Ciccar-point

Naučná stezka v Siccar Point, Skotsko

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

(obrázek: Siccar Point | CC BY-SA Dave Souza)

Připomínka myšlenky, která nefungovala

Tas Walker

(Z creation.com/siccar-point-trail přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 05/2015. Translated with permission from Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible (jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj.).

Vysoko nad útesy na skotském pobřeží — 60 km východně od Edinburghu — je informační tabule, která shlíží na skalnatý štít.1 Je to součást tradiční stezky, otevřené roku 2006, která připomíná život Jamese Huttona, místního farmáře a lékaře, který se stal známým jako ‘ otec moderní geologie ’.2 Formuloval geologickou filozofii uniformitarianizmu — pojetí, podle kterého jsou nynější geologické procesy klíčem k pochopení procesů vzniku geologických útvarů.

“Hutton měl za to, že k Noemově Potopě nikdy nedošlo. Nebyl si vědom nesmírného rozsahu oné globální katastrofy, v jejímž důsledku docházelo k vrásnění a ukládání i erozi obrovských mas hornin.”

Místní lidé jsou na Siccar Point jaksepatří hrdí a říkají, že je to nejdůležitější geologické naleziště na světě.2 Vypráví se, že tyto skály dovedly Huttona k závěru, že země nebyla stvořena v šesti dnech. Že spíše bylo důležitým procesem v evoluci krajiny různé vrásnění.3 Místní informační tabule hovoří o tom, že horniny prokázaly, že geologický čas je prakticky neomezený, na rozdíl od oněch pár tisíc let, ve která v Huttonově době většina lidí věřila.1

Hutton však neobjevil hluboký čas, jen ho předpokládal. Z části tomu tak bylo proto, že Huttonovy znalosti geologie byly koncem 18. století značně omezené. Nevěděl, že horniny spodního siluru jsou usazenými kaly nanesenými rychlými a vydatnými podmořskými proudy, které se hnaly přes dno oceánu ryhlostí celých 100 km za hodinu.4 Rovněž nevěděl, že svrchní vrstvy jsou suchozemského původu a uložily je velké masy rychle tekoucí vody pokrývající velkou část kontinentu a zanechávající za sebou vysoké, vzájemně křížově propojené vrstvy.5,6

Co je však nejpodstatnější, Hutton měl za to, že k Noemově Potopě nikdy nedošlo. Nebyl si vědom nesmírného rozsahu oné globální katastrofy, v jejímž důsledku docházelo k vrásnění a ukládání i erozi obrovských mas hornin. Během Potopy byly horniny v Siccar Point narušovány vodou v řádu dnů či týdnů, nikoli po miliony let.

10191-Tradi269n237_stezka_v_Siccar_Point__Skotsko(klikni pro zvětšení)

Hutton je uctíván jako otec moderní geologie za svou filozofii uniformitarianizmu, ale ironií je, že geologové se nyní shodují na tom, že uniformitarianizmus nefunguje. Na sklonku svého profesionálního působení řekl Derek Ager, profesor geologie na Swansea, Wales, o uniformitarianizmu,

  • “Nechali jsme si klidně vymýt mozky, když jsme odmítali všechny výklady minulosti počítající s extrémními, a co bychom mohli nazvat ‘ katastrofickými ’ procesy.”7

Huttonův přítel (a popularizátor) John Playfair, který ho roku 1788 doprovázel na člunu do Siccar Pointu, je slavný svými postřehy z oné cesty. Informační tabule cituje jeho výrok:

  • “Bylo to, jako by naši mysl jímala závrať z tohoto pohledu do tak hluboké propasti času.”

Avšak je škoda, že Playfair, jako syn presbyteriánského pastora, neviděl spojení mezi svou Biblí a světem kolem sebe. Lepší reakcí by bylo, “Mysl nám trnula v úžasu při pohledu na závratnou velikost Božího soudu v Noemově době.”

Přední strana letákuSiccar Point, Skotsko

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Leták z oblasti geologie, důležitý zvláště pro britské obyvatele a geologické nadšence. Turistům se říká, že Siccar Point dokazuje nepravdivost Bible, ale tento leták ukazuje, že je to naopak důkaz pro Noemovu Potopu.

Odkazy a poznámky

  1. Interpretation board, Siccar Point; geograph.org.uk/photo/2143249.
  2. International interest in new James Hutton trail, Berwickshire News, 21 June 2006; berwickshirenews.co.uk/news/local-headlines/international-interest-in-new-james-hutton-trail-1-237894.
  3. Siccar Point, Gazetteer for Scotland, 2011; scottish-places.info/features/featurefirst5590.html.
  4. Fine, I.V. et al., The Grand Banks landslide-generated tsunami of November 18, 1929: preliminary analysis and numerical modelling, Marine Geology 215:45–57, 2005.
  5. Browne, M., et al., Stratigraphical Framework for the Devonian (Old Red Sandstone) Rocks of Scotland south of a line from Fort William to Aberdeen, British Geological Survey, Research Report RR 01 04, p. 50, 2002; nora.nerc.ac.uk/3231/1/Devonian[1].pdf
  6. For a detailed geological analysis of Siccar Point see: Walker, T., Unmasking a long-age icon, Creation 27(1):50–55, 2004; creation.com/siccarpoint.
  7. Ager, D., The Nature of the Stratigraphical Record, Macmillan, London, p. 70, 1993.
  8. Poté byla země erodována ledovými příkrovy v popotopní době ledové.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments