no-evolution-of-human

Ne, děti: lidé se nebudou stále vyvíjet

Pavel AkrmanGenetika-teorie informace Napsat komentář

Ken Ham

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 07/2019.

Internetová stránka pod názvem Konverzace, která se chlubí svou údajnou „akademickou důkladností“, uvedla nedávno článek1 v sérii určené dětem, kde odpovídá na otázku čtenáře: „Budou se lidé vyvíjet stále dál?“ Jenže tento článek ukázal všechno možné, jen ne „akademickou důkladnost.”

Autor Darren Curnoe, profesor na Univerzitě v Novém Jižním Walesu v Austrálii píše: „Krátce řečeno, lidé se vyvíjejí právě teď, a takhle to bude pokračovat dál, i když si toho nevšimneme.“ Potom pokračuje a rozděluje evoluci do dvou skupin: makroevoluce a mikroevoluce.

Říká, že makroevolucí se rozumí velké evoluční změny – jako je příchod savců nebo vzpřímená chůze u lidí. Tento termín vlastně shrnuje víru v evoluci od molekuly k člověku. Ale mikroevoluce je malá, téměř neznatelná změna, jako je např. schopnost trávit škrob nebo laktózu, což ani nemusí vést k novému druhu, ale časem to vede k evoluci.

Jeho argumentace má však dvě obrovské trhliny:

  1. „Makroevoluce“ nebyla nikdy pozorována;
  2. „Mikroevoluce“ není evoluce.

To jsou vskutku velké problémy!

Makroevoluce? Nebo jen interpretace?

To, co on nazývá „makroevolucí“ – vývoj jednoho druhu v jiný druh – nebylo nikdy pozorováno. Je to výklad, který se zakládá v důsledku evolučních východisek na fosiliích, DNA atd. Můžeme pozorovat, že se věci mění (více o tom, čemu se říká „mikroevoluce“ – viz níže). Evolucionisté tedy předpokládají, že tyto změny v rámci určitého druhu nakonec vypůsobí změny i mezi druhy. Ale tohle nebylo nikdy pozorováno a rozhodně to není možné vyčíst z fosilního záznamu! Je to jen interpretace důkazu v důsledku evolučních východisek. Makroevoluce je ve skutečnosti jejich náboženstvím – myšlenkou slepé víry ve snaze vysvětlit život.

“To, co on nazývá „makroevolucí“ – tedy vývoj jednoho druhu v jiný druh – nebylo nikdy pozorováno.”

Mikroevoluce – to je protiklad evoluce!

Ovšem to, co on nazývá „mikroevoluce“, vůbec evolucí není. Je to vlastně opak evoluce! Malé změny, které pozorujeme v populacích a / nebo druzích, jsou reálné – tyto změny můžeme zaznamenat a zdokumentovat. Jenže tyto změny jsou vždy způsobeny ztrátou nebo přeskupením informací – nikdy ne přidáním zbrusu nových informací. Ztráta informací není evoluce! To je přesný opak! Výsledkem „mikroevoluce“ je již stvořená, v organismu tedy již předem naprogramovaná genetická rozmanitost.

Chcete-li změnit mikroba v člověka, je nutné přidat neuvěřitelné množství zcela nových genetických informací. To však nebylo nikdy pozorováno. Vše, co pozorujeme, je ztráta nebo přeskupení již existujících informací. A tyto informace tam umístil Bůh od samého počátku.

Jsme na tom stále hůř!

Lidský druh se tedy nevyvíjí. Ve skutečnosti jsme na tom stále hůř! S každou generací se v naší DNA hromadí stále více genetických chyb (mutací), což se nazývá genetickou zátěží. Nyní jsme na tom tedy hůř, než jsme byli dříve! (Samozřejmě, že tyto mutace začaly až po Pádu, kdy Bůh přestal udržovat své stvoření v dokonalém stavu kvůli hříchu a prokletí).

“Naše naděje nespočívá v žádném druhu nějaké lidské evoluce.”

Takže – ne, my se nevyvíjíme. Naopak upadáme, a to kvůli hříchu! A naše naděje nespočívá v žádném druhu nějaké lidské evoluce. Ta je v Ježíši Kristu, který přišel a zaplatil dluh, za který jsme my nikdy nemohli zaplatit, když zemřel místo nás na kříži. On pak vstal z mrtvých a nabízí tento dar věčného života všem, kteří v Něj vloží svou víru a spolehnou se na Něho. Nakonec budeme žít v novém nebi a na nové Zemi, kde už nebude žádná smrt ani utrpení – v nových, dokonalých tělech, již bez genetické zátěže a dalších dopadů prokletí.

A dokud budeme žít na této Zemi, lidé zůstanou vždy… lidmi.

Odkazy

  1. The Conversation: Curious Kids: are humans going to evolve again? Vyšlo 27. května 2019.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments