non-identical-stars

Neidentické “identické” dvojhězdy

pavelkabrtVesmír, astronomie Napsat komentář

Brian Thomas, M.S.

Z www.icr.org – přeložil M. T. – 06/2008.

15letý výzkum vědců z Vanderbiltovy univerzity zabývající se dvojicí hvězd blízko Velké mlhoviny v Orionu vedl k nečekaným výsledkům (1). Evolucionisté předpokládají, že „proto, že ony dvě hvězdy zkondenzovaly z téhož plynného oblaku a oblaku prachu, měly by mít totéž složení. Pokud jde o identickou hmotnost a složení, měly by být identické v každém případě.“ Výzkum však ukázal, že „dvojhvězdy vykazovaly závažné rozdíly v jasnosti, povrchové teplotě, a možná i velikosti.“ (2).

Na webu Physorg.com se objevila zpráva, že „jedna z hvězd je dvakrát jasnější než druhá a… má povrchovou teplotu asi o 300 stupňů vyšší než její dvojče.“ Zástupce vedoucího projektu Keivan Sassun z Vanderbiltovy univerzity řekl: „Nejsnadnější cestou k vysvětlení těchto rozdílů je předpokládat, že jedna z hvězd byla vytvořena asi o 500 000 let dříve než její dvojče.“ (2). To však nevysvětluje mezi oběma hvězdami rozdíl v jejich složení – jde přitom o tentýž problém, který má hypotéza vzniku hvězd z mlhovin, která se snaží vysvětlit původ naší sluneční soustavy. (3). Jednodušší cestou k vysvětlení zmíněných pozorování je uznat, že tyto hvězdy vznikly mocí tvořivého Slova Božího, který řekl: „Buďte světla…“ (4).

„Protože astrofyzici předpokládají, že dvojhvězdy vznikají zároveň, zmíněný objev nutí teoretiky k tomu vrátit se „ke kreslicím prknům“, aby zjistili, zda jejich modely mohou vyprodukovat dvojčata z hvězd, které se vytvoří v různou dobu.“ (2). Všimněte si, že tihle vědci plánují vytvoření nových „modelů“ teprve až poté, co zjištěná fakta odporují starým teoriím, které se vydávají v našich učebnicích po  desítky let za pravdu. Správně by to mělo být tak, že se nejprve vytvoří vědecké modely, a pak se otestují – nikoli opačně. Tohle je další příklad toho, kdy evoluční teorie selhala v předpovídání pozorovaných jevů. Místo aby zpochybnili paradigma, na němž jsou jejich špatné modely založeny, snaží se vědci důkaz zpětně dosadit do nových vzorců; nové modely jsou přitom nacpány do historek šitých horkou jehlou, které zachraňují filozofii metodologického naturalizmu před zničením pádnými důkazy.

Bůh však zjevil ještě jinou, dnes stále poznatelnou cestu: „nebesa vypravují o Boží slávě.“ (5). Jeho sláva se projevuje v rozdílech mezi slávou těles nebeských (6), a tyto rozdíly potvrzují jejich nadpřirozený původ a popírají tak naturalistický původ hvězd.

Odkazy

  • (1) Stassun, K.G., et al., 2008. Surprising dissimilarities in a newly formed pair of „identical twin“ stars. Nature. 453 (7198). 1079-1082.
  • (2) Newly born identical twin stars show surprising differences. Physorg.com. Posted and accessed on June 18, 2008.
  • (3) DeYoung, D., 1996. New Stars, New Planets? Acts et Facts .25 (4).
  • (4) Genesis 1:14.
  • (5) Žalm 19:1.
  • (6) 1.Korintským 15:41.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments