koala

Nečekaně býložravá zvířata – co to znamená?

pavelkabrt Fakta pro stvoření Napsat komentář

Bodie Hodge

(Z Answers in Genesis přeložil David Mašek – 02/2014)

Ve světě plném smrti a utrpení jsou některá zvířata známá jako krutí masožravci. Skutečně, existence zvířat živících se jinými zvířaty je v dnešní světské, evolucí ovlivněné společnosti vnímána jako něco normálního. Bylo tomu ale tak vždy?

Původ masožravosti

„Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak.“ (Genesis 1:30)

Nebylo tomu tak vždy. Na počátku stvoření nebyla smrt a zvířata byla stvořena jako býložravci. Lidé ale často tvrdí, že zvířata jako pavouci, draví ptáci a kočky by nemohly přežít na rostlinné stravě. Tvrdí, že dnes je jejich strava téměř výhradně masitá, ale je toto tvrzení pravdou?

Pavouci

V článku ScienceNews je pavouk, ano pavouk, údajně býložravec! Mnohým to zní jako pobuřující výrok, ale je to pravda. Malý skákavý pavouk Bagheera kiplingi je prvním známým druhem pavouka který je býložravý.1

Výzkumníci již v minulosti věděli, že někteří pavouci se živí pylem a výtrusy zachycenými jejich sítěmi. Někteří dokonce tu a tam sají nektar z rostlin, ale tento pavouk vůbec nevypadá, že by měl zájem o živočišnou potravu. Žije na akáciích ve střední Americe a živí se na nich samotných spíše než na mravencích, kteří žijí uvnitř stromu.

Tento pavouk je připomínkou toho, že Boží původní stvoření skutečně bylo velmi dobré (Genesis 1:31) a dokonalé (Deuteronomium 32:4). Zvířata nepojídala jiná zvířata, neboť smrt nebyla součástí původního stvoření (Genesis 1:30). To je stvoření, které by člověk očekával od dokonalého Boha Života. Avšak když hřích vstoupil na tento svět, přišla s ním zároveň i smrt (Genesis 3). Věci nebyly již déle udržovány v dokonalém stavu. My jsme zakusili, jaké to je, žít život bez Boha. Celé stvoření je prokleté a poničené a to je důvod, proč potřebujeme spasitele (Římanům 5:12–19) a proč potřebujeme nové nebe a novou zemi (Římanům 8:20–21, Zjevení 21:1).

V jistém okamžiku, poté, co hřích již zasáhl Boží dokonalé stvoření, ještě před Potopou, začala zvířata požírat jiná zvířata. Zachovalý obsah žaludku mnohých zvířat ze zkamenělých vrstev uložených Potopou prokazuje, že už tehdy se zvířata navzájem požírala. Zvířata, jako výše uvedený pavouk, zase ukazují, že pavouci, ač převážně masožravci, se mohou snadno udržet při životě i na rostlinné stravě. Nejsou to však jediné příklady, které vykazují tuto schopnost.

Lvi

O dvou lvech je známo, že byli býložravci. Asi nejznámější je lvice „Little Tyke,” která zemřela před mnoha lety. Tato velká kočka byla vychována na farmě, ale po celý svůj život odmítala jíst maso.2 Její bezmasá strava dokazuje, že kočky, ač ve volné přírodě masožravé, mohou snadno žít i bez masa.

Jiná lvice, Lea, byla býložravcem po prvních sedm let života. Poté, co byla převezena do útulku v Jižní Africe, trvalo měsíc, než se podařilo velkou kočku přizpůsobit masité stravě.

Supi

Gypohierax angolensis neboli Orlosup palmový je dravý pták, kterého by se nebála ani myš. Hlavní potravou tohoto ptáka je palmové ovoce. Je o něm známo, že se jen občasně živí rybami, mršinami nebo bezobratlými živočichy. To, že ořechy jsou hlavní složka jeho stravy, nicméně dokazuje, že tento dravec nepotřebuje k přežití maso.3

Ryby Pacu

Když si lidé vzpomenou na piraně, vybaví se jim smrtící ryby, které jsou schopny servat maso z kostí během pár minut. Pacu je běžné jméno pro několik druhů ryb Jižní Ameriky, které jsou převážně býložravé a jsou považovány za příbuzné piraní. Pacu jsou ryby té samé podčeledi (Serrasalminae) jako piraně. Spolu patří pravděpodobně ke stejnému stvořenému druhu. Pacu je skutečně často zaměňována s piraňou protože jsou si velmi podobné. Odborníci je většinou rozpoznají podle zubů, které jsou trochu odlišné.4

Příležitostně žere pacu hmyz nebo malé rybky, ale přednost dává rostlinné stravě. Na tom se ukazuje, že takováto ryba se nemusí omezovat na masitou stravu, ale mohla původně přežívat na rostlinné.

Závěr

Myšlenku, že zvířata, která jsou dnes masožravci, jimi byla vždy, je třeba přehodnotit, když se zamýšlíme nad stvořením. Na počátku byla všechna zvířata býložravá a až hřích byl tím, co přivedlo na svět smrt a utrpení – jak zvířat, tak lidí. Zvířata, u kterých bychom očekávali, že budou masožravá, ale která jsou přitom schopna bez masa snadno přežít – jako pavouci a kočky – pro nás mohou být náznakem toho, jak mohlo stvoření vypadat na počátku.

Poznámky

  1. Susan Milius, “Spider Eats Trees, Not Bugs,” ScienceNews, August 30, 2008, p. 13.
  2. James A. Peden, “Vegetarian Lioness: Little Tyke,” http://www.vegetarismus.ch/vegepet/tyke.htm.
  3. “Palm-Nut Vulture,” Kenya Birds, http://www.kenyabirds.org.uk/vult-pn.htm
  4. Donna O’Daniel, “Piranhas, the Feared Fish,” Answers in Depth 4(1), May 6, 2009.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments