlapáno domnělým “vědeckým objektivismem”. Pomalu škoda slov……

Joel
Joel

Re: jak – Vlasta Řekl bych ze se jedna asi o dvě skupiny vědců: vědci, kteří vědí, že zabývat se touto problematikou je ztráta času ale jsou na to k dispozici pěkné peníze. Řada z nich dokonce tuší, ze “něco jako Bůh” asi existuje ale z existenčních důvodů to nepřiznají, ostatním je to fuk. Dnes je řada projektů zaměřených vlastně jen na proces, ale ne na výsledek. Ne ze by nebyl definován výsledek ale ten je formulován tak, aby i proces byl nakonec výsledkem. Vědci, kteří mají víru, že nad… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Pavel Kábrt – Václav Dostál – Asi velmi výstižné bude řecké slovo logos – slovo, ale též informace, design. Slovo bylo Bůh a stalo se tělem. My, tělesní lidé, máme jen tu možnost, duchovní věci si připodobňovat, přirovnávat, hmotně představovat a nějak s něčím nejistě srovnávat (podobenství)

Návrh – jako myšlenka je nehmotný. Nelze jej vyjádřit žádným počtem fyzikálních jednotek nebo napsat rovnici, která by určovala fyzikální vztah k něčemu hmotnému. Jak tedy cokoliv hmotného může vytvořit návrh? Nijak!

– naprosto souhlasím.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

V druhem videu konstatuje Dr Safrati, zhruba, že je pro nás výhodnější mít svou vlastní představu o životě a ne aby nám ji určovala nějaká opravdu morální autorita. Takhle si třeba můžeme, samozřejmě vědecky! 🙂 stanovit, kdy je počatý život v lůně ženy “nic” a kdy je to už člověk – ano. Ale osobně si myslím, že právě v křesťanství/kreacionismu – nejde o člověka a o to, aby si vytvořil nějaký svůj názor, ale o Boha. A Bůh se velmi zřetelně a jasně projevil/zjevil v Bibli a potažmo každému křesťanu… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Joel – když na jednu stranu odmítají inteligentního Stvořitele a na druhou stranu se zcela vážně pokoušejí vytvořit život, který ale podle nich vznikl NÁHODNĚ. Chápe to někdo? – ne i ano. Ne v tom, že to zkoumání nepřivede ty skalní odpůrce k Bohu – ano v tom, že ti skalní odpůrci chtějí “vytvořit proces” – který pak shodně pojmenují jako “náhodný”. Hledat tedy v takovéto vědě něco rozumného je jako hledat na Měsíci ztracené klíčky od auta. Pokud by však přesto nějakou náhodou zde na něco faktického… Číst vice »

Václav Dostál

Design
se dá přeložit jako “návrh”, ale to je nedostatečná charakteristika. Ve skutečnosti to slovo znamená nejen myšlenku na něco budoucího, plán, ale už uskutečněný nebo právě uskutečňovaný návrh. Omezme se však jen na úzký význam (doslovný). Návrh – jako myšlenka je nehmotný. Nelze jej vyjádřit žádným počtem fyzikálních jednotek nebo napsat rovnici, která by určovala fyzikální vztah k něčemu hmotnému. Jak tedy cokoliv hmotného může vytvořit návrh? Nijak!

Joel
Joel

Pěkný článek! Kdyby si žáci resp lidé nedělali z ID legraci, asi by to byl první důkaz, ze Bible přece jen nemluví ve všem pravdu, ne? Posmeváčci vam se zcela vážnou tváří vypráví, že pocházíme z opice. Nebo že na planetě xy, vzdálené 200 světelných let je teplota asi kolem 1000 C. Tak to četli v důveryhnojných mediích a tak to musí byt pravda V akademických kruzích je ID zcela jistě nepřijatelný u arogantnich a pysnych vědců, kteří v koutku duše mohou je prasknout zlostí ze doposud jsou schopni akorát tak kopírovat nebo… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Nechci příklady změn tu a tam, chci proces

– také bych rád poznal proces – který dá vznik vlastní mysli. Ne aby mi někdo řekl, že se neurony spojují – to je mi jasné. Rád bych ale poznal, kterýžto proces dává oněm neuronům schopnost vlastního nezávislého přemýšlení. Aneb jak se tvoří mysl. Také zatím ticho po pěšíně.

filouš
filouš

A mimo jiné, David Kategoriích ještě žije😊

filouš
filouš

Děkuji za pěkný článek, pane Kábrt. Například lidský mozek je daleko složitější než nejvýkonnější počítač sestrojený člověkem. Zjevný důkaz inteligence.