neandertal-epigenetic

Neandertálec: odpovědí je epigenetika, nikoli evoluce

pavelkabrtPůvod člověka Napsat komentář

Jeffrey Tomkins, Ph.D.

(Z www.icr.org/article/8058/ přeložil M. T. – 05/2014. Článek byl publikován na stránkách ICR.)

Z genetických výzkumů vyplývá, že neandertálci jsou v podstatě plně lidé, což vede vědce k tomu, aby je přeřadili do kategorie „archaických lidí“1, 2. Co ale s těmi jemnými rozdíly v anatomii, které zprvu vedly vědce k závěru, že neandertálci byli zcela odlišným druhem? Podle zveřejněných výsledků výzkumu se ukazuje, že odpověď lze nalézt v epigenetice.3

Epigenetika v modernějším pojetí ukazuje na dědičné chemické změny, způsobené v DNA buněčnými stroji, které mění funkci genu, aniž by přitom měnily nukleotidový kód DNA. Na poli genomiky se tomu přesněji říká modifikace chromatinu. Chromatin je hmota tvořící chromozomy, sestávající z molekuly DNA, která je nabalená kolem proteinů zvaných histony. Jak DNA, tak histonové proteiny mohou být chemicky měněny, aby ovládaly funkci genů i jejich nastavení na chromozomu.

epigenetic

Konkrétně je molekula DNA pozměněna tak, že se přidají methylové skupiny k nukleotidům cytosinům; proces se nazývá methylace DNA. Obecně platí, že čím methylovanější je DNA na začátku genového úseku, tím méně aktivní gen je. Vzory methylace DNA v genomu jsou dohromady nazývány methylom a mohou být srovnávány mezi podobnými genomy a mají vztah ke specifickým typům genové aktivity.

Ve zprávě v časopisu Science referují badatelé o studii methylomů dvou různých neandertálců; využili k tomu novou nepřímou metodu analýzy pro dávnou DNA3. Srovnali pak získané methylační profily s profily moderních lidí a konstatovali, že „ přes 99 % obou archaických genomů je prakticky totožných s genomy dnešních lidí.“ Dalším faktem, potvrzujícím správnost zmíněného závěru i použité techniky je poznatek, který byl získán analýzou vzorců neandertálské methylace v porovnání s moderními lidmi, což bylo provedeno u provozních genů – to jsou geny potřebné k udržení základních buněčných funkcí. Methylační vzorce byly u obou skupin stejné, což svědčí o tom, že metodologie celé studie byla poměrně přesná.

“Neandertálci rozhodně nebyli vyvíjejícími se hominidy, nýbrž ve skutečnosti byli vždy plně lidmi.”

Nejzajímavější aspekt studie spočívá v konstatování badatelů, že „u obou archaických lidí našli ~ 1 100 odlišně zmethylovaných oblastí“. I když některé z nich zřejmě souvisely jednoduše s proměnlivostí populací, byly významné rozdíly v methylaci mezi neandertálci a současnými lidmi nalezeny v oblastech genomu spojených s kontrolou a řízením shluků genů hox. O genech hox se ví, že jsou spojeny s vývojem kostí a kostry. Takže autoři zprávy jsou přesvědčeni, že regulační změny v těchto oblastech, způsobené epigenetickými faktory, jsou hlavní příčinou různých anatomických rozdílů, které vidíme mezi moderními lidmi a neandertálci, přestože jejich sekvence DNA jsou v podstatě stejné.

Epigenetické profily v genomu jsou ovlivněny stravovacími návyky, životním stylem i faktory prostředí. Kreacionističtí klimatologové jsou přesvědčeni, že prostředí na Zemi i životní podmínky lidí byly bezprostředně po Potopě značně odlišné – tj. zhruba před 4 000 lety –  než jsou dnes. Také víme, že nalézané pozůstatky neandertálců nejsou v sedimentech z Potopy, nýbrž jsou pohřbené v jeskyních, takže můžeme předpokládat, že neandertálci žili v době prvních několika generací po Potopě. Tyto nové epigenetické důkazy jsou tedy v souladu s předpověďmi vědy, která vychází z Biblie neandertálci rozhodně nebyli vyvíjejícími se “hominidy”, nýbrž ve skutečnosti byli plně lidmi, a variabilitu jejich proměnlivých znaků určovaly epigenetické faktory.

Odkazy

  1. Tomkins, J. 2014. Ancient Human DNA: Neandertals and Denisovans. Acts & Facts. 43 (3): 9.
  2. Tomkins, J.P. DNA Proof That Neandertals Are Just Humans. Creation Science Update. Posted on icr.org February 21, 2014, accessed April 20, 2014.
  3. Gokhman, D., et al. 2014. Reconstructing the DNA Methylation Maps of the Neandertal and the Denisovan. Science. DOI: 10.1126/science.1250368.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments